بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــَــــــن... شیفتـــــــه ی آن بوســـه ی هول هولــَـــــکی ام کـــِـه دیرتـــــــ شده اما... از خِــیــــــــرَش نمی گـُـــــــذری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام شد... این هم از "خیالت" بردار و برو... شاید باز بخواهی به کسی "هدیه اش" بدهی... سال دیگریست امسال!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمانت راورق بزن شاید درگوشه ای ازآن مرابه یادگارکشیده باشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرانجام یک عشق نافرجام یکــی بــــــــــــــــــــــــــــود و یکـــی . . . . . . نابـــــــــــود...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه روي مغزم راه ميروند توي لعنتي روي قلبم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران بهانه اي بود كه زير چتر من تا انتهاي كوچه بيايي كاش  نه كوچه انتهايي داشت و نه باران بند مي آمد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی اعتمادم کن به همه ی دنیا یا اینکه بامن باش کناره من تنها ازاولین جملت فهمیده بودم زود  عشق های قبل از تو سوء تفاهم بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتی وقتی میدانم نمیایی،باز هم روی همان میز دو نفره مینشینم و به در خیره میشوم،انتظار تو را هم کشیدن زیباست!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اخر دفترهای مشقم نام تو بود چون میدانستم اخرش میروی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای من از دل شــکسته نگو که دلــﮯ دارم شــکسته تر از سکوتـــ شــکسته از درد شــکسته از زخــم شــکسته از عشــق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به قول داداش کیان ازلذتهایی که دیگه ندارم: زندگی کردن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایینه ها دچار فراموشی اند ونام تو ورد زبان کوچه ی خاموشی امشب تکلیف  پنجره بی چشم های باز تو روشن نیست...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد داره وقتي ميره و همه ميگن:دوستت نداشت و تو نميتوني ثابت كني كه هرشب با عاشقانه هاش خوابت ميكرد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـَטּ اَز פـَـرارَتـ چَشمـانَتـ يَــפֿ ميزَنـمـ  وَ اَز سَرمـآے نگـآهَتـ آتَشـ ميگيرَمــ مَرכآنگـے هـآے تـُو فيـزيـڪ رآ هَمـ نـآبـوכ ميــڪُـنَـכ ! مـَرا ڪِـہ כيگـَر هيچــ !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام ميدونيد بدترين درد دنيا جي هستش.اينه كه عاشق كسي باشه كه هميشه تكرار كنه رابطه ما يه دوستي معمولي هست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق زیـــــبـاتـــریــن لـــذّتـــیست کــه بـه وقــت ِ ارتـــکاب ِ آن .... خـــــدا ،بـــــرای ِ بـــــشر ... ایــــستــاده “دســـت” مــــــیـزنــــد …!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــَــــــن... شیفتـــــــه ی آن بوســـه ی هول هولــَـــــکی ام کـــِـه دیرتـــــــ شده اما... از خِــیــــــــرَش نمی گـُـــــــذری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام شد... این هم از "خیالت" بردار و برو... شاید باز بخواهی به کسی "هدیه اش" بدهی... سال دیگریست امسال!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمانت راورق بزن شاید درگوشه ای ازآن مرابه یادگارکشیده باشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرانجام یک عشق نافرجام یکــی بــــــــــــــــــــــــــــود و یکـــی . . . . . . نابـــــــــــود...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه روي مغزم راه ميروند توي لعنتي روي قلبم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران بهانه اي بود كه زير چتر من تا انتهاي كوچه بيايي كاش  نه كوچه انتهايي داشت و نه باران بند مي آمد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی اعتمادم کن به همه ی دنیا یا اینکه بامن باش کناره من تنها ازاولین جملت فهمیده بودم زود  عشق های قبل از تو سوء تفاهم بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتی وقتی میدانم نمیایی،باز هم روی همان میز دو نفره مینشینم و به در خیره میشوم،انتظار تو را هم کشیدن زیباست!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اخر دفترهای مشقم نام تو بود چون میدانستم اخرش میروی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای من از دل شــکسته نگو که دلــﮯ دارم شــکسته تر از سکوتـــ شــکسته از درد شــکسته از زخــم شــکسته از عشــق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به قول داداش کیان ازلذتهایی که دیگه ندارم: زندگی کردن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایینه ها دچار فراموشی اند ونام تو ورد زبان کوچه ی خاموشی امشب تکلیف  پنجره بی چشم های باز تو روشن نیست...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد داره وقتي ميره و همه ميگن:دوستت نداشت و تو نميتوني ثابت كني كه هرشب با عاشقانه هاش خوابت ميكرد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـَטּ اَز פـَـرارَتـ چَشمـانَتـ يَــפֿ ميزَنـمـ  وَ اَز سَرمـآے نگـآهَتـ آتَشـ ميگيرَمــ مَرכآنگـے هـآے تـُو فيـزيـڪ رآ هَمـ نـآبـوכ ميــڪُـنَـכ ! مـَرا ڪِـہ כيگـَر هيچــ !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام ميدونيد بدترين درد دنيا جي هستش.اينه كه عاشق كسي باشه كه هميشه تكرار كنه رابطه ما يه دوستي معمولي هست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق زیـــــبـاتـــریــن لـــذّتـــیست کــه بـه وقــت ِ ارتـــکاب ِ آن .... خـــــدا ،بـــــرای ِ بـــــشر ... ایــــستــاده “دســـت” مــــــیـزنــــد …!