بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـک بـــار هم وقـتــی مـنـتـظـرت نـیـسـتـم . . . . به ســراغـم بیــــا بـگــذار خـیـالـــم غــافـلـگیـــر شــود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلـت به ماندن نیست بـرو، عشـق که گـدایی نـدارد. یادت نیست مگر؟ این نذر مـن بود، که کوه شوم و پای نبودنهایت بمانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما هم وقتی یه اس ام اس واسه یکی میفرستین،،،مثلا دو....دخترتون،بعد از اینکه ارسال شد دوباره میره تو ارسال شده ها،دو سه بار دیگه اون اس ام اسو میخونین؟؟؟؟؟؟منکه رد خور نداره!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر روز صبح چشمانم را باز می کنم و او نیست،و این بی رحمانه ترین اتفاق هرروزم است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف تو که می شود من چقدر ناشیانه ادعای بی تفاوتی می کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دونی غربت یعنی چی؟؟؟؟؟؟؟ هر وقت از نگاه, صدا و همه ی خاطرات کسی که آرومت میکنه  دور شدی بدون که توی غربتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو ک خوابی همش نفساتو چک میکنم... شبا تا صب ب نفس کشیدنت فک میکنم... میشمرم نکنه،قلبت یکی کمتر بزنه... عشق تو ثروتمو ، چشم تو دنیای منه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گویند دنیا دار مکافات است ... دنیا را بی خیال ، فعلا که دار وندار من تویی و ندیدنت مکافات ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــن برای تنهـــــــــــــــا نبـودن آدمهای زیادی دور و برم دارم آن چیزی که ندارم کسی برای " بـا هــــــــــــــم بـودن " است. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو ک خوابی همش نفساتو چک میکنم... شبا تا صب ب نفس کشیدنت فک میکنم... میشمرم نکنه،قلبت یکی کمتر بزنه... عشق تو ثروتمو ، چشم تو دنیای منه ... واقعا ک عالی خونده،پویا بیاتی عاشقتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" آه " را بگوييد رهايم كند حسرت هايم را خورده ام  تصميم هايم را هم گرفته ام  در روز هاي كه او نيست و ميدانم كه بازنمي گردد ... ميخواهم بميرم ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک روح پر از بهانه دارم......... برگرد  یک عالمه عاشقانه دارم......برگرد با این که دلیل رفتنت "من" بودم یک خواهش کودکانه دارم............برگرد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من عاشقم عاشق..... عاشقي چقد سخته و نميدونستيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر دو بازی کردیم ... تو با دلم ... من با سرنوشتم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربانتر از من دیدی نشانم بده ، کسی که بارها بسوزانیش و باز هم با عشق نگاهت کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من سال هاست مرده ام وباورنکردنیست انکس که دوست داشتمش قاتلم شود گاهی فقط نگاه کن وفکرکن که در این سال ها چقدر به من بد گذشته است

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـک بـــار هم وقـتــی مـنـتـظـرت نـیـسـتـم . . . . به ســراغـم بیــــا بـگــذار خـیـالـــم غــافـلـگیـــر شــود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلـت به ماندن نیست بـرو، عشـق که گـدایی نـدارد. یادت نیست مگر؟ این نذر مـن بود، که کوه شوم و پای نبودنهایت بمانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما هم وقتی یه اس ام اس واسه یکی میفرستین،،،مثلا دو....دخترتون،بعد از اینکه ارسال شد دوباره میره تو ارسال شده ها،دو سه بار دیگه اون اس ام اسو میخونین؟؟؟؟؟؟منکه رد خور نداره!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر روز صبح چشمانم را باز می کنم و او نیست،و این بی رحمانه ترین اتفاق هرروزم است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف تو که می شود من چقدر ناشیانه ادعای بی تفاوتی می کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دونی غربت یعنی چی؟؟؟؟؟؟؟ هر وقت از نگاه, صدا و همه ی خاطرات کسی که آرومت میکنه  دور شدی بدون که توی غربتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو ک خوابی همش نفساتو چک میکنم... شبا تا صب ب نفس کشیدنت فک میکنم... میشمرم نکنه،قلبت یکی کمتر بزنه... عشق تو ثروتمو ، چشم تو دنیای منه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گویند دنیا دار مکافات است ... دنیا را بی خیال ، فعلا که دار وندار من تویی و ندیدنت مکافات ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــن برای تنهـــــــــــــــا نبـودن آدمهای زیادی دور و برم دارم آن چیزی که ندارم کسی برای " بـا هــــــــــــــم بـودن " است. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو ک خوابی همش نفساتو چک میکنم... شبا تا صب ب نفس کشیدنت فک میکنم... میشمرم نکنه،قلبت یکی کمتر بزنه... عشق تو ثروتمو ، چشم تو دنیای منه ... واقعا ک عالی خونده،پویا بیاتی عاشقتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" آه " را بگوييد رهايم كند حسرت هايم را خورده ام  تصميم هايم را هم گرفته ام  در روز هاي كه او نيست و ميدانم كه بازنمي گردد ... ميخواهم بميرم ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک روح پر از بهانه دارم......... برگرد  یک عالمه عاشقانه دارم......برگرد با این که دلیل رفتنت "من" بودم یک خواهش کودکانه دارم............برگرد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من عاشقم عاشق..... عاشقي چقد سخته و نميدونستيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر دو بازی کردیم ... تو با دلم ... من با سرنوشتم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربانتر از من دیدی نشانم بده ، کسی که بارها بسوزانیش و باز هم با عشق نگاهت کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من سال هاست مرده ام وباورنکردنیست انکس که دوست داشتمش قاتلم شود گاهی فقط نگاه کن وفکرکن که در این سال ها چقدر به من بد گذشته است