بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون روزها همه ی برنامه روزانه من سپری کردن زمان بود واسه لحظه دیدنش... و این روزها ؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیره است چشم خانه به چشمان مات من.... خالیست بیصدا و سکوتت حیاط من..... حق السکوت میطلبد از لبان تو.... چشمان لاابالی ولبهای لات من...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شقایق درسته تا تو هستی باید زندگی کرد اما شقایق اینجا خیلی غریبه ام اخه اینجا کسی عاشق نمیشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تحویل نمیگیرم…!! سالی را که بدون حضور تـــــــــــو تحویل شود… 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم پر از زخم های بزرگیست که قرار است هروقت بزرگ شدم از یاد ببرم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر ای عشق پایان تو دور است دلم غرق تمنای عبور است برای قد کشیدن در هوایت دلم مثل صنوبرها صبور است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب به برِ من است و آن مايه ی ناز يا رب تو کليد صبح در چاه انداز ای روشنی صبح به مشرق برگرد ای ظلمت شب با من بيچاره بساز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه قهوه سفارش می داد می گفت «به نیت چشم های تو!...» شیر و شکر هم می ریخت توی آن. می پرسید «شبیه شد؟» این روزها اما... شنیده ام چای سبز سفارش می دهد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستتو مشت كن مشته؟ حالا محكم بزن تو چشمم تا كور شم دوريتو نبينم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگه میرم از اینجا از این دنیای مجازی،دوست داشتن های مجازی،بوسه های مجازی،از باهم بودن های مجازی!دیگر میروم دل شکتنمم مجازی بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدرت گوهر خود را به زر و سیم فروخت پدر عشق بسوزد که درآمد پدرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کـــــاش میشـــــد برگـــــردی و ببینـــــی چشـــــمانـــــم چگونـــــه تقـــــاصِ تمـــــام بیخیالـــــی هایـــــت را پـــــس میدهنـــــد .. !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ی وقتایی که دلت گرفته بغض داری اروم نیستی! دلت براش تنگ شده...حوصله هیچ کسو نداری! به یاد لحظه ای بیفت که: اون همه ی بی قراری های تورو دید اما... چشماشو بست و رفت...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز خاطراتت جان از من میگیرد هنوز در بیت بیت شعرام نام "تو"جای میگیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در همین یک قدمی به تو خیره شده ام  بگذار ب این نگاه پاسخ دهم  عشق من وقتی نیم نگاهی می کنی  دردی در سینه نمی ماند باقی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی معنی پیچیده ای ندارد، همین که تو باشی این تمام زندگیست...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون روزها همه ی برنامه روزانه من سپری کردن زمان بود واسه لحظه دیدنش... و این روزها ؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیره است چشم خانه به چشمان مات من.... خالیست بیصدا و سکوتت حیاط من..... حق السکوت میطلبد از لبان تو.... چشمان لاابالی ولبهای لات من...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شقایق درسته تا تو هستی باید زندگی کرد اما شقایق اینجا خیلی غریبه ام اخه اینجا کسی عاشق نمیشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تحویل نمیگیرم…!! سالی را که بدون حضور تـــــــــــو تحویل شود… 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم پر از زخم های بزرگیست که قرار است هروقت بزرگ شدم از یاد ببرم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر ای عشق پایان تو دور است دلم غرق تمنای عبور است برای قد کشیدن در هوایت دلم مثل صنوبرها صبور است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب به برِ من است و آن مايه ی ناز يا رب تو کليد صبح در چاه انداز ای روشنی صبح به مشرق برگرد ای ظلمت شب با من بيچاره بساز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه قهوه سفارش می داد می گفت «به نیت چشم های تو!...» شیر و شکر هم می ریخت توی آن. می پرسید «شبیه شد؟» این روزها اما... شنیده ام چای سبز سفارش می دهد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستتو مشت كن مشته؟ حالا محكم بزن تو چشمم تا كور شم دوريتو نبينم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگه میرم از اینجا از این دنیای مجازی،دوست داشتن های مجازی،بوسه های مجازی،از باهم بودن های مجازی!دیگر میروم دل شکتنمم مجازی بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدرت گوهر خود را به زر و سیم فروخت پدر عشق بسوزد که درآمد پدرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کـــــاش میشـــــد برگـــــردی و ببینـــــی چشـــــمانـــــم چگونـــــه تقـــــاصِ تمـــــام بیخیالـــــی هایـــــت را پـــــس میدهنـــــد .. !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ی وقتایی که دلت گرفته بغض داری اروم نیستی! دلت براش تنگ شده...حوصله هیچ کسو نداری! به یاد لحظه ای بیفت که: اون همه ی بی قراری های تورو دید اما... چشماشو بست و رفت...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز خاطراتت جان از من میگیرد هنوز در بیت بیت شعرام نام "تو"جای میگیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در همین یک قدمی به تو خیره شده ام  بگذار ب این نگاه پاسخ دهم  عشق من وقتی نیم نگاهی می کنی  دردی در سینه نمی ماند باقی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی معنی پیچیده ای ندارد، همین که تو باشی این تمام زندگیست...