بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه شـادم مـــن تــو را دارم در کنارم چه مغـروم که تـــو هستی در افکارم همه عمرم به دُور تو در گردش است بدان جـانـــم که بـــی یـــادت بیقرارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زغم کسی اسیرم که ز من خبر ندارد،عجب از محبت من که در او اثر ندارد،غلط است هر که گوید دل به دل راه دارد،دل من زغصه خون شد دل او خبر ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قیدشو نمیزنم دل ازنگاش نمیکنم/حتی اگه خودش بخواد من دلشو نمیشکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این سکوت سنگین تو.. سر به سرم میگذارد.. ادامه اش بدهی  عاشق تر میشوم!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میان ماندن و نماندن فاصله تنها یک حرف ساده بود از قول من به باران بی امان بگو: دل اگر دل باشد آب از آسیاب علاقه اش نمی افتد..‏!!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چهار فصل که حرفه … فصل پنجمی هست به نام تـــــــــو ، به هوای تـــــــــو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ستاره وقتی میشکنن میشن شهاب اما دلی که میشکنه میشه «سوال بی جواب»

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر پرسیدند اخرین نفست یاد کیست؟گویم یاد کسی که بی وفایی در ذاتش نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تداعــــــی نشو ایـــــنقدر ! ... در این همه خیابان ؛ در این همه آدم 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش اشکی قلبمان را بشکند با نگاه خسته ای ویران شویم کش وقتی شاپرک ها تشنه اند ما بجای ابر ها گریان شویم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر توانی از محبت حلقه در گوشم کنی /حیف باشد که مرا چون شمع خاموشم کنی/من که از یاد تمام اشنایان رفته ام /وای بر من گرتوهم روزی فراموشم کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وای بهانه شیرین تر ازشکر قندم به عشق پاک کسی جزتودل نمیبندم به دین این همه پیغمبر احتیاجی نیست هم این بس است که اینک تویی خداوندم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای عاشقان ای عاشقان/ آنکس که بیند روی او /شوریده گردد عقل او / آشفته گردد خوی او

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچند تنهایی را دوست ندارم اما دوست دارم در قلب تو تنهای تنها باشم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمـان هـم کـه بـاشی بـغلت خـواهــم کـرد … فـکر گـستـردگـی واژه نبـاش هـمه در گـوشه ی تـنـهایـی مـن جـا دارنـد … پـُر از عـاشـقـانـه ای تـو دیـگر از خـدا چـه بـخواهــم ؟؟؟…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــلخــتــریــن جــمــلــه ای کــه مــن شــنــیــدم! و مــمـکــن اســت از زبــان مــعــشـوقــت بــشــنــوی: مــا مــی تــونــیــم دوســتـــای خــوبــی بــرای هــم بــاشــیــم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه شـادم مـــن تــو را دارم در کنارم چه مغـروم که تـــو هستی در افکارم همه عمرم به دُور تو در گردش است بدان جـانـــم که بـــی یـــادت بیقرارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زغم کسی اسیرم که ز من خبر ندارد،عجب از محبت من که در او اثر ندارد،غلط است هر که گوید دل به دل راه دارد،دل من زغصه خون شد دل او خبر ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قیدشو نمیزنم دل ازنگاش نمیکنم/حتی اگه خودش بخواد من دلشو نمیشکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این سکوت سنگین تو.. سر به سرم میگذارد.. ادامه اش بدهی  عاشق تر میشوم!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میان ماندن و نماندن فاصله تنها یک حرف ساده بود از قول من به باران بی امان بگو: دل اگر دل باشد آب از آسیاب علاقه اش نمی افتد..‏!!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چهار فصل که حرفه … فصل پنجمی هست به نام تـــــــــو ، به هوای تـــــــــو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ستاره وقتی میشکنن میشن شهاب اما دلی که میشکنه میشه «سوال بی جواب»

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر پرسیدند اخرین نفست یاد کیست؟گویم یاد کسی که بی وفایی در ذاتش نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تداعــــــی نشو ایـــــنقدر ! ... در این همه خیابان ؛ در این همه آدم 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش اشکی قلبمان را بشکند با نگاه خسته ای ویران شویم کش وقتی شاپرک ها تشنه اند ما بجای ابر ها گریان شویم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر توانی از محبت حلقه در گوشم کنی /حیف باشد که مرا چون شمع خاموشم کنی/من که از یاد تمام اشنایان رفته ام /وای بر من گرتوهم روزی فراموشم کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وای بهانه شیرین تر ازشکر قندم به عشق پاک کسی جزتودل نمیبندم به دین این همه پیغمبر احتیاجی نیست هم این بس است که اینک تویی خداوندم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای عاشقان ای عاشقان/ آنکس که بیند روی او /شوریده گردد عقل او / آشفته گردد خوی او

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچند تنهایی را دوست ندارم اما دوست دارم در قلب تو تنهای تنها باشم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمـان هـم کـه بـاشی بـغلت خـواهــم کـرد … فـکر گـستـردگـی واژه نبـاش هـمه در گـوشه ی تـنـهایـی مـن جـا دارنـد … پـُر از عـاشـقـانـه ای تـو دیـگر از خـدا چـه بـخواهــم ؟؟؟…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــلخــتــریــن جــمــلــه ای کــه مــن شــنــیــدم! و مــمـکــن اســت از زبــان مــعــشـوقــت بــشــنــوی: مــا مــی تــونــیــم دوســتـــای خــوبــی بــرای هــم بــاشــیــم