بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای دوست داشتنت نیاز به استخاره نبود امــا برای با تو بودن و با تو ماندن سَراپــا نیـــازمند استجابَت دعایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکس نـفهمیـــــد که « زلـیخـــــــا » مــَـــــــــرد بـود ..! میــــدانی چــــــــــــرا ؟؟ مـــــردانـــگی میــخواهـــــد مــــــــانـدَن ، پــای عشــــــقی که مـُـــدام تـو را پـــس میــــزَنــد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻋﺸــــﻖ ” ﯾﻌﻨﯽ.. حـــــتی اگه … ﺑﺪﻭﻧﯽ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﺩﺕ !! بدونی نمیشه !! … ﺍﻣﺎ ﻧﺘﻮﻧﯽ ﺗﺮﮐﺶ ﮐﻨﯽ! ﻧﻪ ﺧﻮﺩﺷﻮ… ﻧﻪ ﻓﮑﺮﺷﻮ…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جـــــایِ خــالـــی تــــو را آنقــــدر بــا چـشـــم هــایـــَم آب خـــواهـــم داد کـــه یک روز کنارم سبز شوی…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم میان این همه آدم فقط کمی …سادگی می خواهد و دلم کسی را می خواهد که نپرسد “حواست به من هست ؟” فقط بیاید با اندکی نگاه . . . آرام بگوید “حواسم به تو بود !”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که سرد میشوى من از دهان میافتم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم میگویند : آدم های خوب را پیدا کنید و بدها را رها . . . اما باید این گونه باشد: خوبی را در آدم ها پیدا کنید و بدی آنها را نادیده بگیرید . . . هیچکس کامل نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لحظه ی میلادم که از خاطرت رفت! فدای سرت! هیچگاه مدیون شمع هایی که در تنهایی برای به دنیا امدنت روشن کردم نمیمانی. . . . .!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته احساس کنی مثل دارویی..... و فقط موقع نیاز ازت استفاده کنن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

""مقداری طناب درخانه هست! می آیی طناب بازی؟یاگره اش بزنم به سقف"""؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو رگ شوخی ات با دیگران گُل می کند .... و من رگ غیرتم باد ! ..... عجب!  نمی دانستم رگها هم قدرت انتخاب دارند !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه زماني آدمها دوست داشتند اولين عشق كسي باشند اما الان بايد دعا كنند كه آخريش باشند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار در همین یک شعر دوباره عاشق هم باشیم من نامت را صدا میکنم تو بگو"جانم" دنیا نا امن تراز ان است که فکر میکنی.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این که هر بار سرت با یکی گرم باشد  دلیل بر با ارزش بودنت نیست... آنقدر بی ارزشی که خیلی ها اندازه تو هستند... عشقم چقدر این جمله بهت میاد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگار عجیبی است من به او معتاد شده بودم...!!!!! او مرا ترک کرد.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گریه میکنم ب احترام تو... گریه میکنم ب خاطر خودم... گریه میکنم ک تنهایی من... کادوی تو شد واسه تولدم...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای دوست داشتنت نیاز به استخاره نبود امــا برای با تو بودن و با تو ماندن سَراپــا نیـــازمند استجابَت دعایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکس نـفهمیـــــد که « زلـیخـــــــا » مــَـــــــــرد بـود ..! میــــدانی چــــــــــــرا ؟؟ مـــــردانـــگی میــخواهـــــد مــــــــانـدَن ، پــای عشــــــقی که مـُـــدام تـو را پـــس میــــزَنــد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻋﺸــــﻖ ” ﯾﻌﻨﯽ.. حـــــتی اگه … ﺑﺪﻭﻧﯽ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﺩﺕ !! بدونی نمیشه !! … ﺍﻣﺎ ﻧﺘﻮﻧﯽ ﺗﺮﮐﺶ ﮐﻨﯽ! ﻧﻪ ﺧﻮﺩﺷﻮ… ﻧﻪ ﻓﮑﺮﺷﻮ…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جـــــایِ خــالـــی تــــو را آنقــــدر بــا چـشـــم هــایـــَم آب خـــواهـــم داد کـــه یک روز کنارم سبز شوی…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم میان این همه آدم فقط کمی …سادگی می خواهد و دلم کسی را می خواهد که نپرسد “حواست به من هست ؟” فقط بیاید با اندکی نگاه . . . آرام بگوید “حواسم به تو بود !”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که سرد میشوى من از دهان میافتم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم میگویند : آدم های خوب را پیدا کنید و بدها را رها . . . اما باید این گونه باشد: خوبی را در آدم ها پیدا کنید و بدی آنها را نادیده بگیرید . . . هیچکس کامل نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لحظه ی میلادم که از خاطرت رفت! فدای سرت! هیچگاه مدیون شمع هایی که در تنهایی برای به دنیا امدنت روشن کردم نمیمانی. . . . .!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته احساس کنی مثل دارویی..... و فقط موقع نیاز ازت استفاده کنن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

""مقداری طناب درخانه هست! می آیی طناب بازی؟یاگره اش بزنم به سقف"""؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو رگ شوخی ات با دیگران گُل می کند .... و من رگ غیرتم باد ! ..... عجب!  نمی دانستم رگها هم قدرت انتخاب دارند !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه زماني آدمها دوست داشتند اولين عشق كسي باشند اما الان بايد دعا كنند كه آخريش باشند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار در همین یک شعر دوباره عاشق هم باشیم من نامت را صدا میکنم تو بگو"جانم" دنیا نا امن تراز ان است که فکر میکنی.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این که هر بار سرت با یکی گرم باشد  دلیل بر با ارزش بودنت نیست... آنقدر بی ارزشی که خیلی ها اندازه تو هستند... عشقم چقدر این جمله بهت میاد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگار عجیبی است من به او معتاد شده بودم...!!!!! او مرا ترک کرد.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گریه میکنم ب احترام تو... گریه میکنم ب خاطر خودم... گریه میکنم ک تنهایی من... کادوی تو شد واسه تولدم...