بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این حوالی کسانی هستند ک تا دیروز میگفتند بدون تو حتی نفس کشیدن برایم سخت است اما حالا... اما حالا در آغوش دیگری نفس نفس میزنند . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشکم ک سرازیر میشود طولی نمیکشد ک یخ میزند چ سرد است ! هوای نبودنت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز که عشقت از دلم رفت فهمیدم توچقدر ایراد داری که هیچوقت به چشم من نمیومدن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من و تو وقتی کنار هم هستیم.....قشنگترین ترکیب دنیاییم! باور کن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما...به هم نمیرسیم اما!بهترین غریبه ات میمانم.که تو را همیشه دوست خواهد داشت...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه قحطیه گل که نبود از تو چرا خوشم اومد؟! قشنگ تر از تو بود دلم قید تمومشونو زد انگار چشام کور شده بود هیچکسو غیر تو ندید تو اومدی تو زندگیم شدی یه مشکل جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کـوتـاه مـی گـویـم " دوسـتتـــ دارمـــ " اما.. از دوست داشـتـنـت ، کـوتـاه نـمـی آیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه ؛ ماندن دلیل عاشق بودن نیست خیلیها رفتند ...... تا ثابت کنند که "عاشقند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر توانستی قلبم را بدونِ لمسِ تنم از آن خود کنی، همه ی وجودم ارزانیِ تو باد.!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میشد هیچ خونه ای توی حسرت شنیدن صدای نفس پدر خونه نباشه قدرش رو بدونین که مطمئنم مثل پدر من ؛ بهترین پدر دنیاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبریز غزل بیا همی آهسته چون آیه بخوان مرا کمی آهسته آهسته مرا رها بکن از سر عشق تا در تو رها شوم دمی آهسته . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه نهایت دوست داشتن درقطره ی باران است من دریا را تقدیمت میکنم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاصله ی بین بهشت و جهنـم ِ زندگی من تنها به اندازه ی فاصله ی بین بازوان توست در آغوش تو بودن یا نبودن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی تکرار فرداهای ماست / میرسد روزی که فردا نیستیم آنچه میماند فقط نقش نکوست / نقش ها می ماند و ما نیستیم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد از گذشت ِاین همه سال عاشقم هنوز هر چند اگر نمانده مجال عاشقم هنوز در آرزوی بوسه ای از آن لبم، ببین! با این همه امید محال عاشقم هنوز . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت مجنون گر همه روی زمین هر زمان بر من کنندی آفرین من نخواهم آفرین هیچکس مدح من دشنام لیلی باد و بس

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این حوالی کسانی هستند ک تا دیروز میگفتند بدون تو حتی نفس کشیدن برایم سخت است اما حالا... اما حالا در آغوش دیگری نفس نفس میزنند . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشکم ک سرازیر میشود طولی نمیکشد ک یخ میزند چ سرد است ! هوای نبودنت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز که عشقت از دلم رفت فهمیدم توچقدر ایراد داری که هیچوقت به چشم من نمیومدن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من و تو وقتی کنار هم هستیم.....قشنگترین ترکیب دنیاییم! باور کن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما...به هم نمیرسیم اما!بهترین غریبه ات میمانم.که تو را همیشه دوست خواهد داشت...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه قحطیه گل که نبود از تو چرا خوشم اومد؟! قشنگ تر از تو بود دلم قید تمومشونو زد انگار چشام کور شده بود هیچکسو غیر تو ندید تو اومدی تو زندگیم شدی یه مشکل جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کـوتـاه مـی گـویـم " دوسـتتـــ دارمـــ " اما.. از دوست داشـتـنـت ، کـوتـاه نـمـی آیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه ؛ ماندن دلیل عاشق بودن نیست خیلیها رفتند ...... تا ثابت کنند که "عاشقند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر توانستی قلبم را بدونِ لمسِ تنم از آن خود کنی، همه ی وجودم ارزانیِ تو باد.!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میشد هیچ خونه ای توی حسرت شنیدن صدای نفس پدر خونه نباشه قدرش رو بدونین که مطمئنم مثل پدر من ؛ بهترین پدر دنیاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبریز غزل بیا همی آهسته چون آیه بخوان مرا کمی آهسته آهسته مرا رها بکن از سر عشق تا در تو رها شوم دمی آهسته . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه نهایت دوست داشتن درقطره ی باران است من دریا را تقدیمت میکنم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاصله ی بین بهشت و جهنـم ِ زندگی من تنها به اندازه ی فاصله ی بین بازوان توست در آغوش تو بودن یا نبودن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی تکرار فرداهای ماست / میرسد روزی که فردا نیستیم آنچه میماند فقط نقش نکوست / نقش ها می ماند و ما نیستیم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد از گذشت ِاین همه سال عاشقم هنوز هر چند اگر نمانده مجال عاشقم هنوز در آرزوی بوسه ای از آن لبم، ببین! با این همه امید محال عاشقم هنوز . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت مجنون گر همه روی زمین هر زمان بر من کنندی آفرین من نخواهم آفرین هیچکس مدح من دشنام لیلی باد و بس