بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اون حس هایی که نمیشه به اشتراک گذاشت مگر با خدا …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاحالاشده.... دلت براش به حدی تنگ شه که بی اختیار راه بی افتی و بری جاهایی که باهاش قدم می زدی قدم بزنی .... فقط به این امید که شاید ببینیش......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــن اگـــر در آسـمان ِ قـلبـت سـتاره ای نـباشــم...؟ ابـر هـَم نـمیشـوم تـا جـلوی درخـشش ِ سـتاره هـای دیـگر را نـگیرم..! آســـمـانـــت پـُر ســتاره..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از زمستانم معلوم بود... که این عید را هم تنها باید سر کنم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل خوشم با غزلی تازه همینم کافیست ... تو مرا باز رسانی به یقینم کافیست ... قانعم بیشتر از این چه بخواهم از تو !!! گه گاهی که تو یام بکنی هم کافیست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیالت همیشه هست ... امروز دلم خودت را میخواست لعنتی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهار دارد مى آید.... ترسم اما ازنرفتن سردى توست!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش همه میدانستند که دل بستن به کلاغی که دل دارد بهتر از دل باختن به طاووسی است که فقط ظاهر زیبا دارد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربان تر از من دیده ای؟  نشانم بده…! کسی که بارها بسوزانیش و باز هم با عشق نگاهت کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام خوبـــــی حس مالکیت اینه که  از کسی که دوسش داری بپرسی تــــــــــو مال کی هستی؟!  و اون بدون معطلی بگه:  فــــــــقط مـــــــــال تــــــــــــــــــــو....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر که آید گوید: گریه کن، تسکین است گریه آرام دل غمگین است  چند سالی است که من می گریم در پی تسکینم  ولی ای کاش کسی می دانست چند دریا بین ما فاصله است من و آرام دل غمگینم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بله بله رســما بـدون تـو مـن به جـای بعـدی رفـــتم ... مثــه این دیوونه ها تـو خیابـون هـر شـب دارم راه میـرم بـی هدف مــن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حــالا بگــو کــی دیگـه اخـماتــو میـگیـــره  بـا تـو میـخنـده تــب کنـی واسـت میمیره  دســـت کـــی شبـــا لــــای مــــوهاتــــه  اره خـودم نیستـم ولـی یـه ادم که باهاته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موقع ای که می خواستمت میترسیدم نگاهت کنم موقع ای که نگاهت کردم میترسیدم باهات حرف بزنم موقع ای که باهات حرف زدم ترسیدم عاشقت شم حالا که عاشقت شدم میترسم از دستت بدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز اول خیلی اتفاقی دیدمت"روز دوم الکی الکی چشم به چشمت افتاد"ماه بد شانسی به دلم نشستی و حالا یواشکی دوست دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو یادت نیست ولی من خوب یادم هست"برای با تو بودن دلی را به دریا زدم که از آب هم وحشت داشت

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اون حس هایی که نمیشه به اشتراک گذاشت مگر با خدا …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاحالاشده.... دلت براش به حدی تنگ شه که بی اختیار راه بی افتی و بری جاهایی که باهاش قدم می زدی قدم بزنی .... فقط به این امید که شاید ببینیش......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــن اگـــر در آسـمان ِ قـلبـت سـتاره ای نـباشــم...؟ ابـر هـَم نـمیشـوم تـا جـلوی درخـشش ِ سـتاره هـای دیـگر را نـگیرم..! آســـمـانـــت پـُر ســتاره..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از زمستانم معلوم بود... که این عید را هم تنها باید سر کنم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل خوشم با غزلی تازه همینم کافیست ... تو مرا باز رسانی به یقینم کافیست ... قانعم بیشتر از این چه بخواهم از تو !!! گه گاهی که تو یام بکنی هم کافیست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیالت همیشه هست ... امروز دلم خودت را میخواست لعنتی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهار دارد مى آید.... ترسم اما ازنرفتن سردى توست!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش همه میدانستند که دل بستن به کلاغی که دل دارد بهتر از دل باختن به طاووسی است که فقط ظاهر زیبا دارد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربان تر از من دیده ای؟  نشانم بده…! کسی که بارها بسوزانیش و باز هم با عشق نگاهت کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام خوبـــــی حس مالکیت اینه که  از کسی که دوسش داری بپرسی تــــــــــو مال کی هستی؟!  و اون بدون معطلی بگه:  فــــــــقط مـــــــــال تــــــــــــــــــــو....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر که آید گوید: گریه کن، تسکین است گریه آرام دل غمگین است  چند سالی است که من می گریم در پی تسکینم  ولی ای کاش کسی می دانست چند دریا بین ما فاصله است من و آرام دل غمگینم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بله بله رســما بـدون تـو مـن به جـای بعـدی رفـــتم ... مثــه این دیوونه ها تـو خیابـون هـر شـب دارم راه میـرم بـی هدف مــن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حــالا بگــو کــی دیگـه اخـماتــو میـگیـــره  بـا تـو میـخنـده تــب کنـی واسـت میمیره  دســـت کـــی شبـــا لــــای مــــوهاتــــه  اره خـودم نیستـم ولـی یـه ادم که باهاته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موقع ای که می خواستمت میترسیدم نگاهت کنم موقع ای که نگاهت کردم میترسیدم باهات حرف بزنم موقع ای که باهات حرف زدم ترسیدم عاشقت شم حالا که عاشقت شدم میترسم از دستت بدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز اول خیلی اتفاقی دیدمت"روز دوم الکی الکی چشم به چشمت افتاد"ماه بد شانسی به دلم نشستی و حالا یواشکی دوست دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو یادت نیست ولی من خوب یادم هست"برای با تو بودن دلی را به دریا زدم که از آب هم وحشت داشت