بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از هرشب بدون تو بیزارم از وهم ها و این همه انکارم این حرف ها نشانه ی سودا نیست من حدس میزنم که جنون دارم محسن چاووشی,قهوه ی قجری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینگونه که مرا صدا می زنی، درخت پیر حیاط را هم صدا کن شکوفه می دهد، می دانم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روﺑﺮوی درﯾﺎ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﯾﻢ ﺗﻮ ﺧﯿﺮه ﺑﻪ ﺟﺰر و ﻣﺪ درﯾﺎ ﻣﻦ ﺧﯿﺮه ﺑﻪ ﺟﺰر و ﻣﺪ ﮔﯿﺴﻮان ﺗﻮ ﺗﻮ درﯾﺎ زده ﺷﺪی ﻣﻦ از درﯾﺎ زده …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با هیچ مزه ای عوض نمیکنم نمک چهره ات را,ولی متعجبم.... از شیرینی لبانت در این نمکزار!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف تماشای روی ماهت را گریه نمیدهد مجـــــآل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با خیلیا میشه عاقلانه صحبت کرد ولی فقط با یک نفر میشه دیونه بازی در آورد :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺁﺭﺍﻣــــــــــــﺶ ﻭﺟــﻮﺩﻡ ﺑــﻮﺩﻥ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺗﻮﺳﺖ .. !! ﺑﮕـﺬﺍﺭ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ... ﻫــﺮﭼـﻪ ﻣﯽ ﺧــﻮﺍﻫـﻨـﺪ ﺑﮕــﻮﻳـﻨـﺪ .. !! ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ ﺟــﺰ ﺗـــــــﻮ ﻭ ﻋـﺸــﻖ ﺗـــــــﻮ ... ﺗـﻤـﺎﻡ ﺩﻧـﻴــــــــــــﺎ ﭘَــــــﺮ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقایقی درزندگی هست که دلت برای کسی انقدرتنگ می شود که میخواهی اورااز رویاهایت بیرون بکشی ودردنیای واقعی بغلش کنی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــــوشبخـــت تـــــرین آدم هــــا اونــــایـــی هستــــن کــــه ایـــن جمـــله رو میشنـــوند: عیــــــب نــــداره، با هـــــم درستـــــش میکنیــــم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نازنينم مصرعى از قلب من  با مصرعى از قلب تو شاه بيتى مى شود در دفتر و ديوان عشق هميشه با منى مامانى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اميد دل تنهايم  من از طرح نگاه تو اميد مبهمى دارم نگاهت را نگير از من كه با آن عالمى دارم هميشه دوستت دارم 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

✘ بایـــــــــد ✘  ✓ یــــــــاد بگیـــری✓ ✘ با دســــت چــپ ✘  ✓ هم فرمــون رو بگیری ✓  ✘ هم دنـــده عـوض کنی ✘  ✓ هم گوشـیتو جواب بدی ✘  ✘ تا مجـــــبور نشـــــے ✘  ✓ دستــشـو ول کنـے ✓

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با ابرها,چه غصه ی پنهانی ست‏?‏ این عصرچند شنبه ی بارانی ست‏?‏ وقتی که می بری مدام ازمن این عشق نیس, چاقوی زنجانی ست‏!‏‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انصاف نیست.!!!دردناک است. !!! دوست بداری وگمان کنی دوستت دارد، درحالی که او یگانه هستیه تو باشد،  ولی تو یکی از هزاران لذت او...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یاد پر فروغ ترین ستاره"فروغ فرخزاد" "...صادقانه دروغ می گویند وعاشقانه خیانت میکنند کاش دل ها آن قدر پاک بود که برای گفتن”دوستت دارم” نیازی به قسم خوردن نبود..."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایــــنــــا فَــــقَــــط اِســــمِــــشــــون ←رِفــــیــــقِ→ ... مَــــن تَــــنــــهــــام.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از هرشب بدون تو بیزارم از وهم ها و این همه انکارم این حرف ها نشانه ی سودا نیست من حدس میزنم که جنون دارم محسن چاووشی,قهوه ی قجری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینگونه که مرا صدا می زنی، درخت پیر حیاط را هم صدا کن شکوفه می دهد، می دانم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روﺑﺮوی درﯾﺎ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﯾﻢ ﺗﻮ ﺧﯿﺮه ﺑﻪ ﺟﺰر و ﻣﺪ درﯾﺎ ﻣﻦ ﺧﯿﺮه ﺑﻪ ﺟﺰر و ﻣﺪ ﮔﯿﺴﻮان ﺗﻮ ﺗﻮ درﯾﺎ زده ﺷﺪی ﻣﻦ از درﯾﺎ زده …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با هیچ مزه ای عوض نمیکنم نمک چهره ات را,ولی متعجبم.... از شیرینی لبانت در این نمکزار!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف تماشای روی ماهت را گریه نمیدهد مجـــــآل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با خیلیا میشه عاقلانه صحبت کرد ولی فقط با یک نفر میشه دیونه بازی در آورد :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺁﺭﺍﻣــــــــــــﺶ ﻭﺟــﻮﺩﻡ ﺑــﻮﺩﻥ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺗﻮﺳﺖ .. !! ﺑﮕـﺬﺍﺭ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ... ﻫــﺮﭼـﻪ ﻣﯽ ﺧــﻮﺍﻫـﻨـﺪ ﺑﮕــﻮﻳـﻨـﺪ .. !! ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ ﺟــﺰ ﺗـــــــﻮ ﻭ ﻋـﺸــﻖ ﺗـــــــﻮ ... ﺗـﻤـﺎﻡ ﺩﻧـﻴــــــــــــﺎ ﭘَــــــﺮ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقایقی درزندگی هست که دلت برای کسی انقدرتنگ می شود که میخواهی اورااز رویاهایت بیرون بکشی ودردنیای واقعی بغلش کنی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــــوشبخـــت تـــــرین آدم هــــا اونــــایـــی هستــــن کــــه ایـــن جمـــله رو میشنـــوند: عیــــــب نــــداره، با هـــــم درستـــــش میکنیــــم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نازنينم مصرعى از قلب من  با مصرعى از قلب تو شاه بيتى مى شود در دفتر و ديوان عشق هميشه با منى مامانى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اميد دل تنهايم  من از طرح نگاه تو اميد مبهمى دارم نگاهت را نگير از من كه با آن عالمى دارم هميشه دوستت دارم 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

✘ بایـــــــــد ✘  ✓ یــــــــاد بگیـــری✓ ✘ با دســــت چــپ ✘  ✓ هم فرمــون رو بگیری ✓  ✘ هم دنـــده عـوض کنی ✘  ✓ هم گوشـیتو جواب بدی ✘  ✘ تا مجـــــبور نشـــــے ✘  ✓ دستــشـو ول کنـے ✓

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با ابرها,چه غصه ی پنهانی ست‏?‏ این عصرچند شنبه ی بارانی ست‏?‏ وقتی که می بری مدام ازمن این عشق نیس, چاقوی زنجانی ست‏!‏‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انصاف نیست.!!!دردناک است. !!! دوست بداری وگمان کنی دوستت دارد، درحالی که او یگانه هستیه تو باشد،  ولی تو یکی از هزاران لذت او...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یاد پر فروغ ترین ستاره"فروغ فرخزاد" "...صادقانه دروغ می گویند وعاشقانه خیانت میکنند کاش دل ها آن قدر پاک بود که برای گفتن”دوستت دارم” نیازی به قسم خوردن نبود..."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایــــنــــا فَــــقَــــط اِســــمِــــشــــون ←رِفــــیــــقِ→ ... مَــــن تَــــنــــهــــام.