بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق کنار هم ایستادن زیر باران نیست...!!! عشق این است که یکی برای دیگری چتر شود و دیگری هرگز نفهمد چرا خیس نشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی هیچ چی نداری ، یعنی بهانه ای نداری بس ... وقتی کسی ترکت کرد ، بهانه ای واسه موندن پیدا نمیشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در خاطری که تو هستی... دیگران محکومند به فراموشی...!این را به همه بگو.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مسئله اینجاس که اگه قرار بود حکایت «از دل برود هر که از دیده برفت…» واقعیت داشته باشه اونوقت نصف مشکلات بشریت حل می شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز مرگم در آخرین نفسم ... فقط یک چیز به او خواهم گفت: اونطوری نه !اینطوری مــــــــــــیرن!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق نه پول میخواد نه خوشگلی نه ماشین نه هیچی دیگه .... فقط دو تا آدم میخواد تاکید میکنم : آدددددم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای بدست آوردنت نمی جنگم...! به تکدی قلبت هم نمی آیم...! دوستت دارم... فارغ از داشتنت......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر تخته سیاه زنــــــــــدگی...!  با قرمز بنویس عشــــــــــق...  باسفید بنویس پـــــــــــاکی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این حال سگی من ععنتیجه ی گربه صفتی های توست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب حوالی قلب من . . . پرسه نزن . . . قلاده ی سگها را گشوده ام . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر باورت دارم که وقتی می گویی باران خیس می شوم... در آرزوهایت مرا جا کن چون من در زیباترین دعاهایم تو را یاد کردم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و خدا خواست که یعقوب نبیند یک عمر شهــر بی یـار مـگــر ارزش دیـــدن دارد؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق دروغي بود كه درتمام اين سال ها باورش داشتم چه تاوان سنگيني داشت همين اشتباه كوچك......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدنم موج برمیدارد روی دریای خیالت کوبانده می شوم به ساحل تنهایی وشن های داغ خواستن تورا درخود فرو می کشند وکفم بریده می شوداز شوق شیدایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بتاب ازشرق طلوع نگاهت که ازغروب نگاهت جهان من ظلمانی ست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماه نهایت ستاره بود و خورشید نهایت ماه ومن نهایت عشق در بی نهایت تو!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق کنار هم ایستادن زیر باران نیست...!!! عشق این است که یکی برای دیگری چتر شود و دیگری هرگز نفهمد چرا خیس نشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی هیچ چی نداری ، یعنی بهانه ای نداری بس ... وقتی کسی ترکت کرد ، بهانه ای واسه موندن پیدا نمیشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در خاطری که تو هستی... دیگران محکومند به فراموشی...!این را به همه بگو.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مسئله اینجاس که اگه قرار بود حکایت «از دل برود هر که از دیده برفت…» واقعیت داشته باشه اونوقت نصف مشکلات بشریت حل می شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز مرگم در آخرین نفسم ... فقط یک چیز به او خواهم گفت: اونطوری نه !اینطوری مــــــــــــیرن!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق نه پول میخواد نه خوشگلی نه ماشین نه هیچی دیگه .... فقط دو تا آدم میخواد تاکید میکنم : آدددددم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای بدست آوردنت نمی جنگم...! به تکدی قلبت هم نمی آیم...! دوستت دارم... فارغ از داشتنت......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر تخته سیاه زنــــــــــدگی...!  با قرمز بنویس عشــــــــــق...  باسفید بنویس پـــــــــــاکی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این حال سگی من ععنتیجه ی گربه صفتی های توست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب حوالی قلب من . . . پرسه نزن . . . قلاده ی سگها را گشوده ام . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر باورت دارم که وقتی می گویی باران خیس می شوم... در آرزوهایت مرا جا کن چون من در زیباترین دعاهایم تو را یاد کردم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و خدا خواست که یعقوب نبیند یک عمر شهــر بی یـار مـگــر ارزش دیـــدن دارد؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق دروغي بود كه درتمام اين سال ها باورش داشتم چه تاوان سنگيني داشت همين اشتباه كوچك......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدنم موج برمیدارد روی دریای خیالت کوبانده می شوم به ساحل تنهایی وشن های داغ خواستن تورا درخود فرو می کشند وکفم بریده می شوداز شوق شیدایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بتاب ازشرق طلوع نگاهت که ازغروب نگاهت جهان من ظلمانی ست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماه نهایت ستاره بود و خورشید نهایت ماه ومن نهایت عشق در بی نهایت تو!