بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق که شاخ و دم ندارد... حواست که نباشد بی تاب که باشی زل بزنی به یک نقطه! دل تنگ که باشی همه چیز تمام است!محکوم میشوی به عشق...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ که باشی هیچکس جز دلدارت به دادت نمیرسه.... دلداده تمام دلتنگی هاتم،،،،،

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد گرفته ام انسان مدرنی باشم ! و هر بار که دلتنگـ میشوم به جای بغض و اشکـ... تنها به اینــ جمله اکتفا کنمــ که هوای بد این روزهااا آدم را افسرده میکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشقت نه سرسری است که از سر به در شود مـهـرت نـه عـارضـی اسـت که جای دگر شود  عـشــق تـو در وجـودم و مـهـر تــو در دلــم بـا شـیـر انـدرون شد و با جان به در شود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبحی که شروعش با توست،خورشید دیگر اضافیست!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر روز نور مهربانی تو مرا به سوی خانه ات می کشاند و تو نامهربانی ام را بر خاموشی چشمانم می بخشی... امروز سجده آخرم را آنقدر طولانی کن که شرمساری فاصله ها را احساس کنم... تا شاید رهایم کنند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺗﻮ  ﺩﺭﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﯽ ,ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺍﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﻢ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻤﺖ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا رو نمیدونم ,ولی من دور تو میگردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکر میکردم میشه به تو تکیه کرد و گریه کرد فکر میکردم تو آغوشت دیگه نمیشه گله کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پر است خلوتم از ياد عاشقانه ى او/گرفته باز دل كوچكم بهانه ى او/نسيم رهگذر اين با هم نياورده/به دست قاصدكى نامه با نشانه او

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه کسی  برای عششق ما  شعر اتل متل خواند! که پایت را  به این راحتی  از زندگیم ورچیدی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنده ام نه ازجانی که مانده! ازاستخوان های لجبازی که روی هم ایستاده اند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق..................... هه چه خنده دار عشق.................... جه خطرناک و بعضی هاچقدرغمگینندکه برای لحظه ای خنده چنین خطری میکننند!!!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق تنهامیکروبی است که ازراه چشم منتقل میشود........!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونکه تودلم جاشه..با عشقی که توچشماشه ای کاش.. مال من باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بَس کــہ بــہ پاے تـــو نشـسـتم ایســتـاבטּ را از یــاב بُــــرבه اَم !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق که شاخ و دم ندارد... حواست که نباشد بی تاب که باشی زل بزنی به یک نقطه! دل تنگ که باشی همه چیز تمام است!محکوم میشوی به عشق...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ که باشی هیچکس جز دلدارت به دادت نمیرسه.... دلداده تمام دلتنگی هاتم،،،،،

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد گرفته ام انسان مدرنی باشم ! و هر بار که دلتنگـ میشوم به جای بغض و اشکـ... تنها به اینــ جمله اکتفا کنمــ که هوای بد این روزهااا آدم را افسرده میکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشقت نه سرسری است که از سر به در شود مـهـرت نـه عـارضـی اسـت که جای دگر شود  عـشــق تـو در وجـودم و مـهـر تــو در دلــم بـا شـیـر انـدرون شد و با جان به در شود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبحی که شروعش با توست،خورشید دیگر اضافیست!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر روز نور مهربانی تو مرا به سوی خانه ات می کشاند و تو نامهربانی ام را بر خاموشی چشمانم می بخشی... امروز سجده آخرم را آنقدر طولانی کن که شرمساری فاصله ها را احساس کنم... تا شاید رهایم کنند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺗﻮ  ﺩﺭﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﯽ ,ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺍﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﻢ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻤﺖ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا رو نمیدونم ,ولی من دور تو میگردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکر میکردم میشه به تو تکیه کرد و گریه کرد فکر میکردم تو آغوشت دیگه نمیشه گله کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پر است خلوتم از ياد عاشقانه ى او/گرفته باز دل كوچكم بهانه ى او/نسيم رهگذر اين با هم نياورده/به دست قاصدكى نامه با نشانه او

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه کسی  برای عششق ما  شعر اتل متل خواند! که پایت را  به این راحتی  از زندگیم ورچیدی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنده ام نه ازجانی که مانده! ازاستخوان های لجبازی که روی هم ایستاده اند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق..................... هه چه خنده دار عشق.................... جه خطرناک و بعضی هاچقدرغمگینندکه برای لحظه ای خنده چنین خطری میکننند!!!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق تنهامیکروبی است که ازراه چشم منتقل میشود........!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونکه تودلم جاشه..با عشقی که توچشماشه ای کاش.. مال من باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بَس کــہ بــہ پاے تـــو نشـسـتم ایســتـاבטּ را از یــاב بُــــرבه اَم !