بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبی از پشت یک تنهایی نمناک و بارانی تو را با لهجه گلهای نیلوفر صدا کردم تمام شب برای با طراوت ماندن باغ قشنگ آرزوهایت دعا کردم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا و عاشقانه سلام کن و بعد برای همیشه برو ...  دلگیر نخواهم شد دیگر به دیدارهای ناگهانی... دوست داشتنهای موقتی... و رفتنهای بی خداحافظی عادت کرده ام ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای محبت هایی که عمیقند  ندیدن و نبودن و نگفتن  هرگز دلیل از یاد بردن نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگروقت آن رسیده که برپشت بام خانه ی دوست درشیپوردلدادگی بدمم ودیوانگی ام را بافریاد به گوش همه برسانم زنجیرهارا پاره کنم حصارهارابشکنم وفریادبزنم هرچه باداباد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدرعاشق هستم که الف را از ب تشخیص ندهم واین شروع مبارکی ست برای جنون برای وصل...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز دلم میخواد فقط بگم: ‏. . . دوست دارم،دوست داشتم،دوست خواهم داشت برای همیشه همین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخواهى بروى؟ نرو… بمان… میشکنم… خرد میشوم… کم می آورم… پس بگذار بند کفشهایت را هم من ببندم… تو همیشه سربلندباش!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالا که رفته اى ساعت هاست به این مى اندیشم که چرا هنوز زنده ام؟! مگرنگفته بودم که بى تو میمیرم. خدا یادش رفته مرا بکشد یا تو قرار است برگردى،؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدایم میزد : ‌”گلم” ! گلی بودم در باغچه ی دلش، اما… او باغبان عاشقی نبود، گاهی سر میزد و دل میبرد، سالها بعددانستم که من تنها نبودم،او باغبان گل های زیادی بود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه شـباهـت متـفـاوتی بـین ماسـت…!!! تـو دل شـکـسـتـه ای ،من دلــشــکـسـتـه ام ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه چيز در اين جهــــان...غريبانه تر اززني استــــ ...كه تنهـــــــايي اش را بغل ميكند و ميپوسد... اما.. حاضر نيست ديگر... كسي را دوست داشته باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مسئله نبودنت خیلی سخت شده من فقط بابودنت تمرین کرده بودم نبودنت روهنوزیادنگرفتم چطورتومستی ازم امتحان بگیری.............!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سپرده ام قلبم را در الکل بگذارند و روی شیشه اش بنویسند عشق هر گز نمی میرد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی بخاطر ماندن را تحمل کن رفتن از دست همه بر می آید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موسیقی درونت را چه کسی می سراید که سکوتش همه هستی ام رافراگرافته است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستانت را دور گردنم حلقه کن این دوست داشتنی ترین شالگردن شب های سرد من است..

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبی از پشت یک تنهایی نمناک و بارانی تو را با لهجه گلهای نیلوفر صدا کردم تمام شب برای با طراوت ماندن باغ قشنگ آرزوهایت دعا کردم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا و عاشقانه سلام کن و بعد برای همیشه برو ...  دلگیر نخواهم شد دیگر به دیدارهای ناگهانی... دوست داشتنهای موقتی... و رفتنهای بی خداحافظی عادت کرده ام ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای محبت هایی که عمیقند  ندیدن و نبودن و نگفتن  هرگز دلیل از یاد بردن نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگروقت آن رسیده که برپشت بام خانه ی دوست درشیپوردلدادگی بدمم ودیوانگی ام را بافریاد به گوش همه برسانم زنجیرهارا پاره کنم حصارهارابشکنم وفریادبزنم هرچه باداباد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدرعاشق هستم که الف را از ب تشخیص ندهم واین شروع مبارکی ست برای جنون برای وصل...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز دلم میخواد فقط بگم: ‏. . . دوست دارم،دوست داشتم،دوست خواهم داشت برای همیشه همین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخواهى بروى؟ نرو… بمان… میشکنم… خرد میشوم… کم می آورم… پس بگذار بند کفشهایت را هم من ببندم… تو همیشه سربلندباش!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالا که رفته اى ساعت هاست به این مى اندیشم که چرا هنوز زنده ام؟! مگرنگفته بودم که بى تو میمیرم. خدا یادش رفته مرا بکشد یا تو قرار است برگردى،؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدایم میزد : ‌”گلم” ! گلی بودم در باغچه ی دلش، اما… او باغبان عاشقی نبود، گاهی سر میزد و دل میبرد، سالها بعددانستم که من تنها نبودم،او باغبان گل های زیادی بود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه شـباهـت متـفـاوتی بـین ماسـت…!!! تـو دل شـکـسـتـه ای ،من دلــشــکـسـتـه ام ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه چيز در اين جهــــان...غريبانه تر اززني استــــ ...كه تنهـــــــايي اش را بغل ميكند و ميپوسد... اما.. حاضر نيست ديگر... كسي را دوست داشته باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مسئله نبودنت خیلی سخت شده من فقط بابودنت تمرین کرده بودم نبودنت روهنوزیادنگرفتم چطورتومستی ازم امتحان بگیری.............!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سپرده ام قلبم را در الکل بگذارند و روی شیشه اش بنویسند عشق هر گز نمی میرد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی بخاطر ماندن را تحمل کن رفتن از دست همه بر می آید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موسیقی درونت را چه کسی می سراید که سکوتش همه هستی ام رافراگرافته است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستانت را دور گردنم حلقه کن این دوست داشتنی ترین شالگردن شب های سرد من است..