بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخته... تنها دلخوشيت 1نفر باشه انوقت اون دلخوشيش 1نفر ديگه باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیستی وُ تیک تیک ِ ساعت را صدای پای آمدنت فرض می‌کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش در باران بیآیی هرچه خیس‌تر بوسیدنی‌تر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پَر پَر ِ گنجشکان زیر ِ باران ِ بهار پُشت ِ شیشه نفس ِ دخترکی ها شده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سقوط… تاوان پریدن با بعضى هاست..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گدای عشق نباشید،بخشنده عشق باشید، انسانهای زیبا همیشه خوب نیستند، اما انسانهای خوب همیشه زیبایند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من لیموشیرین زندگی توبودم تموم شیرینی های زندگیموبه تودادم اماچه زودتلخ شدم..... وچه ساده منودورانداختی.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بایدکه مهربان بودباید که عشق ورزید,زیراکه زنده بودن هرلحظه احتمالیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشقی که ساده به دست بیاد ساده هم از دست میره!اما اگه عاشق کسی شدین که سخت بهش میرسین پای این عشق بمونین چون ارزششو داره. از بین هم نمیره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جـــور میکند خـــدا دَر و تخته را با هم... همانطور که من و تو را آشـــنا کرد... تــو شدی خـــاطره ســـاز... من شدم خــــاطره باز...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنت به تو ای دل که همیشه جائی جا می مانی که تو را نمی خواهند…!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیگار روشن کردن مثل روشن کردن تلویزیون برای دیدن خاطراته ، با هر کامی که میگیری فقط کانالشو عوض میکنی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبحی که به جای عـــشق با یک سیگـــار شروع شود..... یک شروع دوبـــــاره نیست....... امتداد پایان اســــــت...... برای کســـــی که دیگر امیــــدی به ادامه ندارد......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیـشـب خـدا آهـسـتـه درِ گـوشـم گـفـت: دیــــــگـــــه بـــَـســــــه... بـاران از اشــک هــایــت خــجــالــت مـی کــشــد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" غریبی ام " را باور کرده ام! دیگر او را با خود میبرم و دوستش دارم، از این مردمان که بودنم را نمی دیدند دور باید شد، دیر فهمیدم اما دور میشوم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا!عزیزم را تو یاری کن, پناهش باش و در حقش تو کاری کن, الهی هر چه میخواهد نصیبش کن, خدایا بر لبش لبخند جاری کن.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخته... تنها دلخوشيت 1نفر باشه انوقت اون دلخوشيش 1نفر ديگه باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیستی وُ تیک تیک ِ ساعت را صدای پای آمدنت فرض می‌کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش در باران بیآیی هرچه خیس‌تر بوسیدنی‌تر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پَر پَر ِ گنجشکان زیر ِ باران ِ بهار پُشت ِ شیشه نفس ِ دخترکی ها شده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سقوط… تاوان پریدن با بعضى هاست..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گدای عشق نباشید،بخشنده عشق باشید، انسانهای زیبا همیشه خوب نیستند، اما انسانهای خوب همیشه زیبایند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من لیموشیرین زندگی توبودم تموم شیرینی های زندگیموبه تودادم اماچه زودتلخ شدم..... وچه ساده منودورانداختی.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بایدکه مهربان بودباید که عشق ورزید,زیراکه زنده بودن هرلحظه احتمالیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشقی که ساده به دست بیاد ساده هم از دست میره!اما اگه عاشق کسی شدین که سخت بهش میرسین پای این عشق بمونین چون ارزششو داره. از بین هم نمیره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جـــور میکند خـــدا دَر و تخته را با هم... همانطور که من و تو را آشـــنا کرد... تــو شدی خـــاطره ســـاز... من شدم خــــاطره باز...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنت به تو ای دل که همیشه جائی جا می مانی که تو را نمی خواهند…!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیگار روشن کردن مثل روشن کردن تلویزیون برای دیدن خاطراته ، با هر کامی که میگیری فقط کانالشو عوض میکنی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبحی که به جای عـــشق با یک سیگـــار شروع شود..... یک شروع دوبـــــاره نیست....... امتداد پایان اســــــت...... برای کســـــی که دیگر امیــــدی به ادامه ندارد......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیـشـب خـدا آهـسـتـه درِ گـوشـم گـفـت: دیــــــگـــــه بـــَـســــــه... بـاران از اشــک هــایــت خــجــالــت مـی کــشــد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" غریبی ام " را باور کرده ام! دیگر او را با خود میبرم و دوستش دارم، از این مردمان که بودنم را نمی دیدند دور باید شد، دیر فهمیدم اما دور میشوم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا!عزیزم را تو یاری کن, پناهش باش و در حقش تو کاری کن, الهی هر چه میخواهد نصیبش کن, خدایا بر لبش لبخند جاری کن.