بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده بگم...! با یکی دیگه چرخ میزد  با منم حرف میزد ترکش کردم  از نخودی بودن متنفرم......!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عکس های تارت را هم دوست دارم!!!!!!! . . . . هاله زیبایی دارد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیچک میشوم،وحشی می پیچم به پر وپای ثانیه هایت،، تا حتی نتوانی آنی ...بی "من" "بودن" را، زندگی کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید وسط ِ هفته بیایی آقا دیریست که جمعه های ما تعطیل است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیزه زیادی نمی خواهم..... فقط کمی گوش دهی....... اندکی درک کنی..... و با دلم این جمله بگویی..... آرام باش..... من کنارتم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تو چه پنهان... گاهی آنقدر برایم خواستنی میشوی که شروع میکنم به شمارش تک تک ثانیه ها برای یک بار دیگر رسیدن به نگاهت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه حساب تو دلتنگی هات برام باز کن شاید برنده کل دلتنگی هات شدم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوس بازان کسی را که زیبا میبیننددوست دارند ...اماعاشقان کسی را که دوست دارند زیبا میبینند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خانه های جدول زندگیم را دستان مهربانت یک به یک پر کرد و رمز جدول چنین بود : دوستم بدار .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حاصل عشق مترسك به كلاغ ،مرگ يك مزرعه است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منم دل داده و دلدار تو هستي منم سرگشته و سردار تو هستي منم مجنون و عاقل سر تو هستي منم عاشق دل و معشوق تو هستي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرفه که میکنم، صدای شیشه خورده می آید، فکر کنم بدجور قلبم شکسته است....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا خسته ام از فصل سرد گناه و دلتنگ روزهای پاک. بارانی بفرست چتر گناه را دور انداخته ام…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پستچی حواس پرت نامه های تو را به خانه ی همسایه می اندازد وگرنه محال است فراموشم کرده باشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو روز های ابری گل های آفتابگردون بلا تکلیفند! مثل همه ی روزهای من :بی تو.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتــم گفتـم از “خـــــيرش” مـي گــذرم شنيـدم کـه زيــر لب گُفـت از “شــــــرش” خــلاص شـدم . . ..

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده بگم...! با یکی دیگه چرخ میزد  با منم حرف میزد ترکش کردم  از نخودی بودن متنفرم......!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عکس های تارت را هم دوست دارم!!!!!!! . . . . هاله زیبایی دارد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیچک میشوم،وحشی می پیچم به پر وپای ثانیه هایت،، تا حتی نتوانی آنی ...بی "من" "بودن" را، زندگی کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید وسط ِ هفته بیایی آقا دیریست که جمعه های ما تعطیل است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیزه زیادی نمی خواهم..... فقط کمی گوش دهی....... اندکی درک کنی..... و با دلم این جمله بگویی..... آرام باش..... من کنارتم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تو چه پنهان... گاهی آنقدر برایم خواستنی میشوی که شروع میکنم به شمارش تک تک ثانیه ها برای یک بار دیگر رسیدن به نگاهت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه حساب تو دلتنگی هات برام باز کن شاید برنده کل دلتنگی هات شدم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوس بازان کسی را که زیبا میبیننددوست دارند ...اماعاشقان کسی را که دوست دارند زیبا میبینند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خانه های جدول زندگیم را دستان مهربانت یک به یک پر کرد و رمز جدول چنین بود : دوستم بدار .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حاصل عشق مترسك به كلاغ ،مرگ يك مزرعه است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منم دل داده و دلدار تو هستي منم سرگشته و سردار تو هستي منم مجنون و عاقل سر تو هستي منم عاشق دل و معشوق تو هستي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرفه که میکنم، صدای شیشه خورده می آید، فکر کنم بدجور قلبم شکسته است....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا خسته ام از فصل سرد گناه و دلتنگ روزهای پاک. بارانی بفرست چتر گناه را دور انداخته ام…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پستچی حواس پرت نامه های تو را به خانه ی همسایه می اندازد وگرنه محال است فراموشم کرده باشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو روز های ابری گل های آفتابگردون بلا تکلیفند! مثل همه ی روزهای من :بی تو.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتــم گفتـم از “خـــــيرش” مـي گــذرم شنيـدم کـه زيــر لب گُفـت از “شــــــرش” خــلاص شـدم . . ..