بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش ب حالت آدم........خودت بودی و حوایت....کسی نبود ک حوایت را هوایی کند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش دلم به سان تو، عاقل بود ای کاش دلم ز دوریت غافل بود ای کاش دمی قبل رفتن زجهان در دامن تو، سر مرا منزل بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محاسبه عاشقانه : 1+1= همه چیز  2-1= هیچ چیز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به من نگویید مجرد، بگویید ﺑﯽﻣﻌﺸﻮق خدایا دلم عاشق شدن می خواهد.عاشقم کن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن روزی که عشق پا در میدان بگذارد. هوس کبشتی نگرفته خاک خواهد شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز برایت می نویسم درست شبیه پسرکی نابینا که هر روز برای ماهی قرمز مرده اش غذا می ریزد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو بازي زندگي موقع يار کشي چه خوبه آدم بگه: منو عشقم ، شما همه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا به دار آویختند تا نامت را از یاد ببرم اما چه ساده اند این ساده اندیشان که نمیدانند نام تو حک شده ی قلب من است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما بخار شيشه ايم نازمون كني اشكمون درمياد چه برسه فراموشمون كنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از حق نگذریم.گذرت از من حق نبود...بگذریم یا حق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزا آدما سرشون شلوغه،کسی حوصله نداره حال خدارو بپرسه!! اما تو اینکارو بکن... تو حالشو بپرس... :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت لبخندي پنهان هر چيز. روزني دارد ديوار زمان ، كه از آن ، چهره من پيداست‌.  ..... پرم از راه ، از پل ، از رود ، از موج‌. پرم از سايه برگي در آب‌: چه درونم تنهاست‌.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کسی برای خودش خیابانی دارد، کوچه ای، کافی شاپی و شاید عطری، که بعد از سالها خاطراتش گلویش را چنگ میزند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از صميم قلب من عاشق شدم از نگاه تو چه مژگان تر شدن اشک ريزم در فراغ از روي غم هر غمي در پيش اين غم بس چه کم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـــــه روزی- تـــک پـــــر- بـــــودم....تــــو بـــــــاعث شـــــــدی کــــــه - پــرپـــر- شــــم........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگار من به من آموخته هر که دل بر دلبري داده پرانش سوخته دل به او دادم نماند او در برم مردم از اين آتشي که در دلم افروخته

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش ب حالت آدم........خودت بودی و حوایت....کسی نبود ک حوایت را هوایی کند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش دلم به سان تو، عاقل بود ای کاش دلم ز دوریت غافل بود ای کاش دمی قبل رفتن زجهان در دامن تو، سر مرا منزل بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محاسبه عاشقانه : 1+1= همه چیز  2-1= هیچ چیز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به من نگویید مجرد، بگویید ﺑﯽﻣﻌﺸﻮق خدایا دلم عاشق شدن می خواهد.عاشقم کن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن روزی که عشق پا در میدان بگذارد. هوس کبشتی نگرفته خاک خواهد شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز برایت می نویسم درست شبیه پسرکی نابینا که هر روز برای ماهی قرمز مرده اش غذا می ریزد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو بازي زندگي موقع يار کشي چه خوبه آدم بگه: منو عشقم ، شما همه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا به دار آویختند تا نامت را از یاد ببرم اما چه ساده اند این ساده اندیشان که نمیدانند نام تو حک شده ی قلب من است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما بخار شيشه ايم نازمون كني اشكمون درمياد چه برسه فراموشمون كنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از حق نگذریم.گذرت از من حق نبود...بگذریم یا حق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزا آدما سرشون شلوغه،کسی حوصله نداره حال خدارو بپرسه!! اما تو اینکارو بکن... تو حالشو بپرس... :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت لبخندي پنهان هر چيز. روزني دارد ديوار زمان ، كه از آن ، چهره من پيداست‌.  ..... پرم از راه ، از پل ، از رود ، از موج‌. پرم از سايه برگي در آب‌: چه درونم تنهاست‌.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کسی برای خودش خیابانی دارد، کوچه ای، کافی شاپی و شاید عطری، که بعد از سالها خاطراتش گلویش را چنگ میزند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از صميم قلب من عاشق شدم از نگاه تو چه مژگان تر شدن اشک ريزم در فراغ از روي غم هر غمي در پيش اين غم بس چه کم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـــــه روزی- تـــک پـــــر- بـــــودم....تــــو بـــــــاعث شـــــــدی کــــــه - پــرپـــر- شــــم........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگار من به من آموخته هر که دل بر دلبري داده پرانش سوخته دل به او دادم نماند او در برم مردم از اين آتشي که در دلم افروخته