بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من ازت چيز زيادي نميخوام . . .♥ خيلي ساده با دلت کنار ميام . . .♥ مثل آسمونو اون ستاره هاش . . .♥ به تو وابسته شدم , يواش يواش . . .♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستی رو از زنبور یاد نگرفتم که وقتی از گلی جدا میشه میره سراغ گلی دیگه!!دوستی رو از ماهی یاد گرفتم که وقتی از آب جدا میشه میمیره!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوایم پر از خیال توست و من هنوز هم ، هوای تو را دارم كه میداند چه خونی به دلم میكند این سر به هوایی ها..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برایم تعریف کن تا من هم بدانم.... "هرگزفراموش نشدن" چه حالی دارد؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت سرم راه ميرفت که هوامو داشته باشه... بى انصاف خنجر زد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لطفــا دوستم نداشته باش !. از آخریــــــن باری که دوستم داشتند تـــــــا امروز . . خیلــی سخــــــــت گذشت 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقیقت است جاذبه ی تو.میخواهم تورا به نیوتن ثابت کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" دلتــنـــگي " بخشــي از رونـد فـرامــوشيـست... پـس نگــذار دلتنــگي باعــث شــــود خــود را در آغــــوش كســي بيـندازي كـه هيــچ آيــنـده اي بــا او نـــداري...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی فرق تو با عزراییل چیه؟ اونو اگه یه روز ببینم میمیرم ولی تو رو اگه یه روز نبینم میمیرم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی از اس ام اس ها مثل چاقوای میمونه که تو دلت فرو رفته و دستش از تیغه نمیتونی پاکشون کنی ، با خوندن هر بارشون نابود میشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا به دور از واهمه ی زشت مردم،چون یاران کهف بخوابیم. اینجا روزگارش بد است، می رویم… قرنی دگر می آییم، شاید عشق رنگی دگر یابد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی موسیقی اسم تو ساده اما تا ابد شنیدنی یعنی تو که بی بهانه ، بی دلیل بهترین دلیل عاشق شدنی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دونی گاهی اوقات اشک از لبخند با ارزشتره،لبخند رو به هر کسی میتونی هدیه بدی ولی اشک رو برای کسی میریزی که نمیخوای از دستش بدی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قول داد تا آخر دنیا بماند، سر قولش هم ماند، همان روزی که رفت برای من آخر دنیا بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ممنون که باران را به خاطر خوبان ِ زمینت میفرستی چه سیلی می آمد اگر بر عکس بود حکمتت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زخم هـــــــایم را به خودت نــــگیر ... انــــــدازه ی این حرفــــها نیستـی

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من ازت چيز زيادي نميخوام . . .♥ خيلي ساده با دلت کنار ميام . . .♥ مثل آسمونو اون ستاره هاش . . .♥ به تو وابسته شدم , يواش يواش . . .♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستی رو از زنبور یاد نگرفتم که وقتی از گلی جدا میشه میره سراغ گلی دیگه!!دوستی رو از ماهی یاد گرفتم که وقتی از آب جدا میشه میمیره!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوایم پر از خیال توست و من هنوز هم ، هوای تو را دارم كه میداند چه خونی به دلم میكند این سر به هوایی ها..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برایم تعریف کن تا من هم بدانم.... "هرگزفراموش نشدن" چه حالی دارد؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت سرم راه ميرفت که هوامو داشته باشه... بى انصاف خنجر زد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لطفــا دوستم نداشته باش !. از آخریــــــن باری که دوستم داشتند تـــــــا امروز . . خیلــی سخــــــــت گذشت 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقیقت است جاذبه ی تو.میخواهم تورا به نیوتن ثابت کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" دلتــنـــگي " بخشــي از رونـد فـرامــوشيـست... پـس نگــذار دلتنــگي باعــث شــــود خــود را در آغــــوش كســي بيـندازي كـه هيــچ آيــنـده اي بــا او نـــداري...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی فرق تو با عزراییل چیه؟ اونو اگه یه روز ببینم میمیرم ولی تو رو اگه یه روز نبینم میمیرم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی از اس ام اس ها مثل چاقوای میمونه که تو دلت فرو رفته و دستش از تیغه نمیتونی پاکشون کنی ، با خوندن هر بارشون نابود میشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا به دور از واهمه ی زشت مردم،چون یاران کهف بخوابیم. اینجا روزگارش بد است، می رویم… قرنی دگر می آییم، شاید عشق رنگی دگر یابد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی موسیقی اسم تو ساده اما تا ابد شنیدنی یعنی تو که بی بهانه ، بی دلیل بهترین دلیل عاشق شدنی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دونی گاهی اوقات اشک از لبخند با ارزشتره،لبخند رو به هر کسی میتونی هدیه بدی ولی اشک رو برای کسی میریزی که نمیخوای از دستش بدی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قول داد تا آخر دنیا بماند، سر قولش هم ماند، همان روزی که رفت برای من آخر دنیا بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ممنون که باران را به خاطر خوبان ِ زمینت میفرستی چه سیلی می آمد اگر بر عکس بود حکمتت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زخم هـــــــایم را به خودت نــــگیر ... انــــــدازه ی این حرفــــها نیستـی