بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من عاشقانه هایم را روی همین دیوار مجازی می نویسم ! از لج تو . . . از لج خودم . . . که حاضر نبودیم یک بار این ها را واقعی به هم بگوییم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در آغوش خدا گریستم تا نوازشم کند... پرسید:فرزندم پس حوایت کو؟ اشک هایم را پاک کردم و گفتم:در آغوش آدم دیگریست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فیزیک بعدترها ثابت می کند در روزهای بارانی جای خالی آدم ها بزرگتر می شود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق من"  توتنها بتی هستی که شکسته هایت هم برمن ، "خدایی میکند"..!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخواستم زندگی کنم راهم رابستند عاشق شدم گفتند دروغ است گریستم گفتن بهانه است دنیارانگه داریدمی خواهم پیاده شوم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر شب موقع خواب که می شود،دست به کار می شوم بالش ها را کنار هم می گذارم پتو را هم می کشم رویشان بعد ،خیالم که از بودن تو راحت می شود چشم هام را می بندم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخوام از دلم بگم باز که چطور پیشت اسیره از چشای خیس اشکم که میخواد واست بمیره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخوام از دستام بگم باز تا بدونی خیلی تنهاست کاش میدونستی که چشمات ماه کامل توی شبهاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقان را عشق باید اموخت عشق را عاشقان گم کرده اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اون هایی که خیلی تنهان ن که نمیتونن با کسی باشن... فقط دلشون نمی خواد با کسی باشن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ھرگز حسرتے در ھیچ کجاے دنیا این چنین یکجا جمع نمیشود کہ در ھمین سہ واژہ کوتاہ:....او دوستم ندارد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ھمیشہ آنقدر سادہ نرو و مگذر،لااقل نگاھے بہ پشت سرت کن،شاید کسے در پے تو میدود و نامت را با صداے بے صداۓ فریاد میزند..!و تو ھیچوقت او را ندیدہ اے!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش یه روز ویکی لیکس افشا کنه که چقدر دوست داشتم و بهت نگفتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم.حرفی است با دنیایی از مسوولیت.گفتنش هنر نیست مسوولیت پذیری اش هنر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آفاق را گردیده ام.. مهر بستان ورزیده ام.. بسیار خوبان دیده ام.. اما تو چیز دیگری.. دستانت را می بوسم. . . مادرم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون نگاهی که گوشه اش یه قطره اشک برق میزنه به اندازه ی تموم حرفای دنیا سنگینه . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من عاشقانه هایم را روی همین دیوار مجازی می نویسم ! از لج تو . . . از لج خودم . . . که حاضر نبودیم یک بار این ها را واقعی به هم بگوییم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در آغوش خدا گریستم تا نوازشم کند... پرسید:فرزندم پس حوایت کو؟ اشک هایم را پاک کردم و گفتم:در آغوش آدم دیگریست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فیزیک بعدترها ثابت می کند در روزهای بارانی جای خالی آدم ها بزرگتر می شود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق من"  توتنها بتی هستی که شکسته هایت هم برمن ، "خدایی میکند"..!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخواستم زندگی کنم راهم رابستند عاشق شدم گفتند دروغ است گریستم گفتن بهانه است دنیارانگه داریدمی خواهم پیاده شوم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر شب موقع خواب که می شود،دست به کار می شوم بالش ها را کنار هم می گذارم پتو را هم می کشم رویشان بعد ،خیالم که از بودن تو راحت می شود چشم هام را می بندم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخوام از دلم بگم باز که چطور پیشت اسیره از چشای خیس اشکم که میخواد واست بمیره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخوام از دستام بگم باز تا بدونی خیلی تنهاست کاش میدونستی که چشمات ماه کامل توی شبهاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقان را عشق باید اموخت عشق را عاشقان گم کرده اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اون هایی که خیلی تنهان ن که نمیتونن با کسی باشن... فقط دلشون نمی خواد با کسی باشن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ھرگز حسرتے در ھیچ کجاے دنیا این چنین یکجا جمع نمیشود کہ در ھمین سہ واژہ کوتاہ:....او دوستم ندارد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ھمیشہ آنقدر سادہ نرو و مگذر،لااقل نگاھے بہ پشت سرت کن،شاید کسے در پے تو میدود و نامت را با صداے بے صداۓ فریاد میزند..!و تو ھیچوقت او را ندیدہ اے!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش یه روز ویکی لیکس افشا کنه که چقدر دوست داشتم و بهت نگفتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم.حرفی است با دنیایی از مسوولیت.گفتنش هنر نیست مسوولیت پذیری اش هنر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آفاق را گردیده ام.. مهر بستان ورزیده ام.. بسیار خوبان دیده ام.. اما تو چیز دیگری.. دستانت را می بوسم. . . مادرم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون نگاهی که گوشه اش یه قطره اشک برق میزنه به اندازه ی تموم حرفای دنیا سنگینه . . .