بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد گرفتم همیشه کسی را دوست بدارم که دهکده قلبم را به صدای آبادی نفروشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داري ميري حواست نيست که قلبم توي آتيشه چرا هر چيزي که خوبه اينقدر راحت تموم ميشه؟؟؟؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق اقیانوس وسیعی است که دو ساحل رابه یکدیگر پیوند میدهد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من کر نیستم,فقط از وقتی صدایت را شنیدم دیگر هیچ صدایی شنیدنی نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هربار ک امتحانش میکردم ،سربلند بیرون می آمداما... غافل از آنکه تقلب نفرت انگیزش را ،زیر آن صورت زیبایش نوشته بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از اداره کشاورزي مزاحمت میشم لطفا به محبتی که تو دلم کاشتی رسیدگی کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبحی که به جای عـــشق با یک سیگـــار شروع شود یک شروع دوبـــــاره نیست امتداد پایان اســــــت برای کســـــی که دیگر امیــــدی به ادامه ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش هیچ دستی را به گرمی نمیفشردم تا سرمای تنهایی اینگونه آزارم نمیداد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ماهر شده اند ! یک نفر هزاران نفر را با هم دوست دارد ! اما من ناشیانه به یک نفر دل میبندم ! هزاران بار . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها حسی دارم آمیخته با دلتنگی . . . کم می آورم ، بازوانی میخواهم که تنگ در برم گیرند ، اما نه هربزوانی . . . فقط آغوش تو . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

متاسفم . . . برای اینکه نگفتم چقدر سعت داشت مهربانی قلبت ، وقت نشد تشکر کنم بابت آرامشی که هنگام حضور با تو داشتم ، متاسفم که نگفتم خیلی دوستت دارم ، نمیدانستم جهانم چه خالی میشود در نبود تو . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد گرفته ام انسان مدرنی باشم و هر بار که دلتنگ میشوم به جای بغض و اشک . . . تنها به این جمله اکتفا کنم که هوای بد این روزها انسان را افسرده میکند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق اونیه که نمیدونی از کجا میاد و نمخوای بره. همونی که نمیخوای بهش نزدیک تر شی. چون فک میکنی از دور میشه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستی را که چشم انتخاب کند ، ممکن است محبوب دل نشود ولی آن را که دل انتخاب کند ، بی گمان نور چشم خواهد شد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادته میگفتی عشقمون مثل تو فیلماست ؟؟؟ تو نقشت رو خوب بازی کردی فقط من هیچوقت نفهمیدم اشتباهم چی بود که نقشمو دادن به یکی دیگه !؟!؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من عاشق این سوالم: من کجای زندگیتم....؟ بعد طرف بگه:تو خود زندگیمی!! من عاشق اینعاشقانه هایسفت و محکمم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد گرفتم همیشه کسی را دوست بدارم که دهکده قلبم را به صدای آبادی نفروشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داري ميري حواست نيست که قلبم توي آتيشه چرا هر چيزي که خوبه اينقدر راحت تموم ميشه؟؟؟؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق اقیانوس وسیعی است که دو ساحل رابه یکدیگر پیوند میدهد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من کر نیستم,فقط از وقتی صدایت را شنیدم دیگر هیچ صدایی شنیدنی نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هربار ک امتحانش میکردم ،سربلند بیرون می آمداما... غافل از آنکه تقلب نفرت انگیزش را ،زیر آن صورت زیبایش نوشته بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از اداره کشاورزي مزاحمت میشم لطفا به محبتی که تو دلم کاشتی رسیدگی کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبحی که به جای عـــشق با یک سیگـــار شروع شود یک شروع دوبـــــاره نیست امتداد پایان اســــــت برای کســـــی که دیگر امیــــدی به ادامه ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش هیچ دستی را به گرمی نمیفشردم تا سرمای تنهایی اینگونه آزارم نمیداد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ماهر شده اند ! یک نفر هزاران نفر را با هم دوست دارد ! اما من ناشیانه به یک نفر دل میبندم ! هزاران بار . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها حسی دارم آمیخته با دلتنگی . . . کم می آورم ، بازوانی میخواهم که تنگ در برم گیرند ، اما نه هربزوانی . . . فقط آغوش تو . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

متاسفم . . . برای اینکه نگفتم چقدر سعت داشت مهربانی قلبت ، وقت نشد تشکر کنم بابت آرامشی که هنگام حضور با تو داشتم ، متاسفم که نگفتم خیلی دوستت دارم ، نمیدانستم جهانم چه خالی میشود در نبود تو . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد گرفته ام انسان مدرنی باشم و هر بار که دلتنگ میشوم به جای بغض و اشک . . . تنها به این جمله اکتفا کنم که هوای بد این روزها انسان را افسرده میکند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق اونیه که نمیدونی از کجا میاد و نمخوای بره. همونی که نمیخوای بهش نزدیک تر شی. چون فک میکنی از دور میشه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستی را که چشم انتخاب کند ، ممکن است محبوب دل نشود ولی آن را که دل انتخاب کند ، بی گمان نور چشم خواهد شد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادته میگفتی عشقمون مثل تو فیلماست ؟؟؟ تو نقشت رو خوب بازی کردی فقط من هیچوقت نفهمیدم اشتباهم چی بود که نقشمو دادن به یکی دیگه !؟!؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من عاشق این سوالم: من کجای زندگیتم....؟ بعد طرف بگه:تو خود زندگیمی!! من عاشق اینعاشقانه هایسفت و محکمم