بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن جنس عجیبی دارد چشم هایش راکه ببندی... دیددلش بیشترمی شود دلش راکه می شکنی.... باران لطافت ازچشم هایش جاری می شود.... انگارخلق شده تا روی(عشق)راکم کند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فیزیـــــک بــعـــدها ثـــابـــت مـــی‌کـــنــد  در روزهــــای بــــــارانـــی  جــــای خـــالــی آدم هــــا  "بــــــــــــــزرگتر" مـــی شود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جمعه که خیس باشد... دل آدم برای هزار و یک نفر می گیرد آن هزار نفر را می شود کاری کرد آن یک نفر اما کار خودش را می کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منم و عکس مچاله شده در دستی که... منم و عشق که خوردیم به بن بستی که...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـبـیـنـم کـیـا عـــ♥ــاشــق خـــ♥ــداشـون هـسـتـن ، لایــــــــ♥ـــــــک کـنـیـن بـبـیـــنـم  خــــ♥ــدا چـنـــد تــا لایـــک داره ؟؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخته بخوایش و نخوادت… یا اینکه بخوادت و نخوایش… اما هیچی سخت تر از این نیست که بخوایش و بخوادت اما اون بالایی نخواد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حواسمون باشه دل ادما شیشه نیست روش هااااااا کنیم... بعد قلب بکشیم وایسیم اب شدنش رو تماشا کنیم  وکیف کنیم... . . . روی دل شیشه ایی ادما اگه قلب میکشی  باید مردونه پاش وایسی.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگنــــــ هیچ عشـــــقی تو دنـــــیا مثل عشـــــق اولـــــ…ـــــی نیستـــــ… میـــــگذرهــ… یه عمریــ… اما از خیـــــالت رفتـــــ…ـــــنی نیستـــــ… کـــــ…ـــــاش برگردهـــــ……!…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درمیان دست هایت عشق پیدا می شود زیر باران نگاهت نسترن وا می شود با عبور واژه ها از گوشه ی لب های تو مهربانی های قلبت خوب معنا می شود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای عاشق شدن نباید یک شخصیت متفاوت را دوست داشت ، برای عاشق شدن باید یک شخصیت عادی را متفاوت دوست داشت ! ((میلان کوندرا))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهش میگم دوستت دارم عاشقتم بدون تو میمیرم بهم میگه خیلی حسودیی تو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرنده اي كه پرواز بلد نيست به قفس مي گويد تقديـــر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینـــــــ روزا معمولیــــــــــ بودنــــــ :) خودشــــــــــــ خاصهـــــــــــ :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بس که دلتنگم اگر گریه کنم می گویند قطره ای قصد نشان دادن دریا دارد عشق رازی ست که تنها به خدا باید گفت چه سخن ها که خدا با من تنها دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بنام افریدگار لبخندش کل دنیا مال من میشه وقتی با اون زیر بیرون میروم و اونم برای اینکه خیس نشوم دستش را میگذارد روی سرم... گاهی دستان یک زن میتواند معجزه کند مثل وقتی که دستت را گرفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر که را دیدیم از مجنون و عشقش قصه گفت کاش می گفتند،در این ره،چه بر لیلی گذشت...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن جنس عجیبی دارد چشم هایش راکه ببندی... دیددلش بیشترمی شود دلش راکه می شکنی.... باران لطافت ازچشم هایش جاری می شود.... انگارخلق شده تا روی(عشق)راکم کند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فیزیـــــک بــعـــدها ثـــابـــت مـــی‌کـــنــد  در روزهــــای بــــــارانـــی  جــــای خـــالــی آدم هــــا  "بــــــــــــــزرگتر" مـــی شود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جمعه که خیس باشد... دل آدم برای هزار و یک نفر می گیرد آن هزار نفر را می شود کاری کرد آن یک نفر اما کار خودش را می کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منم و عکس مچاله شده در دستی که... منم و عشق که خوردیم به بن بستی که...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـبـیـنـم کـیـا عـــ♥ــاشــق خـــ♥ــداشـون هـسـتـن ، لایــــــــ♥ـــــــک کـنـیـن بـبـیـــنـم  خــــ♥ــدا چـنـــد تــا لایـــک داره ؟؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخته بخوایش و نخوادت… یا اینکه بخوادت و نخوایش… اما هیچی سخت تر از این نیست که بخوایش و بخوادت اما اون بالایی نخواد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حواسمون باشه دل ادما شیشه نیست روش هااااااا کنیم... بعد قلب بکشیم وایسیم اب شدنش رو تماشا کنیم  وکیف کنیم... . . . روی دل شیشه ایی ادما اگه قلب میکشی  باید مردونه پاش وایسی.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگنــــــ هیچ عشـــــقی تو دنـــــیا مثل عشـــــق اولـــــ…ـــــی نیستـــــ… میـــــگذرهــ… یه عمریــ… اما از خیـــــالت رفتـــــ…ـــــنی نیستـــــ… کـــــ…ـــــاش برگردهـــــ……!…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درمیان دست هایت عشق پیدا می شود زیر باران نگاهت نسترن وا می شود با عبور واژه ها از گوشه ی لب های تو مهربانی های قلبت خوب معنا می شود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای عاشق شدن نباید یک شخصیت متفاوت را دوست داشت ، برای عاشق شدن باید یک شخصیت عادی را متفاوت دوست داشت ! ((میلان کوندرا))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهش میگم دوستت دارم عاشقتم بدون تو میمیرم بهم میگه خیلی حسودیی تو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرنده اي كه پرواز بلد نيست به قفس مي گويد تقديـــر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینـــــــ روزا معمولیــــــــــ بودنــــــ :) خودشــــــــــــ خاصهـــــــــــ :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بس که دلتنگم اگر گریه کنم می گویند قطره ای قصد نشان دادن دریا دارد عشق رازی ست که تنها به خدا باید گفت چه سخن ها که خدا با من تنها دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بنام افریدگار لبخندش کل دنیا مال من میشه وقتی با اون زیر بیرون میروم و اونم برای اینکه خیس نشوم دستش را میگذارد روی سرم... گاهی دستان یک زن میتواند معجزه کند مثل وقتی که دستت را گرفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر که را دیدیم از مجنون و عشقش قصه گفت کاش می گفتند،در این ره،چه بر لیلی گذشت...