بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دلنوشته هایم ساده نگذر. یادت باشد آنها را یک <دل> نوشته است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از تو احساسی ترم ... باور نمیکنی ؟؟ از بالشهایمان بپرس !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تورا با خود به همه جا خواهم برد ، دریا ، جنگل ، کوه ، خیابان ، خانه ... من حتی تورا به رویاهای شبانه و خواب هایم میبرم ، جای تو درون من است در قلب عاشقم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نَه ! اینبار نه اشکی میریزد نه دلی میشکند نه غروری اینبار تو بَرایم لباس ♥ سِفید ♥ خواهی پوشید... و من باتو کنارِ تو ، خالی میشوم از حس تنهایی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی باید آدمای اطرافت رو کنار بذاری ! بعضیارو برای یک ساعت و بعضیارو برای همیشه …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بن بست دنیاست برای من آغوشت … اولین باریست که هراسی ندارم بگویم به بن بست رسیده ام !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ملا نصرالدین میگن : وسط زمین کجاست . . ؟! میگه :همینجایی که من وایسادم ، شک داری متر کن! + دوست داشتنت برای من ، همین اندازه بی اندازست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی دانم چه حسی هست این عاشقی ؟ وقتی می نشینم ، وقتی راه می روم ، وقتی می خوابم دوستت دارم وقتی صدایی می اید دوستت دارم ، وقتی سکوت است دوستت دارم چه می کنی با من که چنین راحت همیشگی شده ای

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

” سکوت “ خطرناکتر از حرفهای نیشدار است کسی که سکوت میکند ، روزی ” سرنوشت “ حرفهایش را به شما خواهد گفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکسته ام! به انتهای بودنم رسیده ام،اما اشک نمیریزم!!! پنهان شده ام پشت لبخندی که خیلی درد می کند. .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قرارمان یک مانور کوچک بود… قرار بود تیرهای نگاهت مشقی باشد… اما ببین، یک جای سالم بر قلبم نمانده است…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرمای تنفست. حرفا به من میزند. خشک. طنم را پاره پاره میکند. تیز زخمیم میکند. تورا چه شد نا گهانی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آب از سرم گذشته , فریاد میزنم دوستت دارمو تو ارام و خونسرد به ترکیدن حباب ها میخندی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلـــم ایـــنــقـــد تـــنــگ شـــده واســـش فــک نــکــنــم حـــتـــی بـــشــه دیـــگــه نــَـخـِــشـَــم کـــرد .......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عــشــق فــقــط عــزیزم و دوســـتت دارم نــیــســــت ! عشق اینه که تو هر شرایطی باهاش باشی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــانند هــیزم های مــصنوعی شــومینه .. می ســوزم و پــایان نــدارم!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دلنوشته هایم ساده نگذر. یادت باشد آنها را یک <دل> نوشته است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از تو احساسی ترم ... باور نمیکنی ؟؟ از بالشهایمان بپرس !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تورا با خود به همه جا خواهم برد ، دریا ، جنگل ، کوه ، خیابان ، خانه ... من حتی تورا به رویاهای شبانه و خواب هایم میبرم ، جای تو درون من است در قلب عاشقم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نَه ! اینبار نه اشکی میریزد نه دلی میشکند نه غروری اینبار تو بَرایم لباس ♥ سِفید ♥ خواهی پوشید... و من باتو کنارِ تو ، خالی میشوم از حس تنهایی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی باید آدمای اطرافت رو کنار بذاری ! بعضیارو برای یک ساعت و بعضیارو برای همیشه …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بن بست دنیاست برای من آغوشت … اولین باریست که هراسی ندارم بگویم به بن بست رسیده ام !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ملا نصرالدین میگن : وسط زمین کجاست . . ؟! میگه :همینجایی که من وایسادم ، شک داری متر کن! + دوست داشتنت برای من ، همین اندازه بی اندازست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی دانم چه حسی هست این عاشقی ؟ وقتی می نشینم ، وقتی راه می روم ، وقتی می خوابم دوستت دارم وقتی صدایی می اید دوستت دارم ، وقتی سکوت است دوستت دارم چه می کنی با من که چنین راحت همیشگی شده ای

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

” سکوت “ خطرناکتر از حرفهای نیشدار است کسی که سکوت میکند ، روزی ” سرنوشت “ حرفهایش را به شما خواهد گفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکسته ام! به انتهای بودنم رسیده ام،اما اشک نمیریزم!!! پنهان شده ام پشت لبخندی که خیلی درد می کند. .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قرارمان یک مانور کوچک بود… قرار بود تیرهای نگاهت مشقی باشد… اما ببین، یک جای سالم بر قلبم نمانده است…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرمای تنفست. حرفا به من میزند. خشک. طنم را پاره پاره میکند. تیز زخمیم میکند. تورا چه شد نا گهانی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آب از سرم گذشته , فریاد میزنم دوستت دارمو تو ارام و خونسرد به ترکیدن حباب ها میخندی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلـــم ایـــنــقـــد تـــنــگ شـــده واســـش فــک نــکــنــم حـــتـــی بـــشــه دیـــگــه نــَـخـِــشـَــم کـــرد .......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عــشــق فــقــط عــزیزم و دوســـتت دارم نــیــســــت ! عشق اینه که تو هر شرایطی باهاش باشی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــانند هــیزم های مــصنوعی شــومینه .. می ســوزم و پــایان نــدارم!