بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشقت می خواستی چگونه باشد،ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ از باد،ﻭﺣﺸﯿﺎﻧﻪ ﭼﻮﻥ ﮔﻨﺎﻩ،و.... ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا با هم خانه ای بسازیم بی هیچ دریچه ای به بیرون.تنهادریچه ای کافیست تابه خیابان نگاه کنیم وبخندیم به این زندانی های سر گردان....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کــســی کــه بـــا خــیِــره شــدن تــو چــشــمـــایِ مــن دردمـــو مـیـفـهـمـیـد.. حــرفــامــو مــیـخــونــد.. نفــهــمــیــد "نــــــــــرو "یـنـی چـــی !!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلبم را هیچوقت نتوانستم با قلبت میزان کنم، هر وقت به تو رسیدم تپش قلبم تندتر شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم را تو بردی ، سرم را آهنگ های غمگین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه بی پروا ... دلـــــــم آغوش ممنوعه ای را میخواهد که تنها شرعی بودنش را ... من میدانمــــــ و دلمــــــ و ... تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

“عشق” یعنی :اختیار بدی که نابودت کند اما “اعتماد” کنی که این کار را نمی کند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واقعا دلتنگ توام و میخواهم این را حتما بدانی مهم نیست به کجا میروم و که را میبینم یا چه میکنم هرگز دوستی ای چنین ژرف  که در وجود تو یافته ام را در دیگری نخواهم یافت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم را بی گمان کردم اسیرش و با احساس خود گشتم مسیرش شدم همچون زلیخای غمش لیک زنم سنتور حالم گشته تاریک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای اولین پست: میگفتند چشمت دیگر جاذبه ای ندارد! امروز که از آن افتادم باورم شد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه دیدنت نباشه چشمامو نمیخوام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مي پرسي:چقدر دوستم داري؟ ميخندم:جهان را متر كرده اي؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دود سیگارم را هزار بار بر تو ترجیح میدهم . . کم رنگ است ولی دورنگ نیست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گمان می‌کردم قانع باشی‌ و به شکستن دلم اکتفا کنی‌! نه اینکه فستیوالی از دروغ به راه بندازی و در آخر بگویی : میروم تا اذیت نشی‌ بهترینه من...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرقی نمیکند سر سجاده اش نشسته باشد یا روی مبل... خوابیده باشد  یا چشم دوخته باشد به صفحه مانیتور... با موهایش که بازی میکنم... عاشقتر میشوم انگار!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاتویی در خاطرم/ بادیگران بیگانه ام با خیالت همنشین/ با دوری ات بیگانه ام

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشقت می خواستی چگونه باشد،ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ از باد،ﻭﺣﺸﯿﺎﻧﻪ ﭼﻮﻥ ﮔﻨﺎﻩ،و.... ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا با هم خانه ای بسازیم بی هیچ دریچه ای به بیرون.تنهادریچه ای کافیست تابه خیابان نگاه کنیم وبخندیم به این زندانی های سر گردان....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کــســی کــه بـــا خــیِــره شــدن تــو چــشــمـــایِ مــن دردمـــو مـیـفـهـمـیـد.. حــرفــامــو مــیـخــونــد.. نفــهــمــیــد "نــــــــــرو "یـنـی چـــی !!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلبم را هیچوقت نتوانستم با قلبت میزان کنم، هر وقت به تو رسیدم تپش قلبم تندتر شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم را تو بردی ، سرم را آهنگ های غمگین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه بی پروا ... دلـــــــم آغوش ممنوعه ای را میخواهد که تنها شرعی بودنش را ... من میدانمــــــ و دلمــــــ و ... تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

“عشق” یعنی :اختیار بدی که نابودت کند اما “اعتماد” کنی که این کار را نمی کند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واقعا دلتنگ توام و میخواهم این را حتما بدانی مهم نیست به کجا میروم و که را میبینم یا چه میکنم هرگز دوستی ای چنین ژرف  که در وجود تو یافته ام را در دیگری نخواهم یافت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم را بی گمان کردم اسیرش و با احساس خود گشتم مسیرش شدم همچون زلیخای غمش لیک زنم سنتور حالم گشته تاریک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای اولین پست: میگفتند چشمت دیگر جاذبه ای ندارد! امروز که از آن افتادم باورم شد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه دیدنت نباشه چشمامو نمیخوام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مي پرسي:چقدر دوستم داري؟ ميخندم:جهان را متر كرده اي؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دود سیگارم را هزار بار بر تو ترجیح میدهم . . کم رنگ است ولی دورنگ نیست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گمان می‌کردم قانع باشی‌ و به شکستن دلم اکتفا کنی‌! نه اینکه فستیوالی از دروغ به راه بندازی و در آخر بگویی : میروم تا اذیت نشی‌ بهترینه من...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرقی نمیکند سر سجاده اش نشسته باشد یا روی مبل... خوابیده باشد  یا چشم دوخته باشد به صفحه مانیتور... با موهایش که بازی میکنم... عاشقتر میشوم انگار!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاتویی در خاطرم/ بادیگران بیگانه ام با خیالت همنشین/ با دوری ات بیگانه ام