بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوئیدنت که هیچ بوسیدنت که هیچ هر شب هزار بار در آغوشت حتی اگر ز شوق بمیرم ؛ باز ... گویای عاشقانه ی قلبم نیست ... این عشق چیست بی پدر و مادر ... ؟ دیوانه کرده هم تو و هم من را !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درود بر ادم های که وقتی میفهمند چقدر دوسشون داری بازم ادم میمونند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـّــه روز پـّشـّیـّمـّون مـّیـّشـّی وقـّتـّی دیـگـّه کـّسـّی نـّصـّفـّه شـّب، پـّــشـّت یـّک دنـّیـّا سـّـیـّـم... دلـّش واسـّه خـّنـّده هـّات نـّلـّرزه..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاشکی نزدیک بودم..کاش.... تا میتوانستم دستانت را بگیرم و بگویم بی من حق نداری جایی بروی...ولی افسوس که که نیستم :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی یه ادم میگه:هیچکس منو دوست نداره ! منظورش از هیچکس یک نفر بیشتر نیست همون یک نفری که برای اون همه کسه...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی توی خیابون پشت سر هم سیگار دود میکنم،همه یجوری نگام میکننو میگن: جوون حیف شدش ، ولی روزی که داشتم زار زار گریه میکردم ، یه نفرم با خودش نگفت: طفلی چی میکشه با غمش..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شماها نمیدونید واسه عشق یکی مُردن یعنی چی ؟؟ مَنم نِمیدونم فقط اونایی که مُردن میدونن .. روحشون شاد !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی را دوست ندارم .. اما دوست دارم در قلب تو تنها باشم... تنـــــــــــهای تنــــــــــــها.... ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیباترین جمله این است: اما من تو را دوست دارم... و دردناک ترین جمله این است: من تو را دوست دارم، اما...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قانعم... تو قسمت من نه... مال مردم بودی قربان دلم که مال مردم خور نیست!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـُـ ـ ـرد, كـ ـ ـسـي كـه بـرايت مـيـمُـ ـ ـرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستم را بُریدند شکسته واژه‌هایی که برای از تو نوشتن کنار ِ هم چیدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نامه آخر به رییسم: هنوزم نفهمیدم از سر بیکاری عاشقت شدم یا از عشق تو بیکار شدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وفاداری در عشق یعنی بعد از شب بخیر چشم ها را به روی هرچه کابوس است باید بست.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از این به بعد فقط در ذهنم به یاد چند نفر خواهم بود  خدا . تو  . خانواده  . باور هم نداشته باشی بازهم در خاطرم تو را خواهم ساخت با دنیایی زیبایی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد یـعـنـی... مـرور مـسـیـج هـایـی کـه یـه روزی بـاورشـان داشـتـی... و امـروز بـه دروغ بـودنـشـان... ایـمـان آوردی...!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوئیدنت که هیچ بوسیدنت که هیچ هر شب هزار بار در آغوشت حتی اگر ز شوق بمیرم ؛ باز ... گویای عاشقانه ی قلبم نیست ... این عشق چیست بی پدر و مادر ... ؟ دیوانه کرده هم تو و هم من را !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درود بر ادم های که وقتی میفهمند چقدر دوسشون داری بازم ادم میمونند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـّــه روز پـّشـّیـّمـّون مـّیـّشـّی وقـّتـّی دیـگـّه کـّسـّی نـّصـّفـّه شـّب، پـّــشـّت یـّک دنـّیـّا سـّـیـّـم... دلـّش واسـّه خـّنـّده هـّات نـّلـّرزه..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاشکی نزدیک بودم..کاش.... تا میتوانستم دستانت را بگیرم و بگویم بی من حق نداری جایی بروی...ولی افسوس که که نیستم :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی یه ادم میگه:هیچکس منو دوست نداره ! منظورش از هیچکس یک نفر بیشتر نیست همون یک نفری که برای اون همه کسه...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی توی خیابون پشت سر هم سیگار دود میکنم،همه یجوری نگام میکننو میگن: جوون حیف شدش ، ولی روزی که داشتم زار زار گریه میکردم ، یه نفرم با خودش نگفت: طفلی چی میکشه با غمش..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شماها نمیدونید واسه عشق یکی مُردن یعنی چی ؟؟ مَنم نِمیدونم فقط اونایی که مُردن میدونن .. روحشون شاد !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی را دوست ندارم .. اما دوست دارم در قلب تو تنها باشم... تنـــــــــــهای تنــــــــــــها.... ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیباترین جمله این است: اما من تو را دوست دارم... و دردناک ترین جمله این است: من تو را دوست دارم، اما...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قانعم... تو قسمت من نه... مال مردم بودی قربان دلم که مال مردم خور نیست!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـُـ ـ ـرد, كـ ـ ـسـي كـه بـرايت مـيـمُـ ـ ـرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستم را بُریدند شکسته واژه‌هایی که برای از تو نوشتن کنار ِ هم چیدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نامه آخر به رییسم: هنوزم نفهمیدم از سر بیکاری عاشقت شدم یا از عشق تو بیکار شدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وفاداری در عشق یعنی بعد از شب بخیر چشم ها را به روی هرچه کابوس است باید بست.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از این به بعد فقط در ذهنم به یاد چند نفر خواهم بود  خدا . تو  . خانواده  . باور هم نداشته باشی بازهم در خاطرم تو را خواهم ساخت با دنیایی زیبایی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد یـعـنـی... مـرور مـسـیـج هـایـی کـه یـه روزی بـاورشـان داشـتـی... و امـروز بـه دروغ بـودنـشـان... ایـمـان آوردی...!!