بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی که دنیا را پر از غم دوست داری پس مطمئن هستم مرا هم دوست داری گفتی نمیخواهی ببارم عشق اما شعر غریبی را که گفتم دوست داری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیر آوار آخرین حرفت جا ماندم… لعنتی… نمیدانی خداحافظت چند ریشتر بود…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

او فعل زندگیم بود افسوس ادبیاتش تعریفی نداشت نمیدانست ک جمله زندگیم بدون اون کامل نیست  

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز برایت مینویسم . . . درست شبیه کودکی نابینا . . . که هر روز برای ماهی ِ قرمز ِ مُرده اش غذا میریزد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی تو .... بی معرفت... بی تابم نمیشوی بی قراری نمیکنم فراموشی مان مبارک …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه ها هرگز مادرشان را زشت نمی دانند ،سگ ها اصلا به صاحبان پارس نمی کنند،اسکیموها هم از سرمای آلاسکا بدشان نمی آید آنها را هم زیبا خواهند یافت، زیرا"حس زیبا دیدن" همان عشق است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اولين قدم در عشق: *در مورد عشقت با هيچ كسي صحبت نكن*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن جوری عاشقت میشه که حس میکنی هیچوقت از پیشت نمیره ... ولی وقتی که میشکنه جوری میره که حس میکنی هیچوقت عاشقت نبوده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاطرات هرچقدر *شیرین تر* باشند، بعدها از *تلخی* بیشتر گلویت را خواهند زد!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باد، تقویم را می‌تکاند خوب یا بد زرد یا سبز پخش و پلا می‌شود برگ‌هایش. عشق ای عشق! این تو هستی که تقـویم‌ها را هیچ راهی به اوقات نارنجی‌ات نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدَم نِميدانَد کِي آخَريْن بْار اسْت ... مَن چْيزي نِميگويَم ... تُو هَم چيْزي نَگُو ... بُگذار حِسي کِه بِيْنِ دَسْت هْايِ تُو ... تْا مَن جْاريسْت ... تْاريْخ و تَقويْم سَرَش نَشَوَد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با هق‌هق نجیب آسمان  بغضی در من شكسته مانده است من احساس قشنگ دوست داشتنت را  با ابر تقسیم می‌كنم  تصویر سادگی!  من عاشق بارانم  عاشق سیاهی چشم‌های ساده‌ی تو ! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لحظه هایم مـــال تــو.. بـه قیمت صـفر " تومن" همین که "تـــو" کنـــار "مـن" باشی ثروتمـندترین انسانـم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به تو مدیونم همیشه مثل شب به صبح فردا مثل موج سرد و تنها به نگاه ناز دریا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتنه کسی که تو رو دوست نداره مثل بغل کردن کاکتوس میمونه... هرچی محکم تر بغل کنی بیشتر اسیب میبینی.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تمنا کردم که تو با من باشی تو به من گفتی: هرگز، هرگز! پاسخی سخت و درشت ومرا غصه این هرگز، کشت.....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی که دنیا را پر از غم دوست داری پس مطمئن هستم مرا هم دوست داری گفتی نمیخواهی ببارم عشق اما شعر غریبی را که گفتم دوست داری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیر آوار آخرین حرفت جا ماندم… لعنتی… نمیدانی خداحافظت چند ریشتر بود…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

او فعل زندگیم بود افسوس ادبیاتش تعریفی نداشت نمیدانست ک جمله زندگیم بدون اون کامل نیست  

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز برایت مینویسم . . . درست شبیه کودکی نابینا . . . که هر روز برای ماهی ِ قرمز ِ مُرده اش غذا میریزد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی تو .... بی معرفت... بی تابم نمیشوی بی قراری نمیکنم فراموشی مان مبارک …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه ها هرگز مادرشان را زشت نمی دانند ،سگ ها اصلا به صاحبان پارس نمی کنند،اسکیموها هم از سرمای آلاسکا بدشان نمی آید آنها را هم زیبا خواهند یافت، زیرا"حس زیبا دیدن" همان عشق است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اولين قدم در عشق: *در مورد عشقت با هيچ كسي صحبت نكن*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن جوری عاشقت میشه که حس میکنی هیچوقت از پیشت نمیره ... ولی وقتی که میشکنه جوری میره که حس میکنی هیچوقت عاشقت نبوده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاطرات هرچقدر *شیرین تر* باشند، بعدها از *تلخی* بیشتر گلویت را خواهند زد!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باد، تقویم را می‌تکاند خوب یا بد زرد یا سبز پخش و پلا می‌شود برگ‌هایش. عشق ای عشق! این تو هستی که تقـویم‌ها را هیچ راهی به اوقات نارنجی‌ات نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدَم نِميدانَد کِي آخَريْن بْار اسْت ... مَن چْيزي نِميگويَم ... تُو هَم چيْزي نَگُو ... بُگذار حِسي کِه بِيْنِ دَسْت هْايِ تُو ... تْا مَن جْاريسْت ... تْاريْخ و تَقويْم سَرَش نَشَوَد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با هق‌هق نجیب آسمان  بغضی در من شكسته مانده است من احساس قشنگ دوست داشتنت را  با ابر تقسیم می‌كنم  تصویر سادگی!  من عاشق بارانم  عاشق سیاهی چشم‌های ساده‌ی تو ! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لحظه هایم مـــال تــو.. بـه قیمت صـفر " تومن" همین که "تـــو" کنـــار "مـن" باشی ثروتمـندترین انسانـم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به تو مدیونم همیشه مثل شب به صبح فردا مثل موج سرد و تنها به نگاه ناز دریا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتنه کسی که تو رو دوست نداره مثل بغل کردن کاکتوس میمونه... هرچی محکم تر بغل کنی بیشتر اسیب میبینی.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تمنا کردم که تو با من باشی تو به من گفتی: هرگز، هرگز! پاسخی سخت و درشت ومرا غصه این هرگز، کشت.....