بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای من آیه هایی از آغوشت بخوان...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ی ســـــــوال ! بــا اجــازه ی عــشــقِ جـدیــدت، هــر شـــــب بـه خـوابِ مــــن مـــیـــای ؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کـــاش خـــوابــــت کـــمـــی مــــــــَــرا مــی دیـد ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزهـــایــی کـــه مـی بینمت، نفســـــم مــی گیـــــــــرد... و روزهــــایـــــی کـــــه نیستـــــی، دلـــــــــــــــــم... اما تـــــــــــــو بـــــاش...! تحمـــــل ٍ اولـــی آســان تـــر است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یــــــ ـادمان باشد ؛ در این گرانیـــــــ ـ احساسِ مان را خرج بـے احساسـےهاے کسـے نکنیم . . . .  که سرانجآمش ورشکستگیست . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــن می نویسم و تـــــــو نـــمی خوانی ! امـــــــــــا مخــاطب که تـــو باشــی… مدیــــــونم اگر ننـــــــویسم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفت... اما کاش می ایستاد تا بهش بگم فیلم زندگی یه برداشت بیشتر نداره لطفا چشمات رو با احساس تر کن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی گفتی ,کنم شبی دلشادت وز بند غمان خود کنم آزادت دیدی که از آن روز چه شبها بگذشت وز گفته خود هیچ نیامد یادت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستهايم خاليست کف دستم اما ياس مي رويد اگر آب دهي زير آن سايه ياس خط دستم خواناست گرچه خود مي دانم کف دستم موجیست که ترا می خواند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این اتاق من است... وقتی وارد شدی آنقدر کوچک می شود که دیگر جایی برای نشتن باقی نخواهد ماند مگر در آغوش من...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز یه کار ضروری دارم واون دوست داشتن توئه... دیروز هم همین طور بود... فردا هم همین طوره....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی نیاز داری به کسی که تورو فقظ فقط به خاطر خودت بخوادکه وقتی تو اوج تنهایی هستی با چشماش بهت بگه: <<<هستم تا هستی>>>

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلــــی وقت است کـــــــه "بی تــــــابم" . . .؛ دلـــــــم تــــــــاب میخواهد . . .! و یک هــــُــلِ محــــکم . . ., کـــــه دلم هــُـــرّی بریزد پایین . ., هر چـــــه در خودش تلنبار کرده را . . .!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سوختم خاکسترم رو باد برد افسوس که بهترین یارم منو از یاد برد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اميد اون روز كه هيچ كس احساسِ تنهايي نكنه. حتي خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرچه به نامت قسم خورده ام ولی از نگاهت دل آزرده ام و راضی شدی تو به این سادگی ببینی چنین خوار و پژمرده ام

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای من آیه هایی از آغوشت بخوان...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ی ســـــــوال ! بــا اجــازه ی عــشــقِ جـدیــدت، هــر شـــــب بـه خـوابِ مــــن مـــیـــای ؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کـــاش خـــوابــــت کـــمـــی مــــــــَــرا مــی دیـد ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزهـــایــی کـــه مـی بینمت، نفســـــم مــی گیـــــــــرد... و روزهــــایـــــی کـــــه نیستـــــی، دلـــــــــــــــــم... اما تـــــــــــــو بـــــاش...! تحمـــــل ٍ اولـــی آســان تـــر است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یــــــ ـادمان باشد ؛ در این گرانیـــــــ ـ احساسِ مان را خرج بـے احساسـےهاے کسـے نکنیم . . . .  که سرانجآمش ورشکستگیست . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــن می نویسم و تـــــــو نـــمی خوانی ! امـــــــــــا مخــاطب که تـــو باشــی… مدیــــــونم اگر ننـــــــویسم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفت... اما کاش می ایستاد تا بهش بگم فیلم زندگی یه برداشت بیشتر نداره لطفا چشمات رو با احساس تر کن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی گفتی ,کنم شبی دلشادت وز بند غمان خود کنم آزادت دیدی که از آن روز چه شبها بگذشت وز گفته خود هیچ نیامد یادت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستهايم خاليست کف دستم اما ياس مي رويد اگر آب دهي زير آن سايه ياس خط دستم خواناست گرچه خود مي دانم کف دستم موجیست که ترا می خواند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این اتاق من است... وقتی وارد شدی آنقدر کوچک می شود که دیگر جایی برای نشتن باقی نخواهد ماند مگر در آغوش من...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز یه کار ضروری دارم واون دوست داشتن توئه... دیروز هم همین طور بود... فردا هم همین طوره....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی نیاز داری به کسی که تورو فقظ فقط به خاطر خودت بخوادکه وقتی تو اوج تنهایی هستی با چشماش بهت بگه: <<<هستم تا هستی>>>

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلــــی وقت است کـــــــه "بی تــــــابم" . . .؛ دلـــــــم تــــــــاب میخواهد . . .! و یک هــــُــلِ محــــکم . . ., کـــــه دلم هــُـــرّی بریزد پایین . ., هر چـــــه در خودش تلنبار کرده را . . .!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سوختم خاکسترم رو باد برد افسوس که بهترین یارم منو از یاد برد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اميد اون روز كه هيچ كس احساسِ تنهايي نكنه. حتي خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرچه به نامت قسم خورده ام ولی از نگاهت دل آزرده ام و راضی شدی تو به این سادگی ببینی چنین خوار و پژمرده ام