بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار اکثر اوقات دیگران فکر کنند، حق با آن هاست؛ به جای محق بودن، مهربان بودن را انتخاب کن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ها دروغ نمی گن اگر چیزی می گویند صرفا ” احساسشان ” درهمان لحظه ست … نباید روش حساب کرد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرجاهستی باش عاشقانه دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در تکاپوي دلت ياد دل من هم باش.ياد من نه!ياد خود کن که در آن جاداري.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

»عشق همچون آتش است که پنهان نمیماند؛زیرا عاشق هر چه در عشق پوشی بکوشد باز نگاه دو دیده اش از سر ضمیر خبر میدهد.»

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را هرگز آرزو نخواهم کرد، هرگــــــــز … چون محال میشوی مثل همه آرزوهایم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميكشم عكس قلبي تورا هم در وسط ان در خيالم فك ميكنم هستي كنارم در قلبم حس ميكنم كه تورو دارم چه احساس شيريني است تورو داشتن حتي در خيال

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از شرکت فرش مزاحمتون میشم، اجازه میدید دلم رو فرش زیر پاتون کنم تا هیچ جا جز دل من پا نزاری؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه شعله های بزرگ ناشی از جرقه های کوچک است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـیـچ مـیدانی ؟ از وقــتی کــه رفــته ای .. از وقــتی کــه نیسـتی تــا شـب ها با یـک جـمـله ی " شـب بخـیر عـشقم"  خـوابـم را شیـرین و دلچــسب کـنی .. مــن بـه نـیت مـــرگ سـر بر روی بـالـش مـیگذارم ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش به شهر خوب تو مرا همیشه راه بود راه به تو رسیدنم همین پل نگاه بود مرا ببر به خواب خود که خسته ام از همه کس که خوابو بیداری من هردو شکنجه بودو بس...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اينكه به طرف مقابلت بگي دوستت دارم به شرطي كه تو هم دوستم داشته باشي اسمش عشق نيست؛معاملست عشق دوست داشتن بدون قيد و شرطه..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق شيرينو نميخوام كه دروغ باشه تو كارش عشق فرهادو ببينه ولي خسرو باشه يارش عشقو تو هوس نميخوام كه فقط يه لحظه باشه از پي عشق زليخا پشت يوسف پاره باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آری... آغــاز دوســـــــت داشـــــــــتن است گرچه پایان راه نا پـیــــــــــــداست من به پایان نیندیشـــــــــــــــــم که همین دوســــت داشــتن زیباســـــــت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عــاشقــانـه هــایـم تــمـامـی نــدارنــد ! وقــتـی تـــــــــــو.. بــــــــــــــهـتـریـن "اتــــــفـاق"زنــدگـی ام هستی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر بارکه به تو فکر می کنم یکی از دکمه هایم شل می شود انقراض آغوشم یک نسل به تاخیر می افتد دوستت دارم و خواستن تو جنینی ست در من که نه سقط می شود نه به دنیا می آید

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار اکثر اوقات دیگران فکر کنند، حق با آن هاست؛ به جای محق بودن، مهربان بودن را انتخاب کن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ها دروغ نمی گن اگر چیزی می گویند صرفا ” احساسشان ” درهمان لحظه ست … نباید روش حساب کرد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرجاهستی باش عاشقانه دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در تکاپوي دلت ياد دل من هم باش.ياد من نه!ياد خود کن که در آن جاداري.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

»عشق همچون آتش است که پنهان نمیماند؛زیرا عاشق هر چه در عشق پوشی بکوشد باز نگاه دو دیده اش از سر ضمیر خبر میدهد.»

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را هرگز آرزو نخواهم کرد، هرگــــــــز … چون محال میشوی مثل همه آرزوهایم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميكشم عكس قلبي تورا هم در وسط ان در خيالم فك ميكنم هستي كنارم در قلبم حس ميكنم كه تورو دارم چه احساس شيريني است تورو داشتن حتي در خيال

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از شرکت فرش مزاحمتون میشم، اجازه میدید دلم رو فرش زیر پاتون کنم تا هیچ جا جز دل من پا نزاری؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه شعله های بزرگ ناشی از جرقه های کوچک است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـیـچ مـیدانی ؟ از وقــتی کــه رفــته ای .. از وقــتی کــه نیسـتی تــا شـب ها با یـک جـمـله ی " شـب بخـیر عـشقم"  خـوابـم را شیـرین و دلچــسب کـنی .. مــن بـه نـیت مـــرگ سـر بر روی بـالـش مـیگذارم ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش به شهر خوب تو مرا همیشه راه بود راه به تو رسیدنم همین پل نگاه بود مرا ببر به خواب خود که خسته ام از همه کس که خوابو بیداری من هردو شکنجه بودو بس...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اينكه به طرف مقابلت بگي دوستت دارم به شرطي كه تو هم دوستم داشته باشي اسمش عشق نيست؛معاملست عشق دوست داشتن بدون قيد و شرطه..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق شيرينو نميخوام كه دروغ باشه تو كارش عشق فرهادو ببينه ولي خسرو باشه يارش عشقو تو هوس نميخوام كه فقط يه لحظه باشه از پي عشق زليخا پشت يوسف پاره باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آری... آغــاز دوســـــــت داشـــــــــتن است گرچه پایان راه نا پـیــــــــــــداست من به پایان نیندیشـــــــــــــــــم که همین دوســــت داشــتن زیباســـــــت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عــاشقــانـه هــایـم تــمـامـی نــدارنــد ! وقــتـی تـــــــــــو.. بــــــــــــــهـتـریـن "اتــــــفـاق"زنــدگـی ام هستی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر بارکه به تو فکر می کنم یکی از دکمه هایم شل می شود انقراض آغوشم یک نسل به تاخیر می افتد دوستت دارم و خواستن تو جنینی ست در من که نه سقط می شود نه به دنیا می آید