بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر حرفی ندارم من... بدان که بغض توی رگ هایم است... که تقدیرم به تبعید غرورم... اشک چشم هایم است..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و بالاخره صبح... من... کابوس ها و پلک روی هم نگذاشتن های دیشب... و بی قراری های الان... و ذهنی درگیر... و باز هم 3نقطه های بی پایانِ من ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرما یعنی ...  نفس های تو، دست های تو، آغوش تو ...! من به خورشید ایمان ندارم!!! و باز هم سه نقطه های بی پایانِ من...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی در یادت سیر میکنم غرق میشوم,,,,,,,,, کااااااااااش,,,,,,,,,, غواص جانم شوی با حضورت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی گوید بیا نمیــــگویــد بمـــــان نمیــگویـــد بـــرو حتی راحتـــم بگـــذار می آید حـــرف های عاشــقــانه میشــنود لبخنــد میزند و میرــود کــارهرشـــب اوســـت!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کارگردان بودم  صدای نفسهایت... موسیقی متن تمام فیلم هایم بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من که گفتم اين بهار افسردني است / من که گفتم اين پرستو مردني است  من که گفتم اي دل بي بند و بار / عشق يعني رنج ، يعني انتظار  آه عجب کاري به دستم داد دل / هم شکست و هم شکستم داد دل .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وفاداری لذت بخش ترین قسمت یک رابطه عاشقانه است... چون در میابی که تا چه اندازه عاشقی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها تنها دری که به رویم باز است در باکس سیگارم است....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خيلى قشنگِه دو تا عاشِق باهَم زير بارون قَدم بزنَن ... اما از اون قشَنگ تَر دو تا عاشِق اند که جُدا از هم ميرن زير بارون ... بِه اميْد گرفتَن اوليْن قَطره ى بارون و آرزوي بِهَم رسيدَن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می خندی...؟؟؟ می لرزد دلـــــم...! انگـــــار که قلبم روی گسل لب های تـــــوست...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون نــگـاهـی کـه گـوشـه اش یـه قـطـره اشــک بـرق مـیـزنـه ...  بـه انـدازه تــمـومِ حــرفـایِ دنـیــا ســنــگــیــنــه ! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید لک لک ها یک شب تو را برای پدر و مادرت آورده باشند! اما من یقین دارم ک خداوند با دستان خودش تو را به من هدیه داده است!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلب آدم مثل گِل می ماند! در طول زندگی شاید عده ای آن را به دست بگیرند اما فقط یک نفر میتواند آن را یک شاهکار عاشقانه بسازد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرقی نمی کند در کدام مدار جغرافیایی گم شده باشم! کافی ست به سمت خانه شما برگردم چرا که خورشید هر روز از مشرق دستان تو طلوع می کند!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کوچه باد می آید این ابتدای ویرانیست آن روز هم که دستهای تو ویران شدند باد می آمد

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر حرفی ندارم من... بدان که بغض توی رگ هایم است... که تقدیرم به تبعید غرورم... اشک چشم هایم است..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و بالاخره صبح... من... کابوس ها و پلک روی هم نگذاشتن های دیشب... و بی قراری های الان... و ذهنی درگیر... و باز هم 3نقطه های بی پایانِ من ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرما یعنی ...  نفس های تو، دست های تو، آغوش تو ...! من به خورشید ایمان ندارم!!! و باز هم سه نقطه های بی پایانِ من...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی در یادت سیر میکنم غرق میشوم,,,,,,,,, کااااااااااش,,,,,,,,,, غواص جانم شوی با حضورت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی گوید بیا نمیــــگویــد بمـــــان نمیــگویـــد بـــرو حتی راحتـــم بگـــذار می آید حـــرف های عاشــقــانه میشــنود لبخنــد میزند و میرــود کــارهرشـــب اوســـت!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کارگردان بودم  صدای نفسهایت... موسیقی متن تمام فیلم هایم بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من که گفتم اين بهار افسردني است / من که گفتم اين پرستو مردني است  من که گفتم اي دل بي بند و بار / عشق يعني رنج ، يعني انتظار  آه عجب کاري به دستم داد دل / هم شکست و هم شکستم داد دل .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وفاداری لذت بخش ترین قسمت یک رابطه عاشقانه است... چون در میابی که تا چه اندازه عاشقی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها تنها دری که به رویم باز است در باکس سیگارم است....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خيلى قشنگِه دو تا عاشِق باهَم زير بارون قَدم بزنَن ... اما از اون قشَنگ تَر دو تا عاشِق اند که جُدا از هم ميرن زير بارون ... بِه اميْد گرفتَن اوليْن قَطره ى بارون و آرزوي بِهَم رسيدَن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می خندی...؟؟؟ می لرزد دلـــــم...! انگـــــار که قلبم روی گسل لب های تـــــوست...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون نــگـاهـی کـه گـوشـه اش یـه قـطـره اشــک بـرق مـیـزنـه ...  بـه انـدازه تــمـومِ حــرفـایِ دنـیــا ســنــگــیــنــه ! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید لک لک ها یک شب تو را برای پدر و مادرت آورده باشند! اما من یقین دارم ک خداوند با دستان خودش تو را به من هدیه داده است!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلب آدم مثل گِل می ماند! در طول زندگی شاید عده ای آن را به دست بگیرند اما فقط یک نفر میتواند آن را یک شاهکار عاشقانه بسازد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرقی نمی کند در کدام مدار جغرافیایی گم شده باشم! کافی ست به سمت خانه شما برگردم چرا که خورشید هر روز از مشرق دستان تو طلوع می کند!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کوچه باد می آید این ابتدای ویرانیست آن روز هم که دستهای تو ویران شدند باد می آمد