بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سہ نفر تو قلب من جا دارن! خدا مادرم پدرم آخیش تو نیستے!!! ‏. ‏. ‏. تو ضربان قلب منے...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

- چطوري بهش بگم دوستت دارم؟ +خيلي راحت بهش بگو - باشه بيا با تو تمرين كنيم +باشه - دوستت دارم +منم دوستت دارم,خب حالا برو بهش بگو - بهش گفتم‌

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چنديست در لحظه لحظه ي زندگي ام، عطرياد تو جاريست! تورا كه نديدمت توراكه نمي شناسمت اما حسي به سوي تو سوق ميدهد مرا! باورت ميشود؟"آرام"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از آن لحظه که حس زیبای "نوازش" تن تو شد لمس دستانم دیگر گیتار من را "نمی نوازند" انگشتانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با خیالت...، حتی باخیالت، لبخند هست ،شادی هست ،بوسه هست و آغوشی است که من در آرامش آن هر شب به خواب میروم، باخیالت "عشق" هست برای حس خوشبختی حتی خیالت کافی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای ابر ها نبارید ! من دریا را به پایش ریختم . . . برنگشت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حوّایت می‌شدم اگر سیبِ سرخی داشتی حیف «آدم» نیستی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیزم عشق تو بن‌بست من بود... منم تا آخر بن‌بست رفتم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هستن آدم هايي كه عاشقن. عشقشون تركشون ميكنه. اما... هرگز نميگن اي كاش هيچوقت با هم آشنا نميشديم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به جهنم که نیستی... مگر مغولها یه قرن تمام حمله نکردند؟ مگر نگذشت؟ نبودن تو هم میگذره!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسـمـون و مـاه نـقـره ش بـا یـه عـالـمـه سـتـاره / شـاهـدن کـه ایـن بـریـدن دیـگـه بـرگـشـتـی نـداره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ستاره در هوا می بینم امشب / زمین در زیر پا میبینم امشب خدایا مرگ ده تا جان سپارم/ که یار خود جدا می بینم امشب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عـشـق “خـیـالـی” بـهـتـرازعـشـق واقـعـیـه، کـه خـیـال مـیـکـنـی”عــشــقــتــه”…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قانعم!! او قسمت من نبود!! مال مردم بود!! قربان دلم كه مال مرد خور نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفاي دل ما رو فقط کیبرد میفهمه و آخرش با Backspace ختم میشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قـــــلبــی داری بــه وســعت هــفــت دریـــا و بـــی نهـــایتـــی آسمــانهــا.... بـــــایــد منطـــقــی بـــاشم!! حــــق داری اگــــر دلـــت بـــرایــم تنـــگ نمــــی شـــود...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سہ نفر تو قلب من جا دارن! خدا مادرم پدرم آخیش تو نیستے!!! ‏. ‏. ‏. تو ضربان قلب منے...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

- چطوري بهش بگم دوستت دارم؟ +خيلي راحت بهش بگو - باشه بيا با تو تمرين كنيم +باشه - دوستت دارم +منم دوستت دارم,خب حالا برو بهش بگو - بهش گفتم‌

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چنديست در لحظه لحظه ي زندگي ام، عطرياد تو جاريست! تورا كه نديدمت توراكه نمي شناسمت اما حسي به سوي تو سوق ميدهد مرا! باورت ميشود؟"آرام"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از آن لحظه که حس زیبای "نوازش" تن تو شد لمس دستانم دیگر گیتار من را "نمی نوازند" انگشتانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با خیالت...، حتی باخیالت، لبخند هست ،شادی هست ،بوسه هست و آغوشی است که من در آرامش آن هر شب به خواب میروم، باخیالت "عشق" هست برای حس خوشبختی حتی خیالت کافی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای ابر ها نبارید ! من دریا را به پایش ریختم . . . برنگشت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حوّایت می‌شدم اگر سیبِ سرخی داشتی حیف «آدم» نیستی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیزم عشق تو بن‌بست من بود... منم تا آخر بن‌بست رفتم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هستن آدم هايي كه عاشقن. عشقشون تركشون ميكنه. اما... هرگز نميگن اي كاش هيچوقت با هم آشنا نميشديم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به جهنم که نیستی... مگر مغولها یه قرن تمام حمله نکردند؟ مگر نگذشت؟ نبودن تو هم میگذره!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسـمـون و مـاه نـقـره ش بـا یـه عـالـمـه سـتـاره / شـاهـدن کـه ایـن بـریـدن دیـگـه بـرگـشـتـی نـداره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ستاره در هوا می بینم امشب / زمین در زیر پا میبینم امشب خدایا مرگ ده تا جان سپارم/ که یار خود جدا می بینم امشب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عـشـق “خـیـالـی” بـهـتـرازعـشـق واقـعـیـه، کـه خـیـال مـیـکـنـی”عــشــقــتــه”…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قانعم!! او قسمت من نبود!! مال مردم بود!! قربان دلم كه مال مرد خور نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفاي دل ما رو فقط کیبرد میفهمه و آخرش با Backspace ختم میشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قـــــلبــی داری بــه وســعت هــفــت دریـــا و بـــی نهـــایتـــی آسمــانهــا.... بـــــایــد منطـــقــی بـــاشم!! حــــق داری اگــــر دلـــت بـــرایــم تنـــگ نمــــی شـــود...