بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن كس كه قلب خاكي اش راسنگفرش قدمهاي نازت ميكند...
"منم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنـیـای مـجـازی شـلـوغ تـریـن سـرزمـیـن تـنـهـایـی اسـت بـا هـمـه کـس هـسـتـی و بـا هـیـچ کـس نـیـسـتـی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق تنها میکروبی است که از راه چشم و قلب وارد میشود و مغز را منهدم میکند ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر نامردترین نامرد دنیا هم اگر باشم که هستم تورا به اندازه ی نامردی تمام نامردها دوستت دارم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوی تنت بوی گله بوی گلای اطلسی مثل شکوفه های سیب قشنگ و دور از دسترسی وقتی میای بهار میاد بوی گل انار میاد عطری که با نسیم صبح از روی سبزه زار میاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیـســـــــــــــــــــــتی و اتفاق هــــــــــــــــــای تـــــــــــــــــــــلخ ساده می افتد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قبــــــول داری؟؟ که عشق فقط "عزیزم و دوستت دارم" گفتن به یکدیگه نیس بلکه اینه که در هر شرایطی پشت معشوقت رو خالی نکنی و همراش باشی؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در امتداد نگاه تو... لحظه های انتظار شکسته می شود... و بغض تنهایی من... مغلوب وجود تو می شود... و باز هم سه نقطه های بی پایان من..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببین با من چی کار کردی ، ببین دیگه نمیخندم تو برمیگردی با گریه ، دوباره ، شرط میبندم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اگه یه بغض بودم هیچوقت تو گلوی مادرم نمیشستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لازم نیســـت بین دونفـــر حرفـــی زده بشــــه... همین که دستــــت رو آروم بگیــــره، یه فشار کوچیک بده... همیــــن تمووووم گفتنــــی هاست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در تئوری ِ عشق ِ تو دوست داشتن یک گزینه بود مثل ِ دوست نداشتن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در حضور واژه های بی نفس... صدای تیک تیک ساعت را گوش کن... شاید مرهم درد ثانیه ها را پیدا کنی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمین گرده! یعنی با من شروع کردی با منم تمومش میکنی! بازم میل خودت! برو دوراتو بزن ..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من رسم دوستی ام مثل نان نیست که گرمش سر سفره دل باشد و سرد و بیاتش سهم نمکی  چه گرمای حضورت  چه سرمای نبودنت  هر دو را دوست دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــاز داري منطـــق هـــايم را با احســــاس رســـوا مــي كنــي ...  ايــــن نـنــــــگ را ســــــالـهـاسـت مـــي شويـــم ; لـكــــه شــــده , نمـــــي روي از يــــادم ...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن كس كه قلب خاكي اش راسنگفرش قدمهاي نازت ميكند...
"منم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنـیـای مـجـازی شـلـوغ تـریـن سـرزمـیـن تـنـهـایـی اسـت بـا هـمـه کـس هـسـتـی و بـا هـیـچ کـس نـیـسـتـی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق تنها میکروبی است که از راه چشم و قلب وارد میشود و مغز را منهدم میکند ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر نامردترین نامرد دنیا هم اگر باشم که هستم تورا به اندازه ی نامردی تمام نامردها دوستت دارم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوی تنت بوی گله بوی گلای اطلسی مثل شکوفه های سیب قشنگ و دور از دسترسی وقتی میای بهار میاد بوی گل انار میاد عطری که با نسیم صبح از روی سبزه زار میاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیـســـــــــــــــــــــتی و اتفاق هــــــــــــــــــای تـــــــــــــــــــــلخ ساده می افتد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قبــــــول داری؟؟ که عشق فقط "عزیزم و دوستت دارم" گفتن به یکدیگه نیس بلکه اینه که در هر شرایطی پشت معشوقت رو خالی نکنی و همراش باشی؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در امتداد نگاه تو... لحظه های انتظار شکسته می شود... و بغض تنهایی من... مغلوب وجود تو می شود... و باز هم سه نقطه های بی پایان من..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببین با من چی کار کردی ، ببین دیگه نمیخندم تو برمیگردی با گریه ، دوباره ، شرط میبندم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اگه یه بغض بودم هیچوقت تو گلوی مادرم نمیشستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لازم نیســـت بین دونفـــر حرفـــی زده بشــــه... همین که دستــــت رو آروم بگیــــره، یه فشار کوچیک بده... همیــــن تمووووم گفتنــــی هاست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در تئوری ِ عشق ِ تو دوست داشتن یک گزینه بود مثل ِ دوست نداشتن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در حضور واژه های بی نفس... صدای تیک تیک ساعت را گوش کن... شاید مرهم درد ثانیه ها را پیدا کنی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمین گرده! یعنی با من شروع کردی با منم تمومش میکنی! بازم میل خودت! برو دوراتو بزن ..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من رسم دوستی ام مثل نان نیست که گرمش سر سفره دل باشد و سرد و بیاتش سهم نمکی  چه گرمای حضورت  چه سرمای نبودنت  هر دو را دوست دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــاز داري منطـــق هـــايم را با احســــاس رســـوا مــي كنــي ...  ايــــن نـنــــــگ را ســــــالـهـاسـت مـــي شويـــم ; لـكــــه شــــده , نمـــــي روي از يــــادم ...