بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تند تند عوض کردن اهنگا میتونه راه فرار از کلی خاطره باشه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردای واقعی... زیباترین دختر دنیا رو دوست ندارن... اونا دختری رو دوست دارن که... بتونه دنیاشون رو به زیباترین شکل بسازه...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺁﺩﻡ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﯿــــــﺶ . . .  ﯾﻬـــــﻮ یﮑﯿﻮ ﻣﯿـــبﯿﻨﻪ . . . ﮐﻪ ﺩﯾﮕﻪ هیـــچ وقت ﺑﻘﯿـــــــﻪ ﺭﻭ ﻧﻤﯿـــﺒﯿﻨﻪ . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منطقی نیست!  پاییز باشد, باران شرشر ببارد  ولی تو نباشی.. #دلنوشته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهای مخاطب خاص دلم یهو تورو خاست، برای این دل من نذاشتی هوش وحواس، آهای مخاطب خاص اجازه دست شماس ،قبوله هر چی بگی، عاشقت اینجوریاس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی خیابان به خیابان همه را رد کنی و... ناگهان سر یک کوچه کمی مکث کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غزل خون چشاتم٬ دیوونه ی اداتم ببین که خاطر خواهتم٬ من خاک پاتم دلم رو هی نلرزون٬ قربون نگاتم میخوایی بگو بمیرم٬ که جون فداتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــو هـایـت را مـی بـندی . . .  بـهانه ی وزیـدن را از نـسیـم مـیـگیـری !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر قرار چشم انتظار٬ منو میکاری همیشه یه بار بگو دوستت دارم٬ دنیا که به آخر نمیرسه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنت به تقدیری که در مشتت نباشد دل داده باشی و کسی پشتت نباشد فرقی ندارد زندگی با مرگ وقتی انگشتر عشقت در انگشتت نباشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آبـان هوایش غرق دلتنگیست عطرِ تو را در مشت خود دارد فهمیده خیلی ‌دوستت دارم هی‌ پشتِ هم با عشق میبارد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شرط بسته ام... ســـر نيامدنش.... چه بردي مي شـــود... اگـــر ببازم....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهــــــاے پـایـیـز!  حـواست جمــع بــاشد!  دور تــو و تــمـام عـاشـقـانـه هایـت را خط خـــواهـــم کـشـیـد....  اگــر بــا آمـــدنــت.....  اوحتی یـــک ســرفـــه کــنــد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معجزه یعنی "نفس" می کشم.جایی دورتر از "نفسم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا! عزیزم را تو یاری کن, پناهش باش و در حقش تو کاری کن, الهی هر چه میخواهد نصیبش کن, خدایا بر لبش لبخند جاری کن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تورا برای دوست داشتن دوست می دارم برای اشکی که خشک شد و هیچ وقت نریخت لبخندی که محو شد و هیچ گاه نشکفت دوست می دارم تورا بخاطر خاطره ها دوست می دارم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تند تند عوض کردن اهنگا میتونه راه فرار از کلی خاطره باشه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردای واقعی... زیباترین دختر دنیا رو دوست ندارن... اونا دختری رو دوست دارن که... بتونه دنیاشون رو به زیباترین شکل بسازه...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺁﺩﻡ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﯿــــــﺶ . . .  ﯾﻬـــــﻮ یﮑﯿﻮ ﻣﯿـــبﯿﻨﻪ . . . ﮐﻪ ﺩﯾﮕﻪ هیـــچ وقت ﺑﻘﯿـــــــﻪ ﺭﻭ ﻧﻤﯿـــﺒﯿﻨﻪ . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منطقی نیست!  پاییز باشد, باران شرشر ببارد  ولی تو نباشی.. #دلنوشته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهای مخاطب خاص دلم یهو تورو خاست، برای این دل من نذاشتی هوش وحواس، آهای مخاطب خاص اجازه دست شماس ،قبوله هر چی بگی، عاشقت اینجوریاس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی خیابان به خیابان همه را رد کنی و... ناگهان سر یک کوچه کمی مکث کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غزل خون چشاتم٬ دیوونه ی اداتم ببین که خاطر خواهتم٬ من خاک پاتم دلم رو هی نلرزون٬ قربون نگاتم میخوایی بگو بمیرم٬ که جون فداتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــو هـایـت را مـی بـندی . . .  بـهانه ی وزیـدن را از نـسیـم مـیـگیـری !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر قرار چشم انتظار٬ منو میکاری همیشه یه بار بگو دوستت دارم٬ دنیا که به آخر نمیرسه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنت به تقدیری که در مشتت نباشد دل داده باشی و کسی پشتت نباشد فرقی ندارد زندگی با مرگ وقتی انگشتر عشقت در انگشتت نباشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آبـان هوایش غرق دلتنگیست عطرِ تو را در مشت خود دارد فهمیده خیلی ‌دوستت دارم هی‌ پشتِ هم با عشق میبارد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شرط بسته ام... ســـر نيامدنش.... چه بردي مي شـــود... اگـــر ببازم....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهــــــاے پـایـیـز!  حـواست جمــع بــاشد!  دور تــو و تــمـام عـاشـقـانـه هایـت را خط خـــواهـــم کـشـیـد....  اگــر بــا آمـــدنــت.....  اوحتی یـــک ســرفـــه کــنــد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معجزه یعنی "نفس" می کشم.جایی دورتر از "نفسم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا! عزیزم را تو یاری کن, پناهش باش و در حقش تو کاری کن, الهی هر چه میخواهد نصیبش کن, خدایا بر لبش لبخند جاری کن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تورا برای دوست داشتن دوست می دارم برای اشکی که خشک شد و هیچ وقت نریخت لبخندی که محو شد و هیچ گاه نشکفت دوست می دارم تورا بخاطر خاطره ها دوست می دارم