بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مد شده ای در شهر... به همه می آیی جز من! شاید مقصر منم که قدیمی ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غمگین مشو عزیز دلم مثل هوا کنار توام نه جای کسی را تنگ می کنم نه کسی مرا می بیند نه صدایم را می شنود دوری مکن تو نخواهی بود من اگر نباشم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حالا شده خیلی دلتنگ صدای یه نفر باشی.. اما ... چون نمیتونی بهش زنگ بزنی .. با یه شمارهٔ ناشناس باهاش تماس بگیری که ....... فقط " الو" گفتنش رو بشنوی ؟؟؟ 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد داره. یه نفر روبه روت وایسه وبگه من صلاحتو میخوام اون لیاقتتو نداره. اون واست کمه. درد داره که بدونی درست میگه... درد داره!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انتهای درگیری درون اونجاس که دلت میگه: خودشه ! این بهترینه واسه دوست داشتن ولی... عقلت بگه: این احمقانه ترین انتخابه واسه یه عمر وهرکدوم میخواد حرف خودشو به کرسی بنشونه. و این وسط.... بیچاره من.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد تو چندیست که مهمانم شده ، خاطراتت آفت جانم شده ، هر چه میگویم سخن از توست ، در سکوت من فقط فریاد توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفی بزن، چیزی بگو از عشق پاییزی بگو از آتشی که با نگات در من می افروزی بگو از سوختنم، از ساختنم باتو همیشه باختنم در عشق تو گداختنم از عشق هرروزی بگو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگو که گل نفرستد کسی به خانه ی من که عطر یاد تو پر کرده آشیانه ی من عزیزم... تو چلچراغ سعادت فروز بخت منی به جای ماه تو پرتو فکن به خانه ی من...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دلـم آرزوی آمـدنـت مـی مـیـرد، رفـتـه ای ایـنـک، امّـا، آیا بــــــاز مـی گـردی؟! چـه تـمـنـای مـحـالـی دارم .... خـنـده ام مـی گـیـرد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شعرم همهمه های پنهان توست... "گل شب بوی"من! می خواهم تو را؛ در "عطر شبانه ام" بشناسند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با وجود تمام مثبت اندیشی ام، اما، نسبت به حرف های خوب بدبین شده ام... هیچ عاشقانه ای را دیگر باور ندارم.... سرزنشم نکن غریبه! که تو نمی دانی از چه می گویم. که من، نه به اختیار خود، بدبین شدم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كـــاش ميـدانستــى چـِـه لـِـذتــى دارد وقتــى كـِــه ميشــود خِيــــانَــت كـــرد... و نَكـــــرد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام خستگی هایت را یکجا میخرم!!! تو فقط قول بده… صدای خنده هایت را به کسی نفروشی…!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دلم میخواهد از خیالــــم تو را بیرون بکشم و سراپایت را غـــرق بــوســـه کنــــم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش واژه حقیقت آنقدر بر زبانها صمیمی بود که برای گفتن دوستت دارم نیاز به قسم خوردن نبود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش آن لحظه که تقدیم توشد هستیِ من... میسپردم که مواظب باشی.... جنس این جام بلور است.... پر از عشق و غرور... مبادا که بازیچه شود... میشکند.....!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مد شده ای در شهر... به همه می آیی جز من! شاید مقصر منم که قدیمی ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غمگین مشو عزیز دلم مثل هوا کنار توام نه جای کسی را تنگ می کنم نه کسی مرا می بیند نه صدایم را می شنود دوری مکن تو نخواهی بود من اگر نباشم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حالا شده خیلی دلتنگ صدای یه نفر باشی.. اما ... چون نمیتونی بهش زنگ بزنی .. با یه شمارهٔ ناشناس باهاش تماس بگیری که ....... فقط " الو" گفتنش رو بشنوی ؟؟؟ 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد داره. یه نفر روبه روت وایسه وبگه من صلاحتو میخوام اون لیاقتتو نداره. اون واست کمه. درد داره که بدونی درست میگه... درد داره!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انتهای درگیری درون اونجاس که دلت میگه: خودشه ! این بهترینه واسه دوست داشتن ولی... عقلت بگه: این احمقانه ترین انتخابه واسه یه عمر وهرکدوم میخواد حرف خودشو به کرسی بنشونه. و این وسط.... بیچاره من.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد تو چندیست که مهمانم شده ، خاطراتت آفت جانم شده ، هر چه میگویم سخن از توست ، در سکوت من فقط فریاد توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفی بزن، چیزی بگو از عشق پاییزی بگو از آتشی که با نگات در من می افروزی بگو از سوختنم، از ساختنم باتو همیشه باختنم در عشق تو گداختنم از عشق هرروزی بگو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگو که گل نفرستد کسی به خانه ی من که عطر یاد تو پر کرده آشیانه ی من عزیزم... تو چلچراغ سعادت فروز بخت منی به جای ماه تو پرتو فکن به خانه ی من...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دلـم آرزوی آمـدنـت مـی مـیـرد، رفـتـه ای ایـنـک، امّـا، آیا بــــــاز مـی گـردی؟! چـه تـمـنـای مـحـالـی دارم .... خـنـده ام مـی گـیـرد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شعرم همهمه های پنهان توست... "گل شب بوی"من! می خواهم تو را؛ در "عطر شبانه ام" بشناسند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با وجود تمام مثبت اندیشی ام، اما، نسبت به حرف های خوب بدبین شده ام... هیچ عاشقانه ای را دیگر باور ندارم.... سرزنشم نکن غریبه! که تو نمی دانی از چه می گویم. که من، نه به اختیار خود، بدبین شدم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كـــاش ميـدانستــى چـِـه لـِـذتــى دارد وقتــى كـِــه ميشــود خِيــــانَــت كـــرد... و نَكـــــرد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام خستگی هایت را یکجا میخرم!!! تو فقط قول بده… صدای خنده هایت را به کسی نفروشی…!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دلم میخواهد از خیالــــم تو را بیرون بکشم و سراپایت را غـــرق بــوســـه کنــــم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش واژه حقیقت آنقدر بر زبانها صمیمی بود که برای گفتن دوستت دارم نیاز به قسم خوردن نبود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش آن لحظه که تقدیم توشد هستیِ من... میسپردم که مواظب باشی.... جنس این جام بلور است.... پر از عشق و غرور... مبادا که بازیچه شود... میشکند.....!!!