بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف تلخی است  من به جای خالیش بیشتر از خودش عادت کرده ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قول بده اگر یک روز خیلی اتفاقی نگاهمان به هم افتاد، با هم گره اش را کور کنیم باشه!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دخیل می بندم...نه اینکه گره بگشایی...میبندم که رهایم نکنی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشتباه من املایی بود من فقط او را همدرد نوشتم گویا او هم درد بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشـــــق یــعنی حـتی اگـه بدونـــی نـمیخوادتــــــ , بدونــــی نمیشـــــه, امــا نتـــونی ترکــشی کنـــی.. نه خــــودشو , نه فکـــــرشو . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

......پنداشت اگرشبی به سرمستی  ......دربسترعشق اوسحرکردم ......شب های دگرکه رفته ازعمرم ...............دردامن دیگران به سرکردم..........فروغ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سن مشکل عشق نیست ،بلوراصل رامرور زمان کدرنمیکند مگراینکه توهمواره برق انداختن آن را فراموش کرده باشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر دوستت داشتم . . . چقدر نفهمیدی . . . نمی گویم زیباترین اما . . . تو ، مهربان ترین آدم زندگیت را از دست داده ای . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـثـل ِ تـــار ِ مــوهـــایـش .. ایـن بـــار دوسـتـت دارم هـــایـــم را پـشـت ِ گـوشـش انـــداخـــت … و … رفــت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مجنون را به حكم عدل بردند كفتند:توبه كن ‏ كفت:خدايا عاشقم عاشق ترم كن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی"دوست" حتی باران هم... بوی تشنگی میدهد.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب های بی قراریم،شب هایی که خواب به چشمانم نمی آید،تنها مینشینم و خوبی هایت را میشمارم... و بعد کم می آورم! هم زمان را... و هم نفس را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﻟﻢ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺍﺕ ﺭﺍ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ ..  ﭼﻘﺪﺭ ﺍﻣﺸﺐ ﺣﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﻧﺒﻮﺩ ﺗﻮ ﺭﺍ ... ﺻﺪﺍﯾﺖ ﺩﺭ ﮔﻮﺷﻢ ﻣﯽ پﯿﭽﺪ ... و ﻣﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ :  "ﺟﺎﻧﻢ ﻣﺮﺍ ﺻﺪﺍ ﮐﺮﺩﯼ !؟"  ﺩﻟﻢ ﺗﻨﮓ ﺍﺳﺖ .... ﺻﺪﺍﯾﻢ ﮐن ... وبازهم سه نقطه هاي بي پايان من ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه نصیحت !! عاشق که ميشین خيلي خيلي مواظب خودتون باشين چون شباي باقيمانده عمرتون به اين سادگيا صب نميشه ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلــــــم که گـرفته باشــد با صـــدای دستــــفـــروش دوره گـــرد هـــم گریه میــــکنم ، چه برســـد به مــــــــرور خاطــــــرات با هـــم بودنمــــــان....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـــــه ســـــخت است تشــــییع عشــــــق روی شانــــه هــــــای فراموشـــــی، وقتی میــــدانــــی پنج شنــــبه ای نیــــست تا رهگـــــذری بر بــــی کســــی فاتحـــــه بخــــــــواند!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف تلخی است  من به جای خالیش بیشتر از خودش عادت کرده ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قول بده اگر یک روز خیلی اتفاقی نگاهمان به هم افتاد، با هم گره اش را کور کنیم باشه!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دخیل می بندم...نه اینکه گره بگشایی...میبندم که رهایم نکنی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشتباه من املایی بود من فقط او را همدرد نوشتم گویا او هم درد بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشـــــق یــعنی حـتی اگـه بدونـــی نـمیخوادتــــــ , بدونــــی نمیشـــــه, امــا نتـــونی ترکــشی کنـــی.. نه خــــودشو , نه فکـــــرشو . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

......پنداشت اگرشبی به سرمستی  ......دربسترعشق اوسحرکردم ......شب های دگرکه رفته ازعمرم ...............دردامن دیگران به سرکردم..........فروغ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سن مشکل عشق نیست ،بلوراصل رامرور زمان کدرنمیکند مگراینکه توهمواره برق انداختن آن را فراموش کرده باشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر دوستت داشتم . . . چقدر نفهمیدی . . . نمی گویم زیباترین اما . . . تو ، مهربان ترین آدم زندگیت را از دست داده ای . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـثـل ِ تـــار ِ مــوهـــایـش .. ایـن بـــار دوسـتـت دارم هـــایـــم را پـشـت ِ گـوشـش انـــداخـــت … و … رفــت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مجنون را به حكم عدل بردند كفتند:توبه كن ‏ كفت:خدايا عاشقم عاشق ترم كن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی"دوست" حتی باران هم... بوی تشنگی میدهد.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب های بی قراریم،شب هایی که خواب به چشمانم نمی آید،تنها مینشینم و خوبی هایت را میشمارم... و بعد کم می آورم! هم زمان را... و هم نفس را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﻟﻢ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺍﺕ ﺭﺍ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ ..  ﭼﻘﺪﺭ ﺍﻣﺸﺐ ﺣﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﻧﺒﻮﺩ ﺗﻮ ﺭﺍ ... ﺻﺪﺍﯾﺖ ﺩﺭ ﮔﻮﺷﻢ ﻣﯽ پﯿﭽﺪ ... و ﻣﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ :  "ﺟﺎﻧﻢ ﻣﺮﺍ ﺻﺪﺍ ﮐﺮﺩﯼ !؟"  ﺩﻟﻢ ﺗﻨﮓ ﺍﺳﺖ .... ﺻﺪﺍﯾﻢ ﮐن ... وبازهم سه نقطه هاي بي پايان من ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه نصیحت !! عاشق که ميشین خيلي خيلي مواظب خودتون باشين چون شباي باقيمانده عمرتون به اين سادگيا صب نميشه ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلــــــم که گـرفته باشــد با صـــدای دستــــفـــروش دوره گـــرد هـــم گریه میــــکنم ، چه برســـد به مــــــــرور خاطــــــرات با هـــم بودنمــــــان....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـــــه ســـــخت است تشــــییع عشــــــق روی شانــــه هــــــای فراموشـــــی، وقتی میــــدانــــی پنج شنــــبه ای نیــــست تا رهگـــــذری بر بــــی کســــی فاتحـــــه بخــــــــواند!