بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغل میگیرم عکساتو شاید آروم شه آغوشم لباسی رو که دوس داشتی برای آینه میپوشم میخوام باور کنم رفتی میخوام خالی شم از رویات همش چشمامو میبندم شاید یادم بره چشمات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منتظر کسی هستم که عشق باشد نه هوس ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیوانگی محض است آرزوی ِ تکرار ِ روزهای با تو بودن چه فایده ؟!! وقتی قرار است در پس آن روزهای خوب رفتنت دوباره تکرار شود!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش می توانستم جانت را بگیرم آنوقت دیگر غصه نمی خوردم که هستیُ بودنت را از من دریغ می کنی... آنوقت دیگر حسرت بودن ُ نداشتنت را نداشتم آسوده خاطر دل از دنیا می بریدم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی اینگونه به تاخت از من دور می شوی حواست به پل های پشت سرت باشد که اگر خراب شوند نه تو توان ِ بازگشت خواهی داشت نه من توان ِ در پی ِ تو دویدن!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادتوحس قشنگی است که در دل دارم  چه تو باشی ؛چه نباشی نگهش می دارم @@

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دکتر پای نسخه ام بنویس (ملاقات ممنوع) بگذار تنهاییم دلیل پزشکی داشته باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دروصل هم ز عشق تو ای گل در آتشم آتش بگیر تا بدانی چه می کشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخواهى بدانـــــــــــــــى چه مى کشــــــــــــم ؟ فقط یکــــــــــــــــبار سیگار را از آن طــــــــــــرف که مى ســـــــــوزد بکش !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر خوبه که .. روزی چند بار صدای خنده های کسی که دوستش داری .. توی گوشت بپیچه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز دل نخواهم بست.......  به آناني كه............ به دستانم اعتماد ندارند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست سرنوشت را … بـایـــــــد قطــــــــع ڪـــــــرد … او دزد ” آرزوهـــــــاے ” مـن اســــــت …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم هايم خسته است و نبض ذهنم افتاده، کاش نگاهت يک قدم نزديکتر بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زعاشقى پرسيدند جدايى سختر است يا دورى انگشت بر لب گذاشت و گفت انتظار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم:اگه من بمیرم برام گریه می کنی؟ گفت:آره. گفت:اگه من بمیرم برام گریه می کنی؟ گفتم:نه. گذاشتو رفت. نگذاشت بگم: اگه تو بمیری منم می میرم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشـــــــق اونیـــــــــــم کـــــــــــه: می تونـــــــه منــــــــــو بخــــــــــــندونه وقتـــــی  نمـــــی خـــوام حتـــــــی لبخـــــــند بزنـــــم!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغل میگیرم عکساتو شاید آروم شه آغوشم لباسی رو که دوس داشتی برای آینه میپوشم میخوام باور کنم رفتی میخوام خالی شم از رویات همش چشمامو میبندم شاید یادم بره چشمات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منتظر کسی هستم که عشق باشد نه هوس ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیوانگی محض است آرزوی ِ تکرار ِ روزهای با تو بودن چه فایده ؟!! وقتی قرار است در پس آن روزهای خوب رفتنت دوباره تکرار شود!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش می توانستم جانت را بگیرم آنوقت دیگر غصه نمی خوردم که هستیُ بودنت را از من دریغ می کنی... آنوقت دیگر حسرت بودن ُ نداشتنت را نداشتم آسوده خاطر دل از دنیا می بریدم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی اینگونه به تاخت از من دور می شوی حواست به پل های پشت سرت باشد که اگر خراب شوند نه تو توان ِ بازگشت خواهی داشت نه من توان ِ در پی ِ تو دویدن!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادتوحس قشنگی است که در دل دارم  چه تو باشی ؛چه نباشی نگهش می دارم @@

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دکتر پای نسخه ام بنویس (ملاقات ممنوع) بگذار تنهاییم دلیل پزشکی داشته باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دروصل هم ز عشق تو ای گل در آتشم آتش بگیر تا بدانی چه می کشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخواهى بدانـــــــــــــــى چه مى کشــــــــــــم ؟ فقط یکــــــــــــــــبار سیگار را از آن طــــــــــــرف که مى ســـــــــوزد بکش !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر خوبه که .. روزی چند بار صدای خنده های کسی که دوستش داری .. توی گوشت بپیچه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز دل نخواهم بست.......  به آناني كه............ به دستانم اعتماد ندارند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست سرنوشت را … بـایـــــــد قطــــــــع ڪـــــــرد … او دزد ” آرزوهـــــــاے ” مـن اســــــت …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم هايم خسته است و نبض ذهنم افتاده، کاش نگاهت يک قدم نزديکتر بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زعاشقى پرسيدند جدايى سختر است يا دورى انگشت بر لب گذاشت و گفت انتظار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم:اگه من بمیرم برام گریه می کنی؟ گفت:آره. گفت:اگه من بمیرم برام گریه می کنی؟ گفتم:نه. گذاشتو رفت. نگذاشت بگم: اگه تو بمیری منم می میرم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشـــــــق اونیـــــــــــم کـــــــــــه: می تونـــــــه منــــــــــو بخــــــــــــندونه وقتـــــی  نمـــــی خـــوام حتـــــــی لبخـــــــند بزنـــــم!!!