بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه رسم تلخی است تو,بی خبرازمن و تمام من  درگیرتو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفس میکشم تا ب جای مرده ها خاکم نکنن.......اینگونه است حال من.....چیری نپرس.......................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نذار دیگران نامت را بدانند.......همین زلال چشمانت برای پچ پچ هزار ساله ی انان کافیست................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تکیه بده ا ما.....به شانه هایی که اگرخوابت بردسرت رازمین نگذارد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند تو تمام تعادل شهر را به هم میریزد تو بخند من شهر را دوباره میسازم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جای خالیت!!! مانند کفش های سیندرلا اندازه ی هیچ یک از مردم شهر نشد... حتی به "زور"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميداني؟........! بدجور دلم تو را ميخواهد...... و تو بدجور مرا ميراني از خودت....... تقصير من است كه دوستت دارم..... ايكاش اين دل لعنتي ام ميفهميد كه نخواستني است و اين نخواستن يعني چه !!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکس از اتش عشق جان سالم به در نبرده است ،مگر کسی که هنوز معنی و مفهوم آن را نمیداند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.......دیرزمانی دراونگریستم انگاه که نظرازوی بازگرفتم ...............درپیرامون من همه چیز به هیآت اودرامده بود....... انگاه دانستم.... که مرادیگرازاو گریزی نیست!!!!.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیچارہ من....... کسے را پاشویہ میکردم کہ از تب دیگرے مےسوخت!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی کردیم و شاکی نیستیم،بر زمین خوردیم و خاکی نیستیم،دور هستیم از دوستان ، ولی،غافل از یاد دوستان ، نیستیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگرین نامردی این است که مردی شعله های عشق را درون یک زن بدون اینکه قصد دوست داشتنش را داشته باشد،روشن کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺳﻼﻡ ﻣﺮﺍ ﺑﻪ ﺭﻭﺯﻫﺎﻱ ﺗﻌﻠﻞ ﺍﺕ ﺑﺮﺳﺎﻥ ..  ﺭﻭﻱ ﺧﻮﺵ ﻏﺮﻭﺭﺕ ﺭﺍ ﺑﺒﻮﺱ ..  ﺑﻪ ﻏﺮﻭﺭﺕ ﺑﮕﻮ ﺑﮭﺎﯼ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻠﻨﺪﺵ ﺗﻨﮭﺎﯾﯿﺴﺖ ..  ﻭﻟﺠﺒﺎﺯﯼ ﮬﺎﯼ ﻣﻦ ﮬﻢ ﺑﻠﻨﺪﺑﻠﻨﺪﺳﻼﻡ ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﺪ .. ﻭﻋﺪﻩ ﻱ ﺩﻳﺪﺍﺭﻣﺎﺑﺎﺷﺪ ﺭﺃﺱ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻳﺎﺩﺕ ﺑﺮﺍﻳﻢ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻗﺼﻪ ﺳﻴﮕﺎﺭ ﭘﻴﺮﻣﺮﺩﻳﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﻣﻴﮕﻮﻳﺪ: ﻧﺦ ﺁﺧﺮ ﺍﺳﺖ .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حس بودنت در دور دستها به من شوق زندگی میبخشد اما دوریت اینجا,همینجا آزارم می دهد تو کجای زندگی من هستی که با تلنگری آرام و با چشمکی آشوبم میکنی؟!؟!؟!؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لحظه ها گذرا و خاطرات ماندگارند، حاضرم تمام هستی ام را بدهم تا لحظه ها ماندگار و خاطرات گذرا گردند...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه رسم تلخی است تو,بی خبرازمن و تمام من  درگیرتو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفس میکشم تا ب جای مرده ها خاکم نکنن.......اینگونه است حال من.....چیری نپرس.......................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نذار دیگران نامت را بدانند.......همین زلال چشمانت برای پچ پچ هزار ساله ی انان کافیست................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تکیه بده ا ما.....به شانه هایی که اگرخوابت بردسرت رازمین نگذارد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند تو تمام تعادل شهر را به هم میریزد تو بخند من شهر را دوباره میسازم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جای خالیت!!! مانند کفش های سیندرلا اندازه ی هیچ یک از مردم شهر نشد... حتی به "زور"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميداني؟........! بدجور دلم تو را ميخواهد...... و تو بدجور مرا ميراني از خودت....... تقصير من است كه دوستت دارم..... ايكاش اين دل لعنتي ام ميفهميد كه نخواستني است و اين نخواستن يعني چه !!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکس از اتش عشق جان سالم به در نبرده است ،مگر کسی که هنوز معنی و مفهوم آن را نمیداند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.......دیرزمانی دراونگریستم انگاه که نظرازوی بازگرفتم ...............درپیرامون من همه چیز به هیآت اودرامده بود....... انگاه دانستم.... که مرادیگرازاو گریزی نیست!!!!.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیچارہ من....... کسے را پاشویہ میکردم کہ از تب دیگرے مےسوخت!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی کردیم و شاکی نیستیم،بر زمین خوردیم و خاکی نیستیم،دور هستیم از دوستان ، ولی،غافل از یاد دوستان ، نیستیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگرین نامردی این است که مردی شعله های عشق را درون یک زن بدون اینکه قصد دوست داشتنش را داشته باشد،روشن کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺳﻼﻡ ﻣﺮﺍ ﺑﻪ ﺭﻭﺯﻫﺎﻱ ﺗﻌﻠﻞ ﺍﺕ ﺑﺮﺳﺎﻥ ..  ﺭﻭﻱ ﺧﻮﺵ ﻏﺮﻭﺭﺕ ﺭﺍ ﺑﺒﻮﺱ ..  ﺑﻪ ﻏﺮﻭﺭﺕ ﺑﮕﻮ ﺑﮭﺎﯼ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻠﻨﺪﺵ ﺗﻨﮭﺎﯾﯿﺴﺖ ..  ﻭﻟﺠﺒﺎﺯﯼ ﮬﺎﯼ ﻣﻦ ﮬﻢ ﺑﻠﻨﺪﺑﻠﻨﺪﺳﻼﻡ ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﺪ .. ﻭﻋﺪﻩ ﻱ ﺩﻳﺪﺍﺭﻣﺎﺑﺎﺷﺪ ﺭﺃﺱ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻳﺎﺩﺕ ﺑﺮﺍﻳﻢ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻗﺼﻪ ﺳﻴﮕﺎﺭ ﭘﻴﺮﻣﺮﺩﻳﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﻣﻴﮕﻮﻳﺪ: ﻧﺦ ﺁﺧﺮ ﺍﺳﺖ .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حس بودنت در دور دستها به من شوق زندگی میبخشد اما دوریت اینجا,همینجا آزارم می دهد تو کجای زندگی من هستی که با تلنگری آرام و با چشمکی آشوبم میکنی؟!؟!؟!؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لحظه ها گذرا و خاطرات ماندگارند، حاضرم تمام هستی ام را بدهم تا لحظه ها ماندگار و خاطرات گذرا گردند...