بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش باورکنی دوست داشتنت تنها دارایی من است با بی تفاوتی ات مرددم نکن که گمان کنم آن را هم ندارم تمنا میکنم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوسه یعنی عشق من با من بمان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سفری به دور دنیاست ،  وقتی دستانم تا انتها ، رویت را نوازش می کنند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشقم و بردی از یاد خبر نداری از من  نیتی و خاطراتت منو دیوونه کردن ، منو دیوونه کردن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کمترین آرزویم برایت این است که باچشمان مهربانت هرگز نامهربانی روزگار را نبینی!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـایـد حـواسـم را بـیـشتـر جـمـع کـنـم آن قـدر جـاذبـه داری کـه تـا بـنـد افکارم را شـل مـی کـنم تـنـهایم مـی گـذارنـد دور تـو جـمـع مـی شـونـد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من یک معجزه نبودم توهم نبودی اما باید برای هم اتفاق می افتادیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبار باران...  عاشقانه اش نکن... من و او ما نشدیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد یه مدت وقتی باهمیم بدیهای هم رو میبینیم و ساده جدا میشیم ولی از اون به بعد خوبی های هم رو به یاد میاریم و سخت میشکنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیشه های خانه ها را دستور دادند دوجداره باشد ، دیگر وقتی باران می بارد صدایش شنیده نمی شود … یاد اشکهای بی صدای خودم افتادم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسود نیستم اما وقتی دیدم واسه دوستم اس اومد کی میرسی خونه عشقم یکم دلم خواست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم خـــــوب قصـــــه هاي مـــــن ... دلـتـنـگــــت شـــده ام!!!! حـجـمــــش را ميــــخواهــي؟ خــدا را تصـــــور كـــن ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی‌خواهم برگردی ... این را به همه گفته ام! ... حتی به تو…  به خودم…!  اما نمی‌دانم چرا هنوز ... برای آمدنت فال می‌گیرم…؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در همین حوالی کسانی هستند که تا دیروز میگفتند بدون تو حتی نفس هم نمیتوانم بکشم،ولی امروز در آغوش دیگری نفس نفس میزنند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا حكمت قدمهایی را كه برایم بر میداری آشكار كن تا درهایی را كه به سویم  میگشایی ندانسته نبندم و درهاییكه به رویم میبندی به اصرار نگشایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي  معناي پيچيده اي نداره !!! همين که باشي زندگيه ...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش باورکنی دوست داشتنت تنها دارایی من است با بی تفاوتی ات مرددم نکن که گمان کنم آن را هم ندارم تمنا میکنم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوسه یعنی عشق من با من بمان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سفری به دور دنیاست ،  وقتی دستانم تا انتها ، رویت را نوازش می کنند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشقم و بردی از یاد خبر نداری از من  نیتی و خاطراتت منو دیوونه کردن ، منو دیوونه کردن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کمترین آرزویم برایت این است که باچشمان مهربانت هرگز نامهربانی روزگار را نبینی!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـایـد حـواسـم را بـیـشتـر جـمـع کـنـم آن قـدر جـاذبـه داری کـه تـا بـنـد افکارم را شـل مـی کـنم تـنـهایم مـی گـذارنـد دور تـو جـمـع مـی شـونـد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من یک معجزه نبودم توهم نبودی اما باید برای هم اتفاق می افتادیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبار باران...  عاشقانه اش نکن... من و او ما نشدیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد یه مدت وقتی باهمیم بدیهای هم رو میبینیم و ساده جدا میشیم ولی از اون به بعد خوبی های هم رو به یاد میاریم و سخت میشکنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیشه های خانه ها را دستور دادند دوجداره باشد ، دیگر وقتی باران می بارد صدایش شنیده نمی شود … یاد اشکهای بی صدای خودم افتادم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسود نیستم اما وقتی دیدم واسه دوستم اس اومد کی میرسی خونه عشقم یکم دلم خواست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم خـــــوب قصـــــه هاي مـــــن ... دلـتـنـگــــت شـــده ام!!!! حـجـمــــش را ميــــخواهــي؟ خــدا را تصـــــور كـــن ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی‌خواهم برگردی ... این را به همه گفته ام! ... حتی به تو…  به خودم…!  اما نمی‌دانم چرا هنوز ... برای آمدنت فال می‌گیرم…؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در همین حوالی کسانی هستند که تا دیروز میگفتند بدون تو حتی نفس هم نمیتوانم بکشم،ولی امروز در آغوش دیگری نفس نفس میزنند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا حكمت قدمهایی را كه برایم بر میداری آشكار كن تا درهایی را كه به سویم  میگشایی ندانسته نبندم و درهاییكه به رویم میبندی به اصرار نگشایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي  معناي پيچيده اي نداره !!! همين که باشي زندگيه ...