بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم ولی قلبم هنوز هواتو داره شب وروز من هنوزم آشقتم به دل میگم بساز بسوز...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف بزن بگو پست این نگاه ،پشت این گریه ها چی پنهونه اگه تلخه اگه ناگفتنیه ،راز این سکوت کی میدونه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"عاشقی یعنی همین" فاجعه... یعنی آنقدر در تو غرق شده ام که از تلاقی نگاهم بادیگری، احساس خیانت می کنم... عشق یعنی همین... عاشقی یعنی همین...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه به گریه ها اعتماد کن و شانه ات را بی فکر در اختیار چشمهای خیسش بگذار نه به شانه هایش اعتماد کن و برای گریه هایت به شانه ای تکیه کن.خودت باش که انسان از سمتی که تکیه میکند میافتد.....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی های من به تو رفته اند... آرام می آیند در سینه می نشینند... دیگر نمیروند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش آدمیزاد ، سختیه تحمل تمام تنهایی ها ، گریه ها ، دلتنگی های بی بهونه و بی خوابی های شبونه را میفهمید و زندگی می کرد....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــــدون گـفـت و گـو رابـطـه ای وجـود نـداره بـــــدون احـتـرام عـشـقـی وجـود نـداره بـــــدون اعـتـمـاد دلـیـلـی بـرای ادامـه وجـود نـداره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من و غروب و غم تو همیشه همعهدیم در آن زمان که نباشی کنار هم باشیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...یا گل بگیر پنجره را یا اگر شده یک لحظه پشت پنجره خود را نشان بده یا لااقل بیا لب بام و به عشوه ای قالیچه ی بهانه ی خود را تکان بده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نقاشم... و پشیمان از اینکه ; بین این همه نقش های زیبا،  چرا؟چرا؟چرا؟ ناز تو را کشیدم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستهایی که کمک می کنند پاکتراز دستانی هستند که رو به آسمان دعا می کنند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با توام در!! باتوتا دیوارها هم بشنوند عشق یاسین است این یاسی که پرپر می کنی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گونه هایت را برای دست هایم می خواهم پیشانی ات را برای لب هایم خودت را برای زندگی ام می بینی ؟ برای خودم هیچ نمی خواهم ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در خواب هم راحتم نمی گذاری ، بی خبر می آیی ، صدایم می کنی … تا چشم باز میکنم ، باز نیستی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از عشق سخن گفتن ... برای آدمی خیلی زود است ... خیلی زود ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"عشق"صدای فاصله هاست... صدای فاصله هایی که غرق ابهامند... همیشه عاشق تنهاست...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم ولی قلبم هنوز هواتو داره شب وروز من هنوزم آشقتم به دل میگم بساز بسوز...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف بزن بگو پست این نگاه ،پشت این گریه ها چی پنهونه اگه تلخه اگه ناگفتنیه ،راز این سکوت کی میدونه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"عاشقی یعنی همین" فاجعه... یعنی آنقدر در تو غرق شده ام که از تلاقی نگاهم بادیگری، احساس خیانت می کنم... عشق یعنی همین... عاشقی یعنی همین...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه به گریه ها اعتماد کن و شانه ات را بی فکر در اختیار چشمهای خیسش بگذار نه به شانه هایش اعتماد کن و برای گریه هایت به شانه ای تکیه کن.خودت باش که انسان از سمتی که تکیه میکند میافتد.....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی های من به تو رفته اند... آرام می آیند در سینه می نشینند... دیگر نمیروند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش آدمیزاد ، سختیه تحمل تمام تنهایی ها ، گریه ها ، دلتنگی های بی بهونه و بی خوابی های شبونه را میفهمید و زندگی می کرد....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــــدون گـفـت و گـو رابـطـه ای وجـود نـداره بـــــدون احـتـرام عـشـقـی وجـود نـداره بـــــدون اعـتـمـاد دلـیـلـی بـرای ادامـه وجـود نـداره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من و غروب و غم تو همیشه همعهدیم در آن زمان که نباشی کنار هم باشیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...یا گل بگیر پنجره را یا اگر شده یک لحظه پشت پنجره خود را نشان بده یا لااقل بیا لب بام و به عشوه ای قالیچه ی بهانه ی خود را تکان بده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نقاشم... و پشیمان از اینکه ; بین این همه نقش های زیبا،  چرا؟چرا؟چرا؟ ناز تو را کشیدم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستهایی که کمک می کنند پاکتراز دستانی هستند که رو به آسمان دعا می کنند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با توام در!! باتوتا دیوارها هم بشنوند عشق یاسین است این یاسی که پرپر می کنی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گونه هایت را برای دست هایم می خواهم پیشانی ات را برای لب هایم خودت را برای زندگی ام می بینی ؟ برای خودم هیچ نمی خواهم ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در خواب هم راحتم نمی گذاری ، بی خبر می آیی ، صدایم می کنی … تا چشم باز میکنم ، باز نیستی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از عشق سخن گفتن ... برای آدمی خیلی زود است ... خیلی زود ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"عشق"صدای فاصله هاست... صدای فاصله هایی که غرق ابهامند... همیشه عاشق تنهاست...