بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلـم را دیگــر هیـچ نمـی لرزانــد ...! در مـن دلهــره.., در من تـــرس.., در مـن احســاس مــرده است ..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"من" و "او" دو نیمه ی یک سیب بودیم او را یکی برد مرا کرم خورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بد ترین خبر... بی خبریست! از آن کس که دوستش داری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاعر می گه عشق ممنوع.عشق می گه من بی سوادم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شـبـها تـا صـبـح بـیـدارم،خـوابـم نـمـیـبـره.مـنـتـظـر می مـونـم عـکـسـت چـشـمـاشـو بـبـنـده بـعـد بـخـوابـم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من هر روز در انتظار تو جان داده ام عزیزم، نترس.... من عاشقت بوده ام...برای هزاران سال... و هزاران سال دیگر هم عاشقت خواهم ماند.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی حس شده ام از درد!! از بغض!! فقط گاهی... خط اشکی میسوزاند صورتم را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همون جاهايي ميرم که ... منو ياد تو ميندازن ♥ ولي حتي خيابونا ... منو بىتو نميشناسن ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لیاقت میخواهد واژه ی ما شدن،لیاقت میخواهد شریک شدن تو،خوش باش به با هم بودنهای امروزت... من خوشم به خلوت تنهائیم... تو بخند به امروزم، من میخندم به فرداهایت!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم میخواهد عاشق باشد عقلم میخواهد عاقل باشد این میگوید زود باش آن میگوید دور باش احساسم این روزها دوشیفت کار میکند و حقوقش را از من میگیرد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها دلیل شکست در عشق یک عامل است تفاوت تعریف هرکس از عشق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر تو بروی هیییچ اتفاق خاصی نمیوفتد...... فقط من.... فقط من.....ذره ذره ایوب میشوم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما به هم نمی رسیم امّا بهترین غریبه ات می مانم که تو را همیشه دوست خواهد داشت . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر با نبودنت دستو پنجه نرم کرده ام که دستو پنجه ام از فولاد محکم تر شده و هنوز نیامده ای...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها بودن قدرت میخواهد واین قدرت را کسی به من داد که روزی میگفت:تنهایت نمیگذارم!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که میدانستی با چه اشتیاقی خودم را قسمت میکنم.. پس چرا زودتر از تکه تکه شدنم جوابم نکردی.. برای خداحافظی خیلی دیر بود.. خیلی دیـــــــــــر..

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلـم را دیگــر هیـچ نمـی لرزانــد ...! در مـن دلهــره.., در من تـــرس.., در مـن احســاس مــرده است ..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"من" و "او" دو نیمه ی یک سیب بودیم او را یکی برد مرا کرم خورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بد ترین خبر... بی خبریست! از آن کس که دوستش داری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاعر می گه عشق ممنوع.عشق می گه من بی سوادم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شـبـها تـا صـبـح بـیـدارم،خـوابـم نـمـیـبـره.مـنـتـظـر می مـونـم عـکـسـت چـشـمـاشـو بـبـنـده بـعـد بـخـوابـم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من هر روز در انتظار تو جان داده ام عزیزم، نترس.... من عاشقت بوده ام...برای هزاران سال... و هزاران سال دیگر هم عاشقت خواهم ماند.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی حس شده ام از درد!! از بغض!! فقط گاهی... خط اشکی میسوزاند صورتم را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همون جاهايي ميرم که ... منو ياد تو ميندازن ♥ ولي حتي خيابونا ... منو بىتو نميشناسن ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لیاقت میخواهد واژه ی ما شدن،لیاقت میخواهد شریک شدن تو،خوش باش به با هم بودنهای امروزت... من خوشم به خلوت تنهائیم... تو بخند به امروزم، من میخندم به فرداهایت!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم میخواهد عاشق باشد عقلم میخواهد عاقل باشد این میگوید زود باش آن میگوید دور باش احساسم این روزها دوشیفت کار میکند و حقوقش را از من میگیرد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها دلیل شکست در عشق یک عامل است تفاوت تعریف هرکس از عشق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر تو بروی هیییچ اتفاق خاصی نمیوفتد...... فقط من.... فقط من.....ذره ذره ایوب میشوم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما به هم نمی رسیم امّا بهترین غریبه ات می مانم که تو را همیشه دوست خواهد داشت . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر با نبودنت دستو پنجه نرم کرده ام که دستو پنجه ام از فولاد محکم تر شده و هنوز نیامده ای...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها بودن قدرت میخواهد واین قدرت را کسی به من داد که روزی میگفت:تنهایت نمیگذارم!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که میدانستی با چه اشتیاقی خودم را قسمت میکنم.. پس چرا زودتر از تکه تکه شدنم جوابم نکردی.. برای خداحافظی خیلی دیر بود.. خیلی دیـــــــــــر..