بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمان چشمهایم بازهم ابری شده توبگو! باران ببارد یا نبارد خوب من؟...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واما يك سوال مي ماند براي برسيدن از كسي كه بي باسخ ترين سوال فكر آشفته من است: جيكار كرد اين دل سادم ‏,كه از جشم توافتادم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاصله از آدمهايي كه دوستشان داريد,يي فايده است زمان به زودي به ما نشان مي دهد,كه جانشيني براي آنها نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت واسه عشقت دلیل بیار اما اخه مگه عاشقی دلیل داره؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...عشقم... ...با من بمان... ...آنان که رفتنشان را طاقت آوردم... .............."تو".............نبودند...!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو: زندگی میکنی- پیر میشوی -تمام میشوی.  من: عاشقت میمانم -عاشقت میمانم-عاشقت میمانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا خودش فهمید مرا اشتباه خلق کرده است... خدای من میدانم پشیمانی... اما دیدی تو هم جایز الخطا هستی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد نیستم!‏ اما حرفم یکیست.. ‏"تو‏"‏..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تصويرى از آخرين نگاهت حك شده روى قلبم درپس زمينه ى هرنگاهم نقش بسته تصويرى ازچشمانت... و روى لبهاى خسته ام در پس هرلبخندم داغى از دلتنگى بوسه ات تاابد جاى گرفته است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی کسی که دلتو شکسته اماخبرنداره اون چیزی که شکست تصویرزیبایی بوده که ازخودش ساخته بودی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منتظر می مانم تا ابد تا زمانی که شاید نویزه گوشی روی اسپیکر بیفتد با شتاب به سوی گوشی می روم شاید تو باشی  <منتظر بودن به خدا سخت ترین کار دنیاست>

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوابم نمیبرد... به همه چیزفکر کرده ام... بیشتر به تو و میدانم که خوابی... و قبل از بسته شدن چشم هایت به همه چیز فکر کرده ای... "جز من"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوای دو نفره داشتن نه ابر میخواهد، نه باران ... کافیست، حواسمان به هم باشد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کزاز گرفته ام؟نمیدانم سگ چشمانت هار بود یا خنجر دستانت آلوده؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدیــم تر ها شِکــر از شُکــر گفتنــمان میــریخت ! اینــروزها بـا هــر شُکــری کــه میــگویم ... سیــگارم را سنــگین تر پُــک میــزنم ... و بیــشتر سکــوت میــکنم ... راســتی خــدایا شُکــرت ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا در آغاز زندگی، سر هم قمار کنیم! و هرگز! چیزی را که باختیم پس نگیریم پس عاشقانه دراین قمار: تو به من بباز، من هم به تو...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمان چشمهایم بازهم ابری شده توبگو! باران ببارد یا نبارد خوب من؟...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واما يك سوال مي ماند براي برسيدن از كسي كه بي باسخ ترين سوال فكر آشفته من است: جيكار كرد اين دل سادم ‏,كه از جشم توافتادم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاصله از آدمهايي كه دوستشان داريد,يي فايده است زمان به زودي به ما نشان مي دهد,كه جانشيني براي آنها نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت واسه عشقت دلیل بیار اما اخه مگه عاشقی دلیل داره؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...عشقم... ...با من بمان... ...آنان که رفتنشان را طاقت آوردم... .............."تو".............نبودند...!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو: زندگی میکنی- پیر میشوی -تمام میشوی.  من: عاشقت میمانم -عاشقت میمانم-عاشقت میمانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا خودش فهمید مرا اشتباه خلق کرده است... خدای من میدانم پشیمانی... اما دیدی تو هم جایز الخطا هستی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد نیستم!‏ اما حرفم یکیست.. ‏"تو‏"‏..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تصويرى از آخرين نگاهت حك شده روى قلبم درپس زمينه ى هرنگاهم نقش بسته تصويرى ازچشمانت... و روى لبهاى خسته ام در پس هرلبخندم داغى از دلتنگى بوسه ات تاابد جاى گرفته است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی کسی که دلتو شکسته اماخبرنداره اون چیزی که شکست تصویرزیبایی بوده که ازخودش ساخته بودی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منتظر می مانم تا ابد تا زمانی که شاید نویزه گوشی روی اسپیکر بیفتد با شتاب به سوی گوشی می روم شاید تو باشی  <منتظر بودن به خدا سخت ترین کار دنیاست>

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوابم نمیبرد... به همه چیزفکر کرده ام... بیشتر به تو و میدانم که خوابی... و قبل از بسته شدن چشم هایت به همه چیز فکر کرده ای... "جز من"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوای دو نفره داشتن نه ابر میخواهد، نه باران ... کافیست، حواسمان به هم باشد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کزاز گرفته ام؟نمیدانم سگ چشمانت هار بود یا خنجر دستانت آلوده؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدیــم تر ها شِکــر از شُکــر گفتنــمان میــریخت ! اینــروزها بـا هــر شُکــری کــه میــگویم ... سیــگارم را سنــگین تر پُــک میــزنم ... و بیــشتر سکــوت میــکنم ... راســتی خــدایا شُکــرت ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا در آغاز زندگی، سر هم قمار کنیم! و هرگز! چیزی را که باختیم پس نگیریم پس عاشقانه دراین قمار: تو به من بباز، من هم به تو...