بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهای دوست نه از زیبایی اوست نه از دارایی اوست بلکه به وفاداری اوست...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی به خاطرش، ماندن را تحمل کن.. رفتن از دست همه بر می آید!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی میخاهمت و نیستی.. هیچ اتفاق خاصی نمی افتد، فقط ذره ذره ایوب میشوم!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه حماقتی!!‏ مرا یاد نمیکند و من باز میخواهمش.. چه غرور بی غیرتی دارم من!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه ازخاکم نه ازبادم نه دربندم نه آزادم نه آن لیلاترین مجنون نه فرهادم فقط مثل توغمگینم فقط مثل تودلتنگم اگرآبی تراز آبم اگرهمزادمهتابم بدون توچه بی رنگم بدون توچه بی تابم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی جاییست که باید با یار در ان زیست و اگر بی یار باشی تو هو در این زندگی هیچ میشوی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیبایی به صورت نیست به سیرته و این تنها مسله ای بود که تو قادر به حلش نبودی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخی شراب را به جان میخرم  تا وقت خوردن آن بگویم به سلامتی تو...... عشق من همیشه دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش می دانستم دنیایش چقدر کوچک بود... وقتی که بهم گفت : "به اندازه دنیااااا دوست دارم"... :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تازگی بیقرارم انگاری ورقم قصد کرده برگردد وعده وصل چون شود نزدیک آتش عشق تیز تر گردد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه در عجب بودم كه چرا در جاده عشق پا به پايم نمي آمدي حتي وقتي آهسته و پيوسته ميرفتم. امروز فهميدم... ريگي كه در كفشت بود،تو را مي آزرد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فانوس قلبم راروشن میگذارم فقط برای دیدن قایق شکسته دلت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه داشتم برایش رو کردم اما لعنتی... "اسیر" نشد..."سیر" شد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه قشنگ دورم زدی... زمانی که فکر میکردم دورم میگردی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي ميان وسعت دستان خيالم حس ميکنم تمام دارو ندارم نگاه توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسیدی مثل قو در ساحل من نشست آسان نگاهت در دل من ولی افسوس رفتی بی تفاوت فقط غم شد ز چشمت حاصل من...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهای دوست نه از زیبایی اوست نه از دارایی اوست بلکه به وفاداری اوست...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی به خاطرش، ماندن را تحمل کن.. رفتن از دست همه بر می آید!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی میخاهمت و نیستی.. هیچ اتفاق خاصی نمی افتد، فقط ذره ذره ایوب میشوم!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه حماقتی!!‏ مرا یاد نمیکند و من باز میخواهمش.. چه غرور بی غیرتی دارم من!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه ازخاکم نه ازبادم نه دربندم نه آزادم نه آن لیلاترین مجنون نه فرهادم فقط مثل توغمگینم فقط مثل تودلتنگم اگرآبی تراز آبم اگرهمزادمهتابم بدون توچه بی رنگم بدون توچه بی تابم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی جاییست که باید با یار در ان زیست و اگر بی یار باشی تو هو در این زندگی هیچ میشوی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیبایی به صورت نیست به سیرته و این تنها مسله ای بود که تو قادر به حلش نبودی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخی شراب را به جان میخرم  تا وقت خوردن آن بگویم به سلامتی تو...... عشق من همیشه دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش می دانستم دنیایش چقدر کوچک بود... وقتی که بهم گفت : "به اندازه دنیااااا دوست دارم"... :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تازگی بیقرارم انگاری ورقم قصد کرده برگردد وعده وصل چون شود نزدیک آتش عشق تیز تر گردد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه در عجب بودم كه چرا در جاده عشق پا به پايم نمي آمدي حتي وقتي آهسته و پيوسته ميرفتم. امروز فهميدم... ريگي كه در كفشت بود،تو را مي آزرد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فانوس قلبم راروشن میگذارم فقط برای دیدن قایق شکسته دلت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه داشتم برایش رو کردم اما لعنتی... "اسیر" نشد..."سیر" شد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه قشنگ دورم زدی... زمانی که فکر میکردم دورم میگردی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي ميان وسعت دستان خيالم حس ميکنم تمام دارو ندارم نگاه توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسیدی مثل قو در ساحل من نشست آسان نگاهت در دل من ولی افسوس رفتی بی تفاوت فقط غم شد ز چشمت حاصل من...