بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاجعــــه یعنى… آنقدر در تو غــرق شـــده ام که از تلاقـــى نگاهـــم بادیگرى احســـاس خیانــت میـــکنم!! عشـــق یعنى همین…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نميگويم نرو ...♥ تو ...♥ فقط بمان ... ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم میخواهد عاشق باشد عقلم میخواهد عاقل باشد این میگوید زود باش آن میگوید دور باش احساسم این روزها دوشیفت کار میکند و حقوقش را از من میگیرد 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبی غروب میکنم،کنار چشمهای تو... و بی گناه میروم ،به دار چشمهای تو... من از تمام عاشقی،به این بسنده میکنم... که یک دقیقه سر کنم،کنار چشمهای تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی"دوستت دارم"ومن به خیابان رفتم....فضای اتاق برای پروازکافی نبود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاعر که میگفت:ای آسمون بش بگو پشیمون میشی خنده هایت یادت است اما حالا پشیمون نشدی؟؟؟؟؟ مگر همه چیز را باید تجربه کرد؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمای نازتو واکن ،حیف اشکات که بریزه بگوعشقمون همیشه ،واسه خاطرت عزیزه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پر از توأم... به تهیدستی ام نگاه مکن,مگو هیچ نداری ببین.... "تو را دارم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به من شلیک کن.. حتی اگر به هدف هم نزنی برایت خواهم مرد!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز هم وقتی باران میاید تنم را به قطرات باران میسپارم . . . میگویند باران رساناست. . . شاید دستهای مرا هم به دستهای تو برساند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشقـــ یهـ مزآحـ ششـ مآهــهـِ نیستــــ ... عشقـ مَحـــصوُلهـ تَـــــرسـ از تنهآ مآندَنـ نیستــــ .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف میزنی اما تلخ محبت می کنی ولی سرد چه اجباری است دوست داشتن من!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توی دنیا واسه کسی بمیر که بدونه ارزش اشک تو رو نه واسه اون که با یه خطای تو ول کنه تنها بزارتت تورو سروده خودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برو... هروقت عاشفانه ات، صادقانه شد برگرد... منتظر خواهم ماند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر عکس فلش مموری ها که روز به روز کوچکتر می شوند و پرظرفیت تر بعضی آدم ها روز به روز بزرگتر میشن و بی ظرفیت تر !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقانه ترين غزلم را دروصف توميسرايم.....غزلم غزل نيست حرف ذل است.....من عاشقم به حرف دل ميگم غزل..شايد اينجوري سبك شم شايد.......

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاجعــــه یعنى… آنقدر در تو غــرق شـــده ام که از تلاقـــى نگاهـــم بادیگرى احســـاس خیانــت میـــکنم!! عشـــق یعنى همین…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نميگويم نرو ...♥ تو ...♥ فقط بمان ... ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم میخواهد عاشق باشد عقلم میخواهد عاقل باشد این میگوید زود باش آن میگوید دور باش احساسم این روزها دوشیفت کار میکند و حقوقش را از من میگیرد 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبی غروب میکنم،کنار چشمهای تو... و بی گناه میروم ،به دار چشمهای تو... من از تمام عاشقی،به این بسنده میکنم... که یک دقیقه سر کنم،کنار چشمهای تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی"دوستت دارم"ومن به خیابان رفتم....فضای اتاق برای پروازکافی نبود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاعر که میگفت:ای آسمون بش بگو پشیمون میشی خنده هایت یادت است اما حالا پشیمون نشدی؟؟؟؟؟ مگر همه چیز را باید تجربه کرد؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمای نازتو واکن ،حیف اشکات که بریزه بگوعشقمون همیشه ،واسه خاطرت عزیزه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پر از توأم... به تهیدستی ام نگاه مکن,مگو هیچ نداری ببین.... "تو را دارم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به من شلیک کن.. حتی اگر به هدف هم نزنی برایت خواهم مرد!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز هم وقتی باران میاید تنم را به قطرات باران میسپارم . . . میگویند باران رساناست. . . شاید دستهای مرا هم به دستهای تو برساند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشقـــ یهـ مزآحـ ششـ مآهــهـِ نیستــــ ... عشقـ مَحـــصوُلهـ تَـــــرسـ از تنهآ مآندَنـ نیستــــ .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف میزنی اما تلخ محبت می کنی ولی سرد چه اجباری است دوست داشتن من!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توی دنیا واسه کسی بمیر که بدونه ارزش اشک تو رو نه واسه اون که با یه خطای تو ول کنه تنها بزارتت تورو سروده خودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برو... هروقت عاشفانه ات، صادقانه شد برگرد... منتظر خواهم ماند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر عکس فلش مموری ها که روز به روز کوچکتر می شوند و پرظرفیت تر بعضی آدم ها روز به روز بزرگتر میشن و بی ظرفیت تر !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقانه ترين غزلم را دروصف توميسرايم.....غزلم غزل نيست حرف ذل است.....من عاشقم به حرف دل ميگم غزل..شايد اينجوري سبك شم شايد.......