بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست و پایی میتوان زد ، بند اگر بر دست و پاست . . .وای بر حال گرفتاری که بندش بر دل است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش به حال باد...! گونه هایت را لمس می کند... و هیچ کس از او نمی پرسد که باتو چه نسبتی دارد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ورق می خورد تقویم می رسد به روزی که امدنش هیچ کس رو خوشحال نمیکنه حتی خودم رو تولدمو جشن میگیرم با یک کیک تنهایی و چند شمع اشک ویک کادو پیچیده به اندو تولدم مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چند نمیدانم خنده هایت را با که شریک میشوی.... اما هنوز شریک تمام بی خوابی های من تویی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانم ودانی که جانم عاقبت ازآن توست پس نزن آتش به جانم چون که جانم جان توست گرزنی آتش به جانم من بسوزم دررهت پس ازآن هر ذره از خاکسترم خواهان توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی دست شب هم مانده ام!!! دیگر خواب هم مرا نمیبرد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا ای بهترین درمان قلبم. مداواکن غم پنهان قلبم.قسم بر خالق دلهای عاشق تو هستی اخرین سلطان قلبم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای دوستان!!مراکه هیچ مقصدی به نامم وهیچ چشمی درانتظارم نیست.ببخشیدکه بابودنم ترافیک کرده ام.آه ای روزگارلعنتی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دونی بهترین دوست کیه؟ اونی که اولین قطره اشکتو میبینه دومیشو پاک می کنه و سومی رو تبدیل به خنده می کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتارعاشقانه ي زن را بايد از دلتنگيش فهميد ازشوق و بي تابيش براي ديدار ازحس كودكانه اش براي آغوش زن بي دليل بهانه نمي گيرد شايد بهانه ي دستان گرمت را دارد که دستانش را بگيري...‏!‏‏!‏‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بودن یا نبودن همیشه یک چیز را تجربه کردم"نبودن" و همیشه در حسرت ای "کاش ها" ماندم کاش می شد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـــه حــس قشنگـــــیه وقتــی خـــرد و داغونـــی.. .یـكی بـا تـــمام وجـــود بپـــره و بغـلـــت کنــه و بگـــه : مگه مــن مـــردم عشقــم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز عاشقانه هایم عاشقانه و صادقانه و خالصانه بودند امروز عاشقانه هایم نفرتانه و صادقانه و خالصانه است!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل من ازغم دوریت مرده تو خیال میکنی خوابش برده  یه دفعه از من بیچاره چرا نمی پرسی زنده ام یا مرده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا… آسمانت چه مزه ایست؟ من تا به حال فقط زمین خورده ام !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو به این معصومی، تشنه لب آرومی  غرق عطرگلبرگ ،توچقدر آرومی کودکانه غمگین ،بی بهانه شادی  ازسکوت پیداست ،که پراز فریادی

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست و پایی میتوان زد ، بند اگر بر دست و پاست . . .وای بر حال گرفتاری که بندش بر دل است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش به حال باد...! گونه هایت را لمس می کند... و هیچ کس از او نمی پرسد که باتو چه نسبتی دارد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ورق می خورد تقویم می رسد به روزی که امدنش هیچ کس رو خوشحال نمیکنه حتی خودم رو تولدمو جشن میگیرم با یک کیک تنهایی و چند شمع اشک ویک کادو پیچیده به اندو تولدم مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چند نمیدانم خنده هایت را با که شریک میشوی.... اما هنوز شریک تمام بی خوابی های من تویی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانم ودانی که جانم عاقبت ازآن توست پس نزن آتش به جانم چون که جانم جان توست گرزنی آتش به جانم من بسوزم دررهت پس ازآن هر ذره از خاکسترم خواهان توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی دست شب هم مانده ام!!! دیگر خواب هم مرا نمیبرد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا ای بهترین درمان قلبم. مداواکن غم پنهان قلبم.قسم بر خالق دلهای عاشق تو هستی اخرین سلطان قلبم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای دوستان!!مراکه هیچ مقصدی به نامم وهیچ چشمی درانتظارم نیست.ببخشیدکه بابودنم ترافیک کرده ام.آه ای روزگارلعنتی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دونی بهترین دوست کیه؟ اونی که اولین قطره اشکتو میبینه دومیشو پاک می کنه و سومی رو تبدیل به خنده می کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتارعاشقانه ي زن را بايد از دلتنگيش فهميد ازشوق و بي تابيش براي ديدار ازحس كودكانه اش براي آغوش زن بي دليل بهانه نمي گيرد شايد بهانه ي دستان گرمت را دارد که دستانش را بگيري...‏!‏‏!‏‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بودن یا نبودن همیشه یک چیز را تجربه کردم"نبودن" و همیشه در حسرت ای "کاش ها" ماندم کاش می شد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـــه حــس قشنگـــــیه وقتــی خـــرد و داغونـــی.. .یـكی بـا تـــمام وجـــود بپـــره و بغـلـــت کنــه و بگـــه : مگه مــن مـــردم عشقــم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز عاشقانه هایم عاشقانه و صادقانه و خالصانه بودند امروز عاشقانه هایم نفرتانه و صادقانه و خالصانه است!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل من ازغم دوریت مرده تو خیال میکنی خوابش برده  یه دفعه از من بیچاره چرا نمی پرسی زنده ام یا مرده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا… آسمانت چه مزه ایست؟ من تا به حال فقط زمین خورده ام !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو به این معصومی، تشنه لب آرومی  غرق عطرگلبرگ ،توچقدر آرومی کودکانه غمگین ،بی بهانه شادی  ازسکوت پیداست ،که پراز فریادی