بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم ميخواد. .... عاشق شم. .. آخه فكرت شده دنيام. ........  اگه عاشق شدن درد ........ من اين دردو ازت ميخوام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حجم خالی تو را حجم هیچکس پر نمیکند ، باز هم بگو دوستان به جای ما…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماه به من گفت،اگر دوستت به تو پیامی نمی دهد چرا ترکش نمی کنی؟ به ماه نگاهی کردم و گفتم آیا آسمان تو را ترک می کند زمانی که نمی درخشی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخت را خوب کوبیده ای...!جای خاطره هایت هنوز تیر میکشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغض هایت را برای خودت نگهدار ، گاهی ” سبک ” نشوی ” سنگین ” تری ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پچ پچ دوستت دارم های تو در گوش او به گوشم میرسد! بازیچه ام ؟.. یا باز بچه فرضم کرده ای ؟..،

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه دوستدارم هایی روکه میشنوی میدونی دروغه هاولی قلبت واسه باورش به عقلت التماس میکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهایــــــــــــــی غریبه.......! کنارش میشینی و فقط با چند آیه قرآن محرمش میشوی! و من.....  ومن آشنا با یک دنیا عشق و حسرت به او.... نامـــــحــــــــــــــرمـــــــــــــم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

متلاطم... تنها... بيکران... کاش اقيانوسى نبودم پنچه کشان بر ساحل...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حوا راستش را بگو تو پوست سيب را کندي که روزگار اينگونه پوست ما را ميکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلاه هم میخواهی سرم بگذاری!!!!کلاه خودت رابذار.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من زنــــــــــدگی رو خیـــــــــــــــلی دوس دارم ولــــــــــــــی فک کنم دوس دختر داره . . . . چون هرچی خودمو کشتم یه لبخنــــــــــــــــدم بهم نزد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـن فـقـط آن ثـانـیـه هـایـی را بـه واقـعـیـت زنـدگـی کـردم.. کـه در آغــوش تـو بـودم و عـطـرت را اسـتـشـمـام مـی کـردم ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخته دوست داشتن کسی که  مجبــــــــوری وانمود کنی ازش متنــــــــــــفری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

... ديگه طاقت ندارم ديگه دارم مي ميرم ميخوام از اين به بعد فقط از خودم بگم بهش بگم كه بي وفا حرفامونو يادت مياد ؟! روزهايي كه باهم بوديم اصلا چيزي يادت مياد ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد که "تو" باشی، زن بودن عالی است. . . از میان تمام مذکرهای دنیا. . . فقط کافی است پای تو در میان باشد. . . نمیدانی برای تو زن بودن چه کیفی دارد عشقم. . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم ميخواد. .... عاشق شم. .. آخه فكرت شده دنيام. ........  اگه عاشق شدن درد ........ من اين دردو ازت ميخوام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حجم خالی تو را حجم هیچکس پر نمیکند ، باز هم بگو دوستان به جای ما…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماه به من گفت،اگر دوستت به تو پیامی نمی دهد چرا ترکش نمی کنی؟ به ماه نگاهی کردم و گفتم آیا آسمان تو را ترک می کند زمانی که نمی درخشی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخت را خوب کوبیده ای...!جای خاطره هایت هنوز تیر میکشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغض هایت را برای خودت نگهدار ، گاهی ” سبک ” نشوی ” سنگین ” تری ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پچ پچ دوستت دارم های تو در گوش او به گوشم میرسد! بازیچه ام ؟.. یا باز بچه فرضم کرده ای ؟..،

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه دوستدارم هایی روکه میشنوی میدونی دروغه هاولی قلبت واسه باورش به عقلت التماس میکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهایــــــــــــــی غریبه.......! کنارش میشینی و فقط با چند آیه قرآن محرمش میشوی! و من.....  ومن آشنا با یک دنیا عشق و حسرت به او.... نامـــــحــــــــــــــرمـــــــــــــم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

متلاطم... تنها... بيکران... کاش اقيانوسى نبودم پنچه کشان بر ساحل...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حوا راستش را بگو تو پوست سيب را کندي که روزگار اينگونه پوست ما را ميکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلاه هم میخواهی سرم بگذاری!!!!کلاه خودت رابذار.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من زنــــــــــدگی رو خیـــــــــــــــلی دوس دارم ولــــــــــــــی فک کنم دوس دختر داره . . . . چون هرچی خودمو کشتم یه لبخنــــــــــــــــدم بهم نزد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـن فـقـط آن ثـانـیـه هـایـی را بـه واقـعـیـت زنـدگـی کـردم.. کـه در آغــوش تـو بـودم و عـطـرت را اسـتـشـمـام مـی کـردم ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخته دوست داشتن کسی که  مجبــــــــوری وانمود کنی ازش متنــــــــــــفری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

... ديگه طاقت ندارم ديگه دارم مي ميرم ميخوام از اين به بعد فقط از خودم بگم بهش بگم كه بي وفا حرفامونو يادت مياد ؟! روزهايي كه باهم بوديم اصلا چيزي يادت مياد ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد که "تو" باشی، زن بودن عالی است. . . از میان تمام مذکرهای دنیا. . . فقط کافی است پای تو در میان باشد. . . نمیدانی برای تو زن بودن چه کیفی دارد عشقم. . .