بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مال کسي باش که حتي اگر ساده ترين لباس تنت باشد ! تو را به همه دنيا نشان دهد و بگويد اين همه دنياي من است...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شايــــد روزي من و تو در آغوش هم به اين روزهاي جدايي بخنديم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی پای تابوت عشقمو می بردند رفتن شو به دلم می سپردند باورم نمیشد عشقمو زیر یه مشت خاک سرد می سپردند باورم نمیشه عشقمو با دستای خودم خاکش کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نقش یک درخت خشک را در زندگی بازی میکنم ! نمیدانم که باید چشم انتظار بهار باشم یا هیزم شکن پیر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی دانم چرا امشب واژه هایم خیس شده اند مثل آسمانی که امشب می بارد.... و اینک باران بر لبه ی پنجره ی احساسم می نشیند و چشمانم را نوازش می دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کجا هستی؟؟؟ به آسمان نگـــــــــــــاه کن... بگذار دلخوشی ام این باشد که آسمانمان یکیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی چیزی جز . . . مبارزه میان عقل و عشق نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کار سختی ستْ دوست نداشتنِ تو باید برای خودم کار دیگری دست و پا کنم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كرفتاري عشق از اين است كه دو عاشق, نه يكديكر را به يك جور دوست دارند ونه به يك اندازه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشقي كه از يكطرف باش صاحبدلان,در دل نكاه مي دارند وخود برستان مايه ي آزار معشوق قرار مي دهند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقـتـی یـه آدمـی تـرکـت کـرد و رفـت.. حـتـی اگـه تـمـام زنـدگـیـت پـُر بـاشـه از ردِ پـاش.. بـایـد بـذاری بـره... اگـه دلـش بـاهـات بـود، هـیـچ قـدرتـی نـمـی تـونـسـت وادارش کـنـه بـه رفـتـن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـودنـت را دوســت داشـتـم ..  وقـتـی مـرا در بـرمـیـگــرفـتـی.. وبـه آغـوشـت مـیـفـشـردی  و وادارم مـیـکـردی کـه بـه هـیـچ چـیـز فـکـر نـکـنـم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی دلی هم عالمی داره کاش هیچ وقت دلی نداشتیم تا نشکنه...نسوزه...تنگ نشه...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشقی که زود به نفرت تبدیل شه، عشق نیست یه احساسه، یه هوسه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رها کنید دگر صحبت مداوا را  فراق اگر نکشد ، وصل میکشد مارا.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در بیکران دور.. برسنگ سخت گور... با گوهری سرشت.. خطی نوشته بود: ... آرامگاه عشق...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مال کسي باش که حتي اگر ساده ترين لباس تنت باشد ! تو را به همه دنيا نشان دهد و بگويد اين همه دنياي من است...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شايــــد روزي من و تو در آغوش هم به اين روزهاي جدايي بخنديم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی پای تابوت عشقمو می بردند رفتن شو به دلم می سپردند باورم نمیشد عشقمو زیر یه مشت خاک سرد می سپردند باورم نمیشه عشقمو با دستای خودم خاکش کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نقش یک درخت خشک را در زندگی بازی میکنم ! نمیدانم که باید چشم انتظار بهار باشم یا هیزم شکن پیر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی دانم چرا امشب واژه هایم خیس شده اند مثل آسمانی که امشب می بارد.... و اینک باران بر لبه ی پنجره ی احساسم می نشیند و چشمانم را نوازش می دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کجا هستی؟؟؟ به آسمان نگـــــــــــــاه کن... بگذار دلخوشی ام این باشد که آسمانمان یکیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی چیزی جز . . . مبارزه میان عقل و عشق نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کار سختی ستْ دوست نداشتنِ تو باید برای خودم کار دیگری دست و پا کنم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كرفتاري عشق از اين است كه دو عاشق, نه يكديكر را به يك جور دوست دارند ونه به يك اندازه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشقي كه از يكطرف باش صاحبدلان,در دل نكاه مي دارند وخود برستان مايه ي آزار معشوق قرار مي دهند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقـتـی یـه آدمـی تـرکـت کـرد و رفـت.. حـتـی اگـه تـمـام زنـدگـیـت پـُر بـاشـه از ردِ پـاش.. بـایـد بـذاری بـره... اگـه دلـش بـاهـات بـود، هـیـچ قـدرتـی نـمـی تـونـسـت وادارش کـنـه بـه رفـتـن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـودنـت را دوســت داشـتـم ..  وقـتـی مـرا در بـرمـیـگــرفـتـی.. وبـه آغـوشـت مـیـفـشـردی  و وادارم مـیـکـردی کـه بـه هـیـچ چـیـز فـکـر نـکـنـم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی دلی هم عالمی داره کاش هیچ وقت دلی نداشتیم تا نشکنه...نسوزه...تنگ نشه...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشقی که زود به نفرت تبدیل شه، عشق نیست یه احساسه، یه هوسه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رها کنید دگر صحبت مداوا را  فراق اگر نکشد ، وصل میکشد مارا.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در بیکران دور.. برسنگ سخت گور... با گوهری سرشت.. خطی نوشته بود: ... آرامگاه عشق...