بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست بردلم مگذار، ميسوزى... داغ خيلى چيزهابر دلم مانده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مبادا گرفته باشی !!!!  که شهری را به نماز آیات وا میدارم ...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی نخواستنت اروم بکش کنار ... غم انگیز است اگر تو را نخواهد... مسخره است اگر نفهمی .. احمقانه است اگر اصرار کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرقـے نمـے کند !! بگویم و بدانـے ...! یا ... نگویم و بدانـے..! فاصله دورت نمی کند ...!!! در خوب ترین جاﮮ جهان جا دارﮮ ...! جایـے که دست هیچ کسـے به تو نمـے رسد.: دلــــــــــــــم.....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻏـــــﺮﻕ ﺷــــﺪﻥ ﺗـــــــﺎﻭﺍﻥ ﻟـﺤﻈـــــﮧ ﺍﮮ ﺑـــــــﻮﺩ ﮐــــﮧ ﺑـــﮯﮔـــــــﺪﺍﺭ ﺑــــﮧ ﺁﺏ ﺯﺩﻡ . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مُهِم نـی اَصَــن دوسَم نَدآریـــ(: مُهِـم نی یِ نُقطِـه تَوَجُه ندآری بِهِمــ): فَقَط اینـو بِدون مَن بِـه اَندآزه دوتآییمـون دوسِت دآرم #(:

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـنجشک هـا گـرسنـه انـد...  دیـد مـیزنند ایـوان خـانـه را...  بـاشد سـفره ای تـکانـده شـود...  دیـد مـی زنـم...  ایـوان چـشم هـایـت را...  شـایـد نـگاهی بـتـکـانـی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نداشتن تو يعني اينكه ديگري تورا دارد،نميدانم نداشتنت سخت تر است؟؟؟يا تحمل اينكه ديگري تورا داشته باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از میان همه ی مردهای دنیا فقط کافیست پای تو در میان باشد!! نمیدانی برای تو خانوم بودن چه کیفی دارد........!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق؛ از آن مردان شجاع است برای ترسوها مادرنشان زن میگیرند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مگر میشود تو رد بشی و من محو چشمان تو نشوم محال است محال...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من توروکه داشته باشم مهم نیس کجای این دنیازندگی کنم. .مهم نیس چن روزدیگه زنده میمونم ..توتنهاسهم من ازاین دنیایی من توروکه داشته باشم به تموم آرزوهام رسیدم . .من ازخدافقط تو رو طلب دارم . . . همین...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه به عشقم نرسم  واسه خودم ناراحت نیستم... شرمنده ی دلم هستم که بهم اعتماد کرده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتنـــي نيست... ولـــي بي تو كماكان در مـــن... نفســـي هست... دلـــي هست... ولـــي جاني نيست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل رابدنام نکنيم آنچه بعضي هادر سينه دارند کاروانسراست نه دل...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خدا ممنونم که تو رو دارم عشقم،واقعا بعد از یه روز پر دغدغه آغوش گرم و دستهای نوازشگرت حالمو بهتر میکنه،نفس کشیدن کنارت طعم آرامش داره و بوی امنیت،خیلی میخوامت همه ی دنیای من

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست بردلم مگذار، ميسوزى... داغ خيلى چيزهابر دلم مانده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مبادا گرفته باشی !!!!  که شهری را به نماز آیات وا میدارم ...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی نخواستنت اروم بکش کنار ... غم انگیز است اگر تو را نخواهد... مسخره است اگر نفهمی .. احمقانه است اگر اصرار کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرقـے نمـے کند !! بگویم و بدانـے ...! یا ... نگویم و بدانـے..! فاصله دورت نمی کند ...!!! در خوب ترین جاﮮ جهان جا دارﮮ ...! جایـے که دست هیچ کسـے به تو نمـے رسد.: دلــــــــــــــم.....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻏـــــﺮﻕ ﺷــــﺪﻥ ﺗـــــــﺎﻭﺍﻥ ﻟـﺤﻈـــــﮧ ﺍﮮ ﺑـــــــﻮﺩ ﮐــــﮧ ﺑـــﮯﮔـــــــﺪﺍﺭ ﺑــــﮧ ﺁﺏ ﺯﺩﻡ . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مُهِم نـی اَصَــن دوسَم نَدآریـــ(: مُهِـم نی یِ نُقطِـه تَوَجُه ندآری بِهِمــ): فَقَط اینـو بِدون مَن بِـه اَندآزه دوتآییمـون دوسِت دآرم #(:

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـنجشک هـا گـرسنـه انـد...  دیـد مـیزنند ایـوان خـانـه را...  بـاشد سـفره ای تـکانـده شـود...  دیـد مـی زنـم...  ایـوان چـشم هـایـت را...  شـایـد نـگاهی بـتـکـانـی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نداشتن تو يعني اينكه ديگري تورا دارد،نميدانم نداشتنت سخت تر است؟؟؟يا تحمل اينكه ديگري تورا داشته باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از میان همه ی مردهای دنیا فقط کافیست پای تو در میان باشد!! نمیدانی برای تو خانوم بودن چه کیفی دارد........!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق؛ از آن مردان شجاع است برای ترسوها مادرنشان زن میگیرند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مگر میشود تو رد بشی و من محو چشمان تو نشوم محال است محال...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من توروکه داشته باشم مهم نیس کجای این دنیازندگی کنم. .مهم نیس چن روزدیگه زنده میمونم ..توتنهاسهم من ازاین دنیایی من توروکه داشته باشم به تموم آرزوهام رسیدم . .من ازخدافقط تو رو طلب دارم . . . همین...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه به عشقم نرسم  واسه خودم ناراحت نیستم... شرمنده ی دلم هستم که بهم اعتماد کرده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتنـــي نيست... ولـــي بي تو كماكان در مـــن... نفســـي هست... دلـــي هست... ولـــي جاني نيست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل رابدنام نکنيم آنچه بعضي هادر سينه دارند کاروانسراست نه دل...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خدا ممنونم که تو رو دارم عشقم،واقعا بعد از یه روز پر دغدغه آغوش گرم و دستهای نوازشگرت حالمو بهتر میکنه،نفس کشیدن کنارت طعم آرامش داره و بوی امنیت،خیلی میخوامت همه ی دنیای من