بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه دستانش را"آردی"میکرد... نه صدایش را"نازک"...!! ازکجابه گرگ بودنش شک میکردم؟؟؟هان؟؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی ! چیه !  باز که پیدات شد  قربونت برم این دفعه دیر اومدی من عقد کردم به عقد غمها در آمدم  لایک: غم نبودنت کمرمو شکشته!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به این که راحت دروغ می گی ...عادت کردم !ولی ... دلم می سوزه وقتی برای اثبات دروغت ... می گی به جون تو که دوستت دارم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا وقتی هستی توی این خونه .... منو هیچ چیزی ، نمیترسونه  هوامو داری ، من هرجا باشم ...... یه لحظه حتی نذار تنها شم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتا باید یقه ی احساست را بگیری . با تموم قدرت سرش دا بزنی و بگی : . . . تو رو خدا بـسه بسه دیگه تا حالا هرچی کشیدم از دست تو بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کنارت چقد حال من بهتره / ازون حالی که این روزا میشه داشت.... اگه دنیا هرچی که داشتم گرفت/ ولی دستتو توی دستم گذاشت..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راستش را بخواهی دیگر منتظر آمدن تو نیستم منتظر رفتن خودم هستم قلبم پیرزنی هفتادساله است... زانوهایش درد میکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق که شدی سمج باش آنقدر رسوا بازی در بیار تا خدا خودش پا درمیانی کند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دود سيگارم را بيشتر از تو دوست دارم...كم رنگ هست...اما دو رنگ نيست...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر از خدا نمیخواهم ک مرا ب تو برساند آری این خواسته بزرگیست از کسی ک خود تنهاست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف های من بماند برای بعد........دلخوری هایم.....دلتنگیهایم.....و تمام اشک هایم............تو از خودت بگو.......با او چگونه میگذرد که با من نمیگذشت............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینـکه میان دستـانت لـحظه ای چشـمهایم را ببنـدم و دنـیــــا  به سـکوت صدای نفس هایـت فرو رود ، نمیـدانی چه هیجانیــست عشـق من....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا که از جانب معشوقه نباشد کششے کوشش عاشقه بیچاره به جایے نرسد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همین که تو میدانــی " دوستت دارم" کافیست... بگذار خفه کند خودش را دنیا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کــــــاش هـــــر امـــدنـــــی رفـــتــــنی نداشـــــت کــــــاش هـــــر امـــــدنـــی تا ابد مانـــــدی هــــم داشــــت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از سفره ی دلم کنار کشیده ای؛ چشمم شور بود یا دستم بی نمک....؟!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه دستانش را"آردی"میکرد... نه صدایش را"نازک"...!! ازکجابه گرگ بودنش شک میکردم؟؟؟هان؟؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی ! چیه !  باز که پیدات شد  قربونت برم این دفعه دیر اومدی من عقد کردم به عقد غمها در آمدم  لایک: غم نبودنت کمرمو شکشته!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به این که راحت دروغ می گی ...عادت کردم !ولی ... دلم می سوزه وقتی برای اثبات دروغت ... می گی به جون تو که دوستت دارم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا وقتی هستی توی این خونه .... منو هیچ چیزی ، نمیترسونه  هوامو داری ، من هرجا باشم ...... یه لحظه حتی نذار تنها شم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتا باید یقه ی احساست را بگیری . با تموم قدرت سرش دا بزنی و بگی : . . . تو رو خدا بـسه بسه دیگه تا حالا هرچی کشیدم از دست تو بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کنارت چقد حال من بهتره / ازون حالی که این روزا میشه داشت.... اگه دنیا هرچی که داشتم گرفت/ ولی دستتو توی دستم گذاشت..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راستش را بخواهی دیگر منتظر آمدن تو نیستم منتظر رفتن خودم هستم قلبم پیرزنی هفتادساله است... زانوهایش درد میکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق که شدی سمج باش آنقدر رسوا بازی در بیار تا خدا خودش پا درمیانی کند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دود سيگارم را بيشتر از تو دوست دارم...كم رنگ هست...اما دو رنگ نيست...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر از خدا نمیخواهم ک مرا ب تو برساند آری این خواسته بزرگیست از کسی ک خود تنهاست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف های من بماند برای بعد........دلخوری هایم.....دلتنگیهایم.....و تمام اشک هایم............تو از خودت بگو.......با او چگونه میگذرد که با من نمیگذشت............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینـکه میان دستـانت لـحظه ای چشـمهایم را ببنـدم و دنـیــــا  به سـکوت صدای نفس هایـت فرو رود ، نمیـدانی چه هیجانیــست عشـق من....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا که از جانب معشوقه نباشد کششے کوشش عاشقه بیچاره به جایے نرسد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همین که تو میدانــی " دوستت دارم" کافیست... بگذار خفه کند خودش را دنیا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کــــــاش هـــــر امـــدنـــــی رفـــتــــنی نداشـــــت کــــــاش هـــــر امـــــدنـــی تا ابد مانـــــدی هــــم داشــــت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از سفره ی دلم کنار کشیده ای؛ چشمم شور بود یا دستم بی نمک....؟!