بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم شریک تختخوابت کیست ؟اماهنوزشریک بی خوابی من خیال توست!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آوارگیم تنهاییم دلتنگیم زندگیم با وجود تو معنا میشود دوستت دارم بهترینم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه تفاوت عمیقی ست بین تنهایی قبل از نبودنت و تنهایی بعد از نبودنت.........!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اولین پستمه ... توباش... توکنارم باش... نترس!نمیمیری... من نفس نمیکشم... تمام هوای اتاق برای تو... فقط کنارم باش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باش... تابودنت دلیل بودن باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می آیی می شوی تمام زندگی آدمی و وقتی می روی همه چی تمام می شود حتی زندگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم يك شب آروم ميخواهد با آهنگي رومانتيك چندتا شمع و يك عالمه تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مگه اینگه برف بیاد تا بتونیم آدم بسازیم..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به امید نگاهت ایستادن به روی شانه هایت سر نهادن مرا خوشتر از اینها آرزوییست دهان کوچکت را بوسه دادن‎ ‎

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزهایم عجیب دلگیــــــــرند مثل آن جمعه ای که تب دارد بادل مـــــن کمی مدارا کن ... به خدا قلــــــــب هم عصب دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن چنان شوق تو دارد دل من که اگر نامه رسان گرگ بیابان باشد قدمش میبوسم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه را وعده به دیدار قیامت دادند تا قیامت چه کند آن که گرفتار تو شد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی دوست دارم ،  عشقمان بسیار عمیق مثل یک اقیانوس به بلندی ستاره ها و به بی نظیری آسمان . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی‌ وقتا باید بذاری آدما همینطوری برن ، نه برای اینکه اونا واسه تو با ارزش نیستن . بلکه برای اینکه تو دیگه برای اونا با ارزش نیستی‌

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادم بشو نیستم بالبخندت خر میشوم بادوریت سگ میشوم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مسافت نمیتونه به محبت فاصله بده  با اینکه کنارم نیستی مهربونیت رو حس میکنم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم شریک تختخوابت کیست ؟اماهنوزشریک بی خوابی من خیال توست!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آوارگیم تنهاییم دلتنگیم زندگیم با وجود تو معنا میشود دوستت دارم بهترینم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه تفاوت عمیقی ست بین تنهایی قبل از نبودنت و تنهایی بعد از نبودنت.........!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اولین پستمه ... توباش... توکنارم باش... نترس!نمیمیری... من نفس نمیکشم... تمام هوای اتاق برای تو... فقط کنارم باش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باش... تابودنت دلیل بودن باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می آیی می شوی تمام زندگی آدمی و وقتی می روی همه چی تمام می شود حتی زندگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم يك شب آروم ميخواهد با آهنگي رومانتيك چندتا شمع و يك عالمه تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مگه اینگه برف بیاد تا بتونیم آدم بسازیم..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به امید نگاهت ایستادن به روی شانه هایت سر نهادن مرا خوشتر از اینها آرزوییست دهان کوچکت را بوسه دادن‎ ‎

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزهایم عجیب دلگیــــــــرند مثل آن جمعه ای که تب دارد بادل مـــــن کمی مدارا کن ... به خدا قلــــــــب هم عصب دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن چنان شوق تو دارد دل من که اگر نامه رسان گرگ بیابان باشد قدمش میبوسم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه را وعده به دیدار قیامت دادند تا قیامت چه کند آن که گرفتار تو شد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی دوست دارم ،  عشقمان بسیار عمیق مثل یک اقیانوس به بلندی ستاره ها و به بی نظیری آسمان . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی‌ وقتا باید بذاری آدما همینطوری برن ، نه برای اینکه اونا واسه تو با ارزش نیستن . بلکه برای اینکه تو دیگه برای اونا با ارزش نیستی‌

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادم بشو نیستم بالبخندت خر میشوم بادوریت سگ میشوم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مسافت نمیتونه به محبت فاصله بده  با اینکه کنارم نیستی مهربونیت رو حس میکنم