بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تو.....! بيعتم را برداشتم.........!! پيمان شكن! شمشير زدن در سپاه عشق لياقت ميخواهد ......... كه تو نداري ...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش سریع تر از نور بودم تا بتونم زودتر ازش بهت برسم تا نزارم حتی بهت نزدیک شه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتها "یک شب" "چند روز" طول میکشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیباتریــــــــن گـــناه منی!! از تـــو، به خـــدا هم پنـــاه نمــــی برم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم را"تهدید"کرده ام...که اگریکباردیگربهانه ات رابگیرت میدهم "دوباره" بسوزانیش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از عاشقانه ترین عاشقانه ها چون عاشقم عاشقانه بیزارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا به دستاي تو عادت كردم تورو غصه ها ازم دزديدن خيلي طوفانيه دريا امشب  مگه موجا تورو با كي ديدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد دارد “امروز”حرفی برای گفتن نداشته باشی با کسی که تا “دیروز” تمام حرف هایت را فقط به او می گفتی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاعر از کوچه مهتاب گذشت  -لیک شعری نسرود  ...نه که سرگشته نبود ...نه که معشوقه نداشت  سال ها بود که آن کوچه خیابان شده بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جای خالی اش رابافرض پرمیکنم... حرامش باد انکه پرکرد جای مرا!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ساعت شنی روی میز نگاه میکنم....در ذهنم گهگاهی خاطره ای عبور می کند....دارم به خاطر می اورم لحظات باتو بودن را.... لحظاتی که قلب هامان برای یک دیگر می تپید نه برای دیگری....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی میرسه که جای خالیم رو با هیچ چیز نمیتونی پر کنی...... من "خاص" نبودم،فقط عشقم بی ریا بود... و عشق بی ریا کیمیاست..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی یعنی روبروی دریا ایستاده باشی وخاطرات یک خیابان خفت کند!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميگويند صداى دورگه ات را دوست داريم... کاش مى دانستند دليلش بغض نشکسته ى انتظار است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوشه در گوشه صحرا آهسته بخواب... گرگ ها همه میدانند که تو آهوی منی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط چند لحظه كنارم بشين. ..... يه روياي كوتاه , تنها همين. .. ته آرزوهاي من اين شده. .. ته آرزوهاي ما رو ببين.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تو.....! بيعتم را برداشتم.........!! پيمان شكن! شمشير زدن در سپاه عشق لياقت ميخواهد ......... كه تو نداري ...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش سریع تر از نور بودم تا بتونم زودتر ازش بهت برسم تا نزارم حتی بهت نزدیک شه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتها "یک شب" "چند روز" طول میکشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیباتریــــــــن گـــناه منی!! از تـــو، به خـــدا هم پنـــاه نمــــی برم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم را"تهدید"کرده ام...که اگریکباردیگربهانه ات رابگیرت میدهم "دوباره" بسوزانیش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از عاشقانه ترین عاشقانه ها چون عاشقم عاشقانه بیزارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا به دستاي تو عادت كردم تورو غصه ها ازم دزديدن خيلي طوفانيه دريا امشب  مگه موجا تورو با كي ديدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد دارد “امروز”حرفی برای گفتن نداشته باشی با کسی که تا “دیروز” تمام حرف هایت را فقط به او می گفتی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاعر از کوچه مهتاب گذشت  -لیک شعری نسرود  ...نه که سرگشته نبود ...نه که معشوقه نداشت  سال ها بود که آن کوچه خیابان شده بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جای خالی اش رابافرض پرمیکنم... حرامش باد انکه پرکرد جای مرا!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ساعت شنی روی میز نگاه میکنم....در ذهنم گهگاهی خاطره ای عبور می کند....دارم به خاطر می اورم لحظات باتو بودن را.... لحظاتی که قلب هامان برای یک دیگر می تپید نه برای دیگری....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی میرسه که جای خالیم رو با هیچ چیز نمیتونی پر کنی...... من "خاص" نبودم،فقط عشقم بی ریا بود... و عشق بی ریا کیمیاست..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی یعنی روبروی دریا ایستاده باشی وخاطرات یک خیابان خفت کند!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميگويند صداى دورگه ات را دوست داريم... کاش مى دانستند دليلش بغض نشکسته ى انتظار است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوشه در گوشه صحرا آهسته بخواب... گرگ ها همه میدانند که تو آهوی منی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط چند لحظه كنارم بشين. ..... يه روياي كوتاه , تنها همين. .. ته آرزوهاي من اين شده. .. ته آرزوهاي ما رو ببين.