بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"کنار دنیایم بمان" اگر نباشی "دلم" که هیچ "دنیا" هم تنگ می شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموشش کرده ام! فقط گاهى بى اختیار اسمش را که میشنوم میشکنم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور کنم از پیش من رفتی؟ یا رفتنت تنها یه کابوسه؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچی قشنگتر از نگاه کردن به چشای بادومی شوهرم نی... خدایا این لذت رو ازم نگیر..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من هستم تو هستی اما قسمت نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اميد داشتم در بهشت خداوند تورا پيدا كنم حال اينجا بهشت است، يا تو حوري؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم ببینمش مگرم درد اشتیاق ساکن شود... بدیدم و مشتاق تر شدم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هنگامي كه ميخواهي بخوابي ازم ميپرسي از جانم چه خواهي؟ به خنده گويمت گيرم درآغوش تورا، اين را بدان خواهي نخواهي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و لبخند زنان پایش را...روی گلویم فشار میدهد...تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستم نه، اما دلم به هنگام نوشتن نام تو میلرزد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم شکست ؟! عیبی ندارد شکستنی ست دیگر لعنتی ، می شکند اصلا فدای سرت ... قضا و بلا بود از سرت دور شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه منتظر بودم چیزی بشود اتفاق کوچکی بیافتد.... مثلا سرما بخورم....؛یا دستم را ببرم بعد... با آب و تاب برای تو تعریف کنم...  وقتی نگران می شوی عاشق تر می شوم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیا باران.!نيا لعنتی؛نيا...يارم با ديگری بيرون است...سرما میخورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا دیوانگی نسبت به حساب نمی اید!؟ مثلا بپرسند شماچه نسبتی با هم دارید ؟ و من جواب بدم من دیوونشم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سال هابود که درآرزوی شقایق دل میسوخت ورویای ستاره شب وروز همراهم بود تاتورادیدم وبه قول سهراب دل از آرزوی شقایق خالی شد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم ای فرهاد، دگر فکر شیرین نیستی؟؟؟ گفت: آهسته تر ای دوست، لیلی با من است!!!!!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"کنار دنیایم بمان" اگر نباشی "دلم" که هیچ "دنیا" هم تنگ می شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموشش کرده ام! فقط گاهى بى اختیار اسمش را که میشنوم میشکنم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور کنم از پیش من رفتی؟ یا رفتنت تنها یه کابوسه؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچی قشنگتر از نگاه کردن به چشای بادومی شوهرم نی... خدایا این لذت رو ازم نگیر..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من هستم تو هستی اما قسمت نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اميد داشتم در بهشت خداوند تورا پيدا كنم حال اينجا بهشت است، يا تو حوري؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم ببینمش مگرم درد اشتیاق ساکن شود... بدیدم و مشتاق تر شدم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هنگامي كه ميخواهي بخوابي ازم ميپرسي از جانم چه خواهي؟ به خنده گويمت گيرم درآغوش تورا، اين را بدان خواهي نخواهي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و لبخند زنان پایش را...روی گلویم فشار میدهد...تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستم نه، اما دلم به هنگام نوشتن نام تو میلرزد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم شکست ؟! عیبی ندارد شکستنی ست دیگر لعنتی ، می شکند اصلا فدای سرت ... قضا و بلا بود از سرت دور شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه منتظر بودم چیزی بشود اتفاق کوچکی بیافتد.... مثلا سرما بخورم....؛یا دستم را ببرم بعد... با آب و تاب برای تو تعریف کنم...  وقتی نگران می شوی عاشق تر می شوم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیا باران.!نيا لعنتی؛نيا...يارم با ديگری بيرون است...سرما میخورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا دیوانگی نسبت به حساب نمی اید!؟ مثلا بپرسند شماچه نسبتی با هم دارید ؟ و من جواب بدم من دیوونشم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سال هابود که درآرزوی شقایق دل میسوخت ورویای ستاره شب وروز همراهم بود تاتورادیدم وبه قول سهراب دل از آرزوی شقایق خالی شد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم ای فرهاد، دگر فکر شیرین نیستی؟؟؟ گفت: آهسته تر ای دوست، لیلی با من است!!!!!!!