بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیام ها گاه گاه است , انچه که میماند یاد توست......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی حرفارو نمیشه با ترانه ها بگیم  عمری چشمامو بستم رو تموم زندگی وقتی ترسی تو دلم نیست واسه چی سکوت کنم  من به قله نرسیدم که بخوام سقوت کنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حــکــایــتــی سـت غریــب .. شــبهــایــی کــه هَستـی و نَدارمَــت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﭼﯿﺰﯼ ﻧﯿﺴﺖ ... ﺁﺭﺍﻡ ﺑﮕﯿﺮ ﺩﻝ ﺑﯽ ﮔﻨﺎﻫﻢ ... ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺍﺯ ﺗﻮ ﻧيست ... ﺍﻭ ﺑﯽ ﺻﻔﺖ ﺑﻮﺩ ... ﻋﺎﺷﻘﺖ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪﯼ ﻣﻠﯿﺢ ﺗﺮﮐﺖ ﮐﺮﺩ ... ﺁﺭﺍﻡ ﺑﮕﯿﺮ ... ﺧﺪﺍﯾﺖ ﺟﺎﯼ ﺣﻖ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ ... و بازهم سه نقطه هاي بى پايان من ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل نوشته یک دل شکسته  چرا رخت بست از خاطرت نقش نگاه پر غمم  طنین بغض دل با التماس بر ماندنت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش احساسی به اسم دلتنگی وجود نداشت که باعث بشه مزاحمت بشم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه اسمش عشق است...نه علاقه...نه حتی عادت... "حماقت" محض است دلتنگ کسی باشی که دلش با تو نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد دارد ..! کسی تنهایت بگذارد که به جرم با او بودن ... همه تنهایت گذاشتن ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه اینکه بی تو نخندم نه اما به خدا تمام این خنده های خام بی خیال به یک تبسم کوتاه دیدار چهارشنبه ها نمی ارزند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه در بدترین لحظه ها تنها رها می کنی مراو بدترینِ لحظه ها وقتی است که تو مرا تنها رها می کنی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه که بودم تو اوج تنهایی سرم شلوغ بود الآن تو اوج شلوغی تنهام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سال ها امد و رفت بارها من دیدم کوچ مرغان غزل خوان چمن سفر چلچله ها لیک یاد تو ز دل کوچ نکرد بی شک منتظر معجزه ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگار "ر" اضافی است این وسط؛به هرکه میگویم"درکم"کن؛دکم میکند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميگويند تاريخ گذشته است نوشته هايم ... بيشتر بنويسم مسموميت به بار مياورد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راســـــــــتـــــــی، در میـــان این همـــه اگـــر، تـــو چـــقــــدر "بایــــــدی" !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 تکیه بده.اما به شانه های که اگر خوابت برد سرت را زمین نگذارد...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیام ها گاه گاه است , انچه که میماند یاد توست......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی حرفارو نمیشه با ترانه ها بگیم  عمری چشمامو بستم رو تموم زندگی وقتی ترسی تو دلم نیست واسه چی سکوت کنم  من به قله نرسیدم که بخوام سقوت کنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حــکــایــتــی سـت غریــب .. شــبهــایــی کــه هَستـی و نَدارمَــت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﭼﯿﺰﯼ ﻧﯿﺴﺖ ... ﺁﺭﺍﻡ ﺑﮕﯿﺮ ﺩﻝ ﺑﯽ ﮔﻨﺎﻫﻢ ... ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺍﺯ ﺗﻮ ﻧيست ... ﺍﻭ ﺑﯽ ﺻﻔﺖ ﺑﻮﺩ ... ﻋﺎﺷﻘﺖ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪﯼ ﻣﻠﯿﺢ ﺗﺮﮐﺖ ﮐﺮﺩ ... ﺁﺭﺍﻡ ﺑﮕﯿﺮ ... ﺧﺪﺍﯾﺖ ﺟﺎﯼ ﺣﻖ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ ... و بازهم سه نقطه هاي بى پايان من ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل نوشته یک دل شکسته  چرا رخت بست از خاطرت نقش نگاه پر غمم  طنین بغض دل با التماس بر ماندنت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش احساسی به اسم دلتنگی وجود نداشت که باعث بشه مزاحمت بشم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه اسمش عشق است...نه علاقه...نه حتی عادت... "حماقت" محض است دلتنگ کسی باشی که دلش با تو نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد دارد ..! کسی تنهایت بگذارد که به جرم با او بودن ... همه تنهایت گذاشتن ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه اینکه بی تو نخندم نه اما به خدا تمام این خنده های خام بی خیال به یک تبسم کوتاه دیدار چهارشنبه ها نمی ارزند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه در بدترین لحظه ها تنها رها می کنی مراو بدترینِ لحظه ها وقتی است که تو مرا تنها رها می کنی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه که بودم تو اوج تنهایی سرم شلوغ بود الآن تو اوج شلوغی تنهام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سال ها امد و رفت بارها من دیدم کوچ مرغان غزل خوان چمن سفر چلچله ها لیک یاد تو ز دل کوچ نکرد بی شک منتظر معجزه ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگار "ر" اضافی است این وسط؛به هرکه میگویم"درکم"کن؛دکم میکند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميگويند تاريخ گذشته است نوشته هايم ... بيشتر بنويسم مسموميت به بار مياورد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راســـــــــتـــــــی، در میـــان این همـــه اگـــر، تـــو چـــقــــدر "بایــــــدی" !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 تکیه بده.اما به شانه های که اگر خوابت برد سرت را زمین نگذارد...