بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک بار مُردنت جوابِ نابود شدن های لحظه لحظه ی من را نمی دهد ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گذشتی از منو عشقم  خیلی زود و پر بهانه ندیدی برات نوشتم  یک ترانه ،کودکانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم بارانیست قلبم دارد غرق می شود خبری از غریق نجات دلم نیست شاید همان بهتر که قلبم غرق شود تا اورا نبینم که با کسی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلایل بودنم را مرور میکنم، هرروز از تعدادشان کم می شود آخرین بار تنها یکی مانده بود و آن هم تنها دیدن تو بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لامارتین شاعر فرانسوی میگه : تو را دوست دارم بدون انکه علتش را بدانم  محبتی که علت داشته باشد یا احترام است یا ریا ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به تو سوگند و به ناز گل سرخ و به پروانه که در عشق فنا می گردد : زندگی زیبا نیست! آنچه زیباست تویی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صــــــــبـر..... یکــ فریب بزرگ است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درست یه خورده اونطرف تر.. یه گوشه ای از دنیا داره کنار اون زندگی میکنه.. بی خبر از این که نمیدونه یه خورده اینطرف تر.. یه گوشه ای از دنیا... "هنوز تمام زندگی یه نفره".. . . . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تصوراتم از تو با ” کــــــــاش ” گره خورده تـــو ، توقعاتت از من با ” بایـــــــــد”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیامبر شبهای دلتنگی ام باش، که من بی اعجاز، ترا مؤمنم!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیزترین آدمها مثل پازلن!اگه نباشن نه جاشون پر میشه نه چیزی جاشونو مییگیره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی جای "خنده" غم میشینه روی لبام تشنه نوازشم اونم با دستای تو.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازنده منم که در را باز میگذارم.... شاید روزی بازگردی.... دزدهم که بیاید چیز مهمی برای بردن نمیابد مهم من بودم که تو بردی!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم تکیه کلامت بود من بیخود به آن تکیه کرده بودم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی‌ کسی‌ رو پیدا کردی ؛  که کنارش بدون هیچ دلیلی ،  فقط به خاطر اینکه کنارشی ! خوشحالی‌ ....  دیگه به درک که بقیه چی‌ میگن !  کنارش باش و از کنار هم بودن لذت ببر ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حواى من ... مرا به کشور چشم هایت تبعید کند ... دوست دارم زندانی سیاسی چشم هایت باشم ... و بازهم سه نقطه هاى بىپايان من ...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک بار مُردنت جوابِ نابود شدن های لحظه لحظه ی من را نمی دهد ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گذشتی از منو عشقم  خیلی زود و پر بهانه ندیدی برات نوشتم  یک ترانه ،کودکانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم بارانیست قلبم دارد غرق می شود خبری از غریق نجات دلم نیست شاید همان بهتر که قلبم غرق شود تا اورا نبینم که با کسی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلایل بودنم را مرور میکنم، هرروز از تعدادشان کم می شود آخرین بار تنها یکی مانده بود و آن هم تنها دیدن تو بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لامارتین شاعر فرانسوی میگه : تو را دوست دارم بدون انکه علتش را بدانم  محبتی که علت داشته باشد یا احترام است یا ریا ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به تو سوگند و به ناز گل سرخ و به پروانه که در عشق فنا می گردد : زندگی زیبا نیست! آنچه زیباست تویی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صــــــــبـر..... یکــ فریب بزرگ است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درست یه خورده اونطرف تر.. یه گوشه ای از دنیا داره کنار اون زندگی میکنه.. بی خبر از این که نمیدونه یه خورده اینطرف تر.. یه گوشه ای از دنیا... "هنوز تمام زندگی یه نفره".. . . . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تصوراتم از تو با ” کــــــــاش ” گره خورده تـــو ، توقعاتت از من با ” بایـــــــــد”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیامبر شبهای دلتنگی ام باش، که من بی اعجاز، ترا مؤمنم!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیزترین آدمها مثل پازلن!اگه نباشن نه جاشون پر میشه نه چیزی جاشونو مییگیره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی جای "خنده" غم میشینه روی لبام تشنه نوازشم اونم با دستای تو.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازنده منم که در را باز میگذارم.... شاید روزی بازگردی.... دزدهم که بیاید چیز مهمی برای بردن نمیابد مهم من بودم که تو بردی!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم تکیه کلامت بود من بیخود به آن تکیه کرده بودم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی‌ کسی‌ رو پیدا کردی ؛  که کنارش بدون هیچ دلیلی ،  فقط به خاطر اینکه کنارشی ! خوشحالی‌ ....  دیگه به درک که بقیه چی‌ میگن !  کنارش باش و از کنار هم بودن لذت ببر ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حواى من ... مرا به کشور چشم هایت تبعید کند ... دوست دارم زندانی سیاسی چشم هایت باشم ... و بازهم سه نقطه هاى بىپايان من ...