بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب که می شود دلم وجودت را می طلبد نه اینکه آغوش گرمت را ، نـــــــــــــــــــــــه فقط اینکه باشی و در گوشم بگویی شبخیر ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی حوصلگیہایم را ببخش،بدخلقیہایم را فراموش کن،بی اعتنائیہایم را جدی نگیر...در عوض من ترا میبخشم کہ مسبب ھمہ ی اینہاۓ!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طاقت تنهایی تو هوای دو نفره رو نداشتم،نشستم خونه، رو مبل دونفره…. هه چقدر داغونم من....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توی هر شهر غریبی باتو میشه موندنی شد قصه ی هزار و یکشب میشه بود و خوندنی شد مشق عشقای قدیمو باتو میشه خط خطی کرد میشه شاه قصه ها رو یه گدای پاپتی کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من هنوزم نگرانم که تو حرفامو ندونی این دیگه یه التماسه، من میخوام بیای بمونی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بزرگی و شکوه خود را در آینه چشمان می دیدی دیگر خود را برای کس دیگری کوچک نمی کردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه راحت زندگیم شده مات یه پارادوکس مسخره چه سخت من شدم کیش این تناقض:عشق و نفرت... حسی که بهت دارم تشخیصش سخته!!!خیلی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوسـت داشـن مـثـل یـه مـوجـود زنـده اسـت ... وقـتـی مـریـض شد،نـبـایـد دعـواش کـنـی کـه چـرا مـریـض شـده ... عـوضـش بـایـد بـیـشـتـر وقـت بـراش بـذاری و بـیـشـتـر بـا صـبـوری ازش نـگـهداری کـنی...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها يك خداحافظي بي دليل دل تمام سلام هايم را شكست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"توش چی دیدی که عاشقش شدی؟؟" آخه مگه اینم سواله که می پرسی... اگه قرار بود توام ببینی که تو عاشقش می شدی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمری قسم می خوره که سرش به کارش باشه  بس که قسم شکوند دلم دچار تکرار شد  هی میگه سر به راهمو سر به هوا نیستم  باز دوباره یکی رو دید زودی هوادار شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن کسي که دوستت داره وظيفس اما دوست داشته شدن توسط کسي که دوستش داري زندگيه ! !!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دلم گفتم بخواب !!! هیچکس آشفتگی ات را شانه نخواهد زد  اینجا پر از تنهایی ست.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق از پاکترین درجات انسان است.... عشق مثل راه رفتن رو آبــــــــــ عاشق ديگه پیدا نمیشـــــــه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچوقت از دوست داشتن انصراف نده..حتي اگه کسي بهت دروغ گفت بازم بهش فرصت بده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺧﻮﺵ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﺍﻭﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﻭ ﻧﻔﺮﻥ ﻭ ﻧﻔﺮ ﺩﻭﻣﺸﻮﻥ ﺭﻭ ﺑﺎ ﺩﻧﯿﺎ ﻋﻮﺽ ﻧﻤﯿﮑﻨﻦ ..

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب که می شود دلم وجودت را می طلبد نه اینکه آغوش گرمت را ، نـــــــــــــــــــــــه فقط اینکه باشی و در گوشم بگویی شبخیر ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی حوصلگیہایم را ببخش،بدخلقیہایم را فراموش کن،بی اعتنائیہایم را جدی نگیر...در عوض من ترا میبخشم کہ مسبب ھمہ ی اینہاۓ!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طاقت تنهایی تو هوای دو نفره رو نداشتم،نشستم خونه، رو مبل دونفره…. هه چقدر داغونم من....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توی هر شهر غریبی باتو میشه موندنی شد قصه ی هزار و یکشب میشه بود و خوندنی شد مشق عشقای قدیمو باتو میشه خط خطی کرد میشه شاه قصه ها رو یه گدای پاپتی کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من هنوزم نگرانم که تو حرفامو ندونی این دیگه یه التماسه، من میخوام بیای بمونی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بزرگی و شکوه خود را در آینه چشمان می دیدی دیگر خود را برای کس دیگری کوچک نمی کردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه راحت زندگیم شده مات یه پارادوکس مسخره چه سخت من شدم کیش این تناقض:عشق و نفرت... حسی که بهت دارم تشخیصش سخته!!!خیلی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوسـت داشـن مـثـل یـه مـوجـود زنـده اسـت ... وقـتـی مـریـض شد،نـبـایـد دعـواش کـنـی کـه چـرا مـریـض شـده ... عـوضـش بـایـد بـیـشـتـر وقـت بـراش بـذاری و بـیـشـتـر بـا صـبـوری ازش نـگـهداری کـنی...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها يك خداحافظي بي دليل دل تمام سلام هايم را شكست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"توش چی دیدی که عاشقش شدی؟؟" آخه مگه اینم سواله که می پرسی... اگه قرار بود توام ببینی که تو عاشقش می شدی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمری قسم می خوره که سرش به کارش باشه  بس که قسم شکوند دلم دچار تکرار شد  هی میگه سر به راهمو سر به هوا نیستم  باز دوباره یکی رو دید زودی هوادار شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن کسي که دوستت داره وظيفس اما دوست داشته شدن توسط کسي که دوستش داري زندگيه ! !!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دلم گفتم بخواب !!! هیچکس آشفتگی ات را شانه نخواهد زد  اینجا پر از تنهایی ست.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق از پاکترین درجات انسان است.... عشق مثل راه رفتن رو آبــــــــــ عاشق ديگه پیدا نمیشـــــــه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچوقت از دوست داشتن انصراف نده..حتي اگه کسي بهت دروغ گفت بازم بهش فرصت بده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺧﻮﺵ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﺍﻭﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﻭ ﻧﻔﺮﻥ ﻭ ﻧﻔﺮ ﺩﻭﻣﺸﻮﻥ ﺭﻭ ﺑﺎ ﺩﻧﯿﺎ ﻋﻮﺽ ﻧﻤﯿﮑﻨﻦ ..