بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی یه مرد غم داره یه کوه درد داره وقتی یه زن غم داره فقط یه کوه کم داره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینکه کاسه ای زیر نیم کاسه است یعنی من به تو فکر میکنم ....وتو به دیگری... .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از قشنگترین حس ها اینه که بعده یه دعــوا از نگاهش بفهمی که هنوزم دوســـت داره...♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ھستن آدمہائی کہ عاشقن.عشقشون ترکشون میکنہ اما... ھرگز نمیگن ای کاش ھیچوقت با ھم آشنا نمیشدیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدا میکنم تو را این جانی که میگویی ، جانم را میگیرد نزن این حرف ها را دل من جنبه ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی ترانه ها را می توان بارها و بارها گوش داد بعضی انسان ها را می توان بارها و بارها دوست داشت مثل تو عزیزم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوزم در پی اونم که می شه عاشقش باشم مثل دریای من باشه منم چون قایقش باشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا عشق من پاکه  درسته عشقی از خاکه منم اون عاشق خاکی که از عشق تو دل چاکه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایـن شــعرهـــا بـــرونــد بــه جــهنّم مــن فقــط دیــوانـه ی آن لحــظه ام… که قــــلبت… زیــــر ســـرم دسـت و پـــا بزند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جهانم را که زیر و رو کردی، نمی دانی غم هایم را کجا انداختی؟ هرچه می گردم اثری ازشان نیست! دارم می میرم از تنهایی پس این غم ها کجا رفتند؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ویژه داداش مسیحای عزیز  عاشق نمی تونه غم عشقشو ببینه  دنیا بدون عشق واسه عاشق غمگینه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به من شک کن.. اگه هنگام بارون؛ روی یه پنجره پرده کشیدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ثانيه هاي بي تو تمام من است که تباه ميشود تمام قلب تو که انگار شاد است خود را براي تمام اين لحظات نميبخشم و تو را که پنهان کردي رنجي و عذابي که برايت ساختم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزویش برای من ، شیرینیش برای دیگری … این است سهم من زندگی !!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـر شــــب شـانـه مـی زنـم مـوهـایـم را.. صـبـح کـه بـیـدار مـیـشـوم، مـوهـایـم پـریـشـان اســـت.. مـن هـر شــــــب..  خـوابِ ســـرِ انـگـشـتــانِ تـو را مـی بـیـنـم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت تا ابد تنهایت نمیگذارم ابدش چه زود عفو خورد . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی یه مرد غم داره یه کوه درد داره وقتی یه زن غم داره فقط یه کوه کم داره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینکه کاسه ای زیر نیم کاسه است یعنی من به تو فکر میکنم ....وتو به دیگری... .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از قشنگترین حس ها اینه که بعده یه دعــوا از نگاهش بفهمی که هنوزم دوســـت داره...♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ھستن آدمہائی کہ عاشقن.عشقشون ترکشون میکنہ اما... ھرگز نمیگن ای کاش ھیچوقت با ھم آشنا نمیشدیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدا میکنم تو را این جانی که میگویی ، جانم را میگیرد نزن این حرف ها را دل من جنبه ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی ترانه ها را می توان بارها و بارها گوش داد بعضی انسان ها را می توان بارها و بارها دوست داشت مثل تو عزیزم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوزم در پی اونم که می شه عاشقش باشم مثل دریای من باشه منم چون قایقش باشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا عشق من پاکه  درسته عشقی از خاکه منم اون عاشق خاکی که از عشق تو دل چاکه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایـن شــعرهـــا بـــرونــد بــه جــهنّم مــن فقــط دیــوانـه ی آن لحــظه ام… که قــــلبت… زیــــر ســـرم دسـت و پـــا بزند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جهانم را که زیر و رو کردی، نمی دانی غم هایم را کجا انداختی؟ هرچه می گردم اثری ازشان نیست! دارم می میرم از تنهایی پس این غم ها کجا رفتند؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ویژه داداش مسیحای عزیز  عاشق نمی تونه غم عشقشو ببینه  دنیا بدون عشق واسه عاشق غمگینه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به من شک کن.. اگه هنگام بارون؛ روی یه پنجره پرده کشیدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ثانيه هاي بي تو تمام من است که تباه ميشود تمام قلب تو که انگار شاد است خود را براي تمام اين لحظات نميبخشم و تو را که پنهان کردي رنجي و عذابي که برايت ساختم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزویش برای من ، شیرینیش برای دیگری … این است سهم من زندگی !!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـر شــــب شـانـه مـی زنـم مـوهـایـم را.. صـبـح کـه بـیـدار مـیـشـوم، مـوهـایـم پـریـشـان اســـت.. مـن هـر شــــــب..  خـوابِ ســـرِ انـگـشـتــانِ تـو را مـی بـیـنـم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت تا ابد تنهایت نمیگذارم ابدش چه زود عفو خورد . . .